Pajhwok Afghan News

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی: سال گذشته برای بیش از ۸۶ هزار تن زمینۀ آموزش را فراهم کرده‌ایم

کابل (پژواک ۱۷ اسد ۱۴۰۲): ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که تهیۀ قرآن‌کریم با خط بریل برای نابینایان، مساعد نمودن زمینۀ آموزش برای بیش از ۸۶ هزار محصل و متعلم و ایجاد مرکز نوآوری برای مخترعین از عمده‌ترین کارکردهای این اداره طی سال گذشته می‌باشد.

در ادامۀ برنامه‌های حساب‌دهی دولت به ملت، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی امروز (سه شنبه،۱۷ اسد) طی نشستی از کارکردهای یک ‌سالۀ خود گزارش داد.

مولوی غلام‌حیدر شهامت، رئیس  این اداره در برنامۀ امروز که در مرکز رسانه‌های حکومت تدویر یافته بود گفت که نوشتن قرآن‌کریم با خط بریل برای شاگردان و محصلین نابینا یکی از عمده‌ترین کارکردهای ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی طی سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

به گفتۀ وی، در این سال برای ۸۶۲۱۱ محصل و متعلم در مرکز و ولایات زمینۀ آموزش فراهم گردیده و اکنون درس آنان جریان دارد.

وی می‌گوید که این اداره برای شاملینش در بخش‌های زراعت، ساختمان، برق، کمپیوترساینس وغیره زمینۀ آموزش را فراهم کرده‌است.

موصوف گفت، ایجاد ۴۴ کورس کوتاه مدت حرفه‌یی برای ۳۸۷۲ شاگرد، ایجاد دو مرکز استاد – شاگردی برای ۳۸۱۵ شاگرد، ایجاد یک باب انستیتیوت کثیرالرشتوی با رشته اداره و تجارت در ولایت نورستان، دو باب لیسۀ مسلکی در ولایات جوزجان و سرپل، ارتقاع دو لیسه ناشنوایان و نابینایان کابل به انستیتیوت‌ها و ایجاد ۲۵ رشته آموزش‌های تخنیکی ومسلکی در مراکز آموزشی مرکز و ولایات از کارکردهای این اداره می‌باشد.

 همچنان، به گفتۀ منبع در این سال مرکز نوآوری برای اولین بار در مرکز اداره برای مخترعین و نوآوران ایجاد گردید.

وی افزود: «مرکز نوآوری را برای اولین بار در مرکز اداره ایجاد نموده تا اشخاصی که دارای استعدادهای می‌باشند مورد حمایت مادی، تخنیکی و معنوی قرار گرفته، استعداد شان برجسته و گسترش یابد تا باعث رشد اشتغال‌زایی، رفع بیکاری و کاهش فقر و رشد اقتصاد خانواده و کشور گردد که تا به حال در این مرکز به تعداد ۳۴ پروژه ثبت شده که از جمله ساخت یک عراده موتر تیزرفتار است.»

به گفتۀ او،  تدوین، بازنگری، تالیف، ترجمه، تصحیح نصاب تعلیمی رشته‌های مختلف تخنیکی و مسلکی، تعلیمات خاص حرفوی از کارکردهای این اداره در بخش انکشاف نصاب تعلیمی طی سال گذشته می‌باشد.

همچنان، موصوف خاطرنشان کرد که نصاب‌های تعلیمی ۱۲ دیپارتمنت در سکتورهای صنعت، زراعت و خدمات وغیره مطابق نیاز جامعه و بازار کار بازنگری گردیده‌است.

به گفتۀ او، انکشاف استندردهای آموزشی بین‌المللی ۲۹ رشتۀ مختلف از کارکردهای دیگر این اداره در سال گذشته می‌باشد.

برنامه‌های سال ۱۴۰۲

شهامت گفت: «قرار است که امسال یک انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی را مطابق همین معیارها آماده و مورد استفاده قرار دهیم.»

فضل‌الرحمن فاضل، معین مالی و اداری این اداره در برنامۀ امروز گفت که جذب ۳۰ هزار محصل و متعلم در مراکز آموزشی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ایجاد پوهنتون علوم کاربردی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ارتقای لیسه به انستیتیوت مطابق نیازمندی بازار کار از برنامه‌های کاری این اداره طی سال روان هجری شمسی می‌باشد.

موصوف افزود که تالیف ۶۱ عنوان کتاب آموزشی در سه رشته، تجهیز ۳۰ مرکز حرفوی جدیدالتاسیس در مرکز و ولایات، ترجمۀ ۵۵ عنوان کتب درسی در دو رشتۀ تعلیمی از برنامه‌های کاری این اداره در سال روان می‌باشد.

Views: 31

خروج از نسخه موبایل