زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

«در امتحان کانکور امسال برای دختران نیز سهم داده شود»

«در امتحان کانکور امسال برای دختران نیز سهم داده شود»

author avatar
29 Jul 2023 - 13:38
«در امتحان کانکور امسال برای دختران نیز سهم داده شود»
author avatar
29 Jul 2023 - 13:38

کابل (پژواک، ۷ اسد ۱۴۰۲): شماری از دختران داوطلب در امتحان کانکور امسال نگران اند و از حکومت سرپرست خواستند که در کنار شمولیت آنان در این امتحان دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها نیز به‌روی دختران بازگشایی شود.

به اساس یک خبر آژانس خبری پژواک به‌تاریخ ۲۷ سرطان سال روان، ادارۀ ملی امتحانات افغانستان اعلام کرد که در خصوص آزمون کانکور امسال تنها مکتوب مبنی بر جذب محصلان ذکور را از سوی وزارت تحصیلات عالی دریافت کرده‌است.

دختران داوطلب کانکور پس از اعلام این خبر نگران شدند

بی‌بی هاجره، فارغ صنف دوازدهم یکی از لیسه‌های شهر کابل از اعلام این خبر نگران است و به آژانس خبری پژواک گفت که متوقف شدن دروس دختران از سوی امارت اسلامی‌، آنان را شدیدا متضرر نموده ولی دختران دست از آموزش بر نداشتند.

وی افزود: «سال گذشته از ما امتحان گرفتند و فارغ نمودند، در نیمه سال دختران را به مکتب خواستند و فورم امتحان کانکور توزیع کردند و از نزد ما پول هم گرفتند، توزیع فورم برای همۀ ما دختران امیدواری بخشید و خوشحال بودیم که حتما دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی ما باز می‌گردد اما صد افسوس و دریغ اعلام اخیر ما دختران را مایوس‌تر ساخت.»

موصوف گفت، در مدتی که از مکتب بازمانده بود، دست از آموزش برنداشت، همواره کتب درسی مکتب را در خانه و کورس آماده‌گی کانکور می‌خواند.

هاجره با چشمان پر از اشک می‌گوید: «وقتی اعلام کردن که دختران شامل امتحان کانکور نیستند، با تمام آرزوهایم به زمین خوردم و خیال کردم که پر و بالم را شکستند.»

وی آروز دارد که امارت اسلامی بیش از این باعث شکستن دل دختران نشود و زمینۀ را مساعد نموده تا دختران در امتحان کانکور شرکت کنند.

راضیه یک تن دیگر از داوطلبان امتحان کانکور امسال گفت: «با تمام محدودیت‌هایی که وضع شده بود، بازهم زیاد کوشش و تلاش کردم که بتوانم خوب درس بخوانم تا به رشتۀ که از خوردی آرزویش را داشتم، کامیاب شوم، اما متاسفانه تمام امید و آرزویی که باقی مانده بود هم از بین رفت و کاملا ناامید شدم، بارها این سوال را از خود می‌کنم چرا برای ما دختران اجازۀ درس و تحصیل را نمی‌دهند، واقعا چرا؟»

راضیه که از اعلام ادارۀ ملی امتحانات نگران است می‌گوید: «از تفریح و خوش‌گذارنی گذشتم فقط به خاطر این‌که در امتحان کانکور شرکت کنم و نمرۀ خوب بگیرم، تا بتوانم در آینده برای خود و فامیلم کسی باشم، چون خانواده‌ام با تمام مشکلات اقتصادی و سختی که در زندگی داریم، مقابله کرده مرا حمایت کردند که درس بخوانم.»

وی نیز از امارت اسلامی خواست که در امتحان کانکور امسال دختران را نیز شامل بسازد.

محصلین و متعلمینی که در نیمه راه مانده‌اند نیز خواستار بازگشایی نهادهای تعلیمی و تحصیلی‌اند

مرسل متعلم صنف یازده‌هم  یکی از مکاتب شهر کابل می‌گوید، بیش از دو سال شد دختران از درس و تعلیم به دور ماندند و به‌شمول خودش همه دختران این دو سال را با بسیار دشواری سپری کرده‌اند.

وی افزود: «هیچ نمی‌دانم که تا چی وقت این‌گونه باشد، کاملا ناامید شدیم هر روز به یک امید بیدار می‌شوم که شاید امروز مکتب‌های ما باز شود، اما با گذشت هر روز ناامیدتر می‌شوم.»

او می‌گوید که بیشتر اقارب و دوستان‌شان که امکانات داشتند به خاطر درس و تعلیم و تحصیل دختران‌شان،  کشور را ترک کردند اما خانواده‌هایی که توانایی بیرون رفتن از کشور را ندارند در کشور مانده‌اند.

مرسل که نگران آیندۀ نامعلوم اش است از امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه‌های مکاتب را به‌روی دختران باز نموده تا آنان از افسردگی و ناامیدی رهایی یابند.

همچنان، حنیفه محصل سال سوم پوهنځی ساینس پوهنتون کابل گفت، مسدود ماندن دروازه‌های پوهنتون‌ها و مکاتب به‌روی دختران همه را ناامید نموده‌است.

وی گفت: «دو سال میشه که از درس و تحصیل دور ماندیم، چیزهایی را که یاد داشتیم فراموش ما شد، هیچ نمی‌دانم‌ که چرا مانع درس و تحصیل ما دختران می‌شوند.»

حنیفه در ادامه افزود: «دین مبارک اسلام به زنان و دختران ارزش قایل است، در دین مبارک نیامده که زن و دختر تعلیم و تحصیل نداشته باشد، خواست مه از رهبری امارت اسلامی همین است به همین تشویش ما دختران خاتمه داده و دروازۀ پوهنتون‌ها را به‌روی ما باز کند.»

آگاهان امور نیز خواستار بازگشایی نهادهای تعلیمی و تحصیلی‌اند

نجمیه صالحی استاد یکی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در شهر کابل می‌گوید: «بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران بدون دلیل موجه اشتباه بزرگی است که در طویل‌المدت نه تنها دختران و خانواده‌های شان، بل حکومت نیز از آن متضرر خواهد شد و در تمام عرصه‌ها خلا‌های بزرگ به میان خواهد آمد.»

موصوف با تاکید گفت :«ادامۀ ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران خلا‌های بزرگی در سطح خانواده و جامعه به بار خواهد آورد.»

وی افزود، در تمام کشورهای اسلامی‌ به زنان در تمام عرصه‌ها نقش داده شده؛ زیرا دین مبارک اسلام مخالفت با تعلیم، تحصیل و حتی کار زنان ندارد؛ زیرا حضرت بی‌بی خدیجه تاجر بود، حضرت بی‌بی عایشه یکی از مفسرین بود.

موصوف ضمن تاکید بر بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران افزود: «هر اختلافی که در این زمینه وجود دارد باید حل گردد و با زنده‌گی دختران بازی نشود.»

در همین حال، جاوید مومند استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل گفت، در کنار این‌که در جامعه طبقه ذکور به تعلیم و تحصیل نیازد دارد، برای طبقه اناث که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند، نیز زمینۀ تعلیم و تحصیل مساعد گردد.

وی در ادامه افزود: «طولانی شدن این مشکل، مشکلات زیادی از جمله مهاجرت‌های قانونی، غیرقانونی و فرار مغزها و کدرهای کشور می‌شود چون اکثر خانواده‌ها نمی‌خواهند که در این عصر دختران شان بی‌تعلیم و تحصیل بمانند.»

موصوف می‌گوید، در صورتی یک جامعه پیشرفته عاری از جنگ و بدبختی به وجود می‌آید که در آن دختران همانند مردان بتواند آزادانه به تعلیم و تحصیل شان بپردازند، پس لازم است که هرچه زودتر درب مکاتب و پوهنتون‌ها را به‌روی دختران بازگشایی گردد، در آزمون کانکور برای طبقه اناث نیز سهم داده شود که با انجام این کار امارت اسلامی مشروعیت بین‌المللی را کسب خواهد کرد.

قبل از این انجمن علمی علمای افغانستان نیز از حکومت سرپرست خواسته‌ بود: «با توجه به نصوص شرعی واضح می‌شود که زن مؤمن نیز مثل مرد حق آموختن علوم شرعی و عصری را دارد؛ به حیث عالم و متعلم از یک سو، در پیشرفت جامعه سهم بگیرد و از سوی دیگر، از فضیلت بزرگ علم برخوردار شود. از این سبب از امارت اسلامی می‌خواهیم که دروازه‌های آموزش دختران را باز نماید و همه موانع در برابر آنان از بین ببرد.»

آژانس خبری پژواک تلاش نمود تا در این زمینه پاسخ وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی را داشته باشد، اما موفق به برقراری تماس با مسؤولین نهادها نشد.

اما به اساس یک گزارش، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به روز سه شنبه چهارم اسد طی سفرش به هرات از تلاش‌های حکومت برای یافتن راه‌حل مناسب در زمینۀ بازگشایی نهادهای آموزشی به‌روی دختران سخن گفته‌است.

به اساس یک گزارش پژواک، شیرمحمد عباس ستانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه قبلا گفته بود که هیچ کسی دلیل شرعی برای مخالفت با تعلیم دختران ندارد و تمام علمای جید افغانستان موافقت دارند که هرچه عاجل زمینۀ تعلیم فراهم شود.

او افزود بود: «من چندین بار گفته‎ام و حالا هم با الفاظ صریح می‌گویم که تعلیم بر مرد و زن فرض است. مکاتب بدون تبعیض به‌روی زن و مرد باز شود؛ علما هستند، هیچ کسی نمی‌تواند از فرضیت آن انکار کند، تعلیم مطلق فرض است بر زن و مرد، باید دروازه‌های مکاتب و مدارس به‌روی همه هرچه عاجل باز شود.»

Views: 369

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر