Pajhwok Afghan News

باشنده‌گان زابل از افزایش قیمت گوشت شکایت دارند

قلات (پژواک، ۲۴ دلو ۱۴۰۱): باشنده‌گان زابل می‌گویند که در این اواخر قیمت گوشت در این ولایت افزایش یافته‌ که شاروالی باید قیمت آن کنترول کند.

ار سویی‌هم، شاروالی قلات می‌گوید که در این مورد با قصابان صحبت کرده‌است.

اجمل یکی از باشنده‎گان شهر قلات به آژآنس خبر پژواک گفت که اخیراً قیمت گوشت در ولایت زابل ۳۰ افغانی در هر کیلوگرام افزایش یافته‌است.

وی افزد، قبلا یک پاو/۴۴۴ گرام گوشت گوسفند از ۱۶۰ تا ۱۷۰ افغانی به فروش می‌رسید اما اکنون قیمت آن به ۱۸۰ و در برخی مناطق به ۱۹۰ افغانی افزایش شده‌‎است.

موصوف می‌گوید، تنها گوشت گوسفند نه، بلکه قیمت گوشت سایر حیوانات نیز افزایش یافته که مردم نسبت ناچاری توان خرید آن را ندارند.

برخی قصابان اما می‌گویند که نرخ گوشت با قیمت مواشی ارتباط دارد، اگر بهای گوسفند و سایر مواشی در بازار فروش مواشی بلند باشد، پس آنان مجبور هستند که قیمت گوشت را نیز بلند ببرند.

محمدقادر یکی از قصابان در قلات به پژواک گفت، امسال تعداد مواشی در زابل به دلیل خشکسالی کاهش یافته و از سایر ولایات وارد می‌کنند که برای آنان نیز گران تمام می‌شود، به همین دلیل قیمت گوشت افزایش یافته‌است.

لالون یکی از فروشنده‌گان مواشی در گنج (بازار فروش مواشی) به آژآنس خبری پژواک گفت: «از یک طرف خشکسالی است و از سویی‌هم زمستان بسیار سرد است، آنقدر علوفه و مواد غذایی نیست که مواشی نگه‌داریم، مجبور استیم که در بازار جواری و سایر غله‌جات بخریم و با آن مواشی خود را نگهداری کنیم، به همین دلیل بهای حیوانات افزایش یافته‌است.»

وی می‌افزاید، آنان در گذشته مواشی را از هلمند انتقال می‌کردند اما اکنون از کابل می‌آورند که گران تمام می‌شود، این امر نیز باعث افزایش بهای مواشی شده‌اشت.

از سوی دیگر، مولوی لطف‌الله لطیفی شاروال قلات به آژآنس خبری پژواک گفت که کمیتۀ ویژۀ را برای کنترول قیمت گوشت ایجاد کرده و نشستی را با فروشنده‌گان مواشی و قصابان برگزار کرده‌است.

وی افزود، کمیته روی این کار می‌کند تا در نخست بهای مواشی را ارزیابی و سپس نرخ گوشت را تعیین کند.

او یادآوری کرد که شاروالی علاوه بر قیمت گوشت از نرخ‌های سایر مواد نیز نظار می‌کند و به کسی اجازۀ نمی‌دهد که خودسرانه قیمت‌ها را بلند ببرد.

Views: 48

خروج از نسخه موبایل