زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

۳۹۶ صفحۀ جعلی به‌نام ۲۱ فرد مهم افغان در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده‌است

6 Feb 2024 - 16:12
6 Feb 2024 - 16:12

کابل (پژواک، ۱۷ دلو ۱۴۰۲): در شبکه‌های اجتماعی صفحات جعلی متعددی به‌ نام‌های برخی سیاسیون و مقام‌های حکومت کنونی و قبلی ایجاد شده‌است که به گفتۀ تحلیلگران، هدف آن دامن زدن به اختلافات، منازعات و دشمنی‌ها می‌باشد.

آژانس خبری پژواک صفحاتی را که به نام‌های مقام‌های حکومت قبلی و کنونی و برخی سیاسیون در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ایکس ایجاد شده‌، دریافته‌است و از این میان صفحاتی را انتخاب کرده که تصویر فرد مربوط به پروفایل‌های آن افزوده شده‌است.

صفحات دیگری نیز به نام‌های این افراد ساخته شده‌، اما به این دلیل تعداد آن در این فهرست شامل نشده‌است که به یک نام افراد زیادی وجود دارند و صفحات بدون تصویر ممکن مربوط افراد دیگری باشد.

پژواک صفحاتی از شبکه‌های اجتماعی فيسبوک و ایکس را اصلی پنداشته که یا از سوی یکی از منابع مؤثق تایید شده و یا هم توسط ادارات فیسبوک و ایکس با نشان آبی تایید یا وریفای شده باشد.

فهرست افراد یادشده طوری در جدول ترتیب شده‌ که نام دارندۀ صفحات جعلی بیشتر در اول و نام دارنده صفحات جعلی کمتر در پایان جدول آورده شده‌است.

محمداشرف غنی

حدود ۲۵ صفحۀ جعلی فیسبوک و ۳۸ صفحۀ ایکس به نام محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور قبلی ساخته شده‌است.

صفحۀ فیسبوک غنی با نشان تایید:http://tinyurl.com/admx4n9a

صفحۀ ایکس غنی با نشان تایید یا تیک آبی:  http://tinyurl.com/3fvj8kw8

حامد کرزی

بیشترین  صفحۀ جعلی فیسبوک (۳۵) و شش صفحۀ ایکس به‌نام حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین ساخته شده‌است.

صفحۀ فیسبوک کرزی با نشان مورد تایید:  http://tinyurl.com/478m5apj

صفحۀ ایکس کرزی با نشان تایید یا تیک آبی:  http://tinyurl.com/ms98dsx4

عطامحمد نور

۳۴ صفحۀ فیسبوک و پنج صفحۀ ایکس به نام عطامحمد نور، رئیس شاخۀ انشعابی حزب جمعیت اسلامی ساخته شده‌است.

صفحۀ ایکس نور با نشان تایید:  http://tinyurl.com/3ush26h4

اما صفحه‌یی به‌نام نور در شبکۀ اجتماعی فیسبوک که نشان تاییدی داشته باشد، دریافت نشد. قبل از این یک صفحه با نشان تایید در این لینک (https://bit.ly/3l1scU2) به‌نام نور بود، امان اکنون این صفحه وجود ندارد.

امرالله صالح

۲۶ صفحۀ فیسبوک و هفت صفحۀ ایکس (تویتر) به نام امرالله صالح، معاون اول رئیس‌جمهوری قبلی وجود دارد.

صفحۀ فیسبوک صالح با نشان تایید: :http://tinyurl.com/55cph67s

صفحۀ ایکس مربوط به صالح که بیش از یک میلیون فالورز دارد و بیشتر رسانه‌ها تویت‌های آن را گرفته اند، اما نشان تایید یا تیک آبی ندارد: http://tinyurl.com/m994vcfm

گلبدین حکمتیار

۲۴ صفحۀ فیسبوک و دو حساب ایکس به‌نام گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی ساخته شده‌است.

یک منبع حزب اسلامی به ‌آژانس خبری پژواک گفت که حکمتیار تنها یک اکاونت ایکس به‌نام و تخلص خود دارد و بقیه صفحات فیسبوک و ایکس که به‌نام او ایجاد شده، جعلی می‌باشد.

  صفحۀ اصلی ایکس حکمتیار که توسط این منبع تایید شده: http://tinyurl.com/5xznkwtn

عبدالرشید دوستم

۱۹ صفحۀ فیسبوک و پنج اکاونت ایکس به‌نام عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی ساخته شده‌است.

صفحۀ فیسبوک عبدالرشید با نشان تایید : http://tinyurl.com/3c9juec2

اما احسان‌الله نیرو، سخنگوی دوستم به ‌پژواک گفت که دوستم هیچ صفحه‌یی در شبکه‌های اجتماعی ندارد و تمام صفحات اجتماعی به‌نام او به‌شمول صفحۀ تایید شدۀ فیسبوک، جعلی می‌باشد.

انس حقانی

پنج صفحۀ فیسبوک و ۱۸ حساب ایکس به‌نام حافظ انس حقانی، عضو بلند‌پایۀ امارت اسلامی ساخته شده‌است.

مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که انس حقانی تنها یک صفحۀ ایکس دارد و در سایر شبکه‌های اجتماعی کدام اکاونت ندارد.

محمدیعقوب مجاهد

هشت صفحۀ فیسبوک و ۱۲ صفحۀ ایکس به‌نام مولوی محمد‌یعقوب مجاهد، سرپرست وزیر دفاع ملی افغانستان ساخته شده‌است.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت به پژواک گفت که سرپرست وزارت دفاع هیچ صفحه‌یی در شبکه‌های اجتماعی ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد

سه حساب فیسبوک و ۱۳ اکاونت ایکس به‌نام ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان ساخته شده‌است.

مجاهد می‌گوید، صفحۀ فیسبوک ندارد و یک صفحۀ اصلی اکس را دارا می‌باشد.

صفحۀ اصلی ایکس مجاهد: http://tinyurl.com/3jph74sa

محمد محقق

۱۲ صفحۀ فیسبوک و چهار صفحۀ ایکس به‌نام محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم ساخته شده‌است.

صفحۀ فیسبوک محقق با نشان تایید : http://tinyurl.com/2mcn5bp9

صفحۀ ایکس محقق با نشان تایید تایید: http://tinyurl.com/2zrjfc3k

داکتر عبدالله عبدالله

۱۵ صفحۀ فیسبوک به‌نام داکترعبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی حکومت قبلی ساخته شده‌است، اما  صفحۀ جعلی ایکس به‌نام او دریافت نشده‌است.

صفحۀ فیسبوک عبدالله عبدالله با نشان تایید: http://tinyurl.com/3bbpzd8c

صفحۀ ایکس عبدالله با نشان تایید: http://tinyurl.com/39b9jbnb

ملا محمدحسن آخوند

۱۲ صفحۀ فیسبوک و سه اکاونت ایکس به‌نام ملامحمدحسن آخوند، رئیس الوزرای افغانستان ساخته شده‌است.

به دریافت معلومات در این مورد از نزد سخنگویان مربوط موفق نشدیم، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ در ماه میزان سال۱۴۰۰ گفته بود که ملا محمد حسن اخوند صفحات فیسبوک و ایکس ندارد.

عبدالرب رسول سیاف

۱۳ حساب فیسبوک و یک صفحۀ ایکس به‌نام عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی ساخته شده است.

صفحۀ ایکس سیاف با نشان تایید: ‌‌http://tinyurl.com/pcwaywuv

وی صفحۀ فیسبوک با نشان مورد تایید ندارد، اما لینک صفحۀ فیسبوک که در آن اکثر احادیث نشر می‌شود، این است http://tinyurl.com/49ct4kwh .

به این صفحات پیام فرستادیم، اما پاسخ نداد.

سراج‌الدين حقانی

هشت صفحۀ فیسبوک و چهار صفحۀ ایکس به‌نام خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله ساخته شده‌است.

اما مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت می‌گوید که سرپرست وزارت امور داخله هیچ صفحه‌یی در شبکه‌های اجتماعی ندارد.

عبدالغنی برادر آخوند

سه حساب فیسبوک و هشت اکاونت ایکس به‌نام ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای افغانستان ساخته شده‌است.

سخنگویان مربوطه در این مورد معلوماتی را ارایه نکرده‌اند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ در ماه میزان سال۱۴۰۰ گفته بود که برادر صفحات فیسبوک و ایکس ندارد.

امیرخان متقی

سه صفحۀ فیسبوک و سه صفحۀ اکس به‌نام مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجۀ افغانستان ایجاد شده‌است.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که متقی صفحات فیسبوک و اکس ندارد.

شیرمحمد عباس ستانکزی

دو صفحۀ فیسبوک و چهار صفحۀ اکس به نام شیرمحمد عباس ستانکزی، معاون وزارت امور خارجۀ افغانستان ایجاد شده‌است.

حافظ ضیاءاحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که ستانکزی صفحات فیسبوک و اکس ندارد.

محمدکریم خلیلی

چهار صفحۀ فیسبوک و دو صفحۀ اکس به نام محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی ایجاد شده‌است، هیچ صفحۀ فیسبوک یا ایکس به نام او که نشان تایید داشته باشد، وجود ندارد.

سرور دانش

چهار صفحۀ فیسبوک به نام سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور پیشین ایجاد شده‌است، اما صفحۀ جعلی اکس به نام او وجود ندارد.

صفحۀ فیسبوک دانش با نشان تایید: http://tinyurl.com/3ntxr7bj

قاری محمدیوسف احمدی

یک صفحۀ فیسبوک و دو صفحۀ اکس به نام قاری محمدیوسف احمدی، رییس رادیو تلویزیون ملی افغانستان ایجاد شده‌است، اما احمدی می‌گوید که فیسبوک ندارد و فقط یک صفحۀ اکس دارد.

صفحۀ اصلی اکس احمدی که توسط خودش تایید شده‌است:  http://tinyurl.com/bdfsmaeh

احمدالله وثیق

صفحۀ فیسبوک به نام احمدالله وثیق، رئیس عمومی کمیتۀ المپیک ملی و تربیت بدنی وجود ندارد، اما دو صفحۀ اکس به نام وی ایجاد شده‌است.

صفحۀ اصلی اکس وثیق که خودش تایید کرده‌است:  http://tinyurl.com/3scpa25h

چرا صفحات جعلی ایجاد می‌شود؟

تحلیلگران می‌گویند، چنین صفحات جعلی به هدف ایجاد دشمنی و منازعات بین افغان‌ها یا سرکوب طرف مخالف ایجاد می‌شود.

نجیب‌الله جامع، آگاه امور سیاسی می‌گوید: «من به بسیاری از این گونه آدرس‌های اجتماعی و محتوای تبلیغی برخوردیم که به‌گونۀ آشکار پالیسی دامن زدن به دشمنی، تعصب و منازعات میان مردم افغانستان را تعقیب می‌کنند و به‌طور منظم فعالیت دارند.»

وی می‌افزاید که از طریق این چنین صفحات با استفاده از نام این مقامات و سیاستمداران مطرح برای تایید مفکورۀ خود و سرکوب طرف مخالف تلاش می‌شود و افرادی که به نام شان این صفحات ایجاد می‌گردد، تخریب می‌شود.

وی می‌افزاید، جعل از طریق صفحات اجتماعی علیه وحدت ملی، ارزش‌های فرهنگی و در مجموع علیه هویت یک ملت به یک عادت و آدرس مخرب در افغانستان و جهان سوم تبدیل شده‌است.

جامع این کار را ضد وحدت ملی می‌داند و می‌افزاید، برخی سیاستمداران، بزرگان قومی و مخالفین حکومت معلوم‌الحال و با موقف نیز می‌خواهند که از طریق صفحات جعلی در داخل کشور اختلافات ایجاد کنند و از این طریق سیاست «نادرست و مخرب» خود را  پیش می‌برند.

وی می‌گوید، قومی کردن مسایل ملی افغانستان، حمایت از منازعات میان اقوام برادر افغان، بزرگ جلوه دادن بحث‌های اختلافی، نشر اظهارات نادرست علیه اقوام، شخصیت‌ها و باورها و حتی نشر علایم تجزیۀ کشور از این طریق مواردی است که از چنین صفحات جعلی نشر می‌شود.

جامع از مقامات اسلامی می‌خواهد که یک طرزالعمل مدون، زیرکانه، چندجانبه، وقایوی و ملی – فرهنگی را اختیار کنند تا از آن طریق این «انارشیزم مغولی» بر دامن هویت و فرهنگ اصلاح و برای همیشه از بین برده شود.

امارت اسلامی در این مورد چه می‌گوید؟

عنایت‌الله الکوزی، سخنگوی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید، این وزارت قضایای صفحات جعلی را که از سوی ادارات دولتی مختلف و شهروندان عام شریک می‌گردد، بررسی می‌کند و در مورد آن اقدام می‌کند.

وی می‌افزاید: «تقریبا هر ماه موضوعات زیادی مطرح می‌شود که بخش مربوطه روی آن کار می‌کند و موضوعات را حل می‌کند، اما یک مشکل که اکنون در افغانستان وجود دارد، نبود روابط با بخش سوشیل مدیا است، اکنون آن‌ها «ادارۀ رسانه‌های اجتماعی» به گونۀ مستقیم به تماس‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پاسخ نمی‌دهد که علت آن را شما بهتر می‌دانید که مسلۀ به رسمیت نشناختن است.»

Views: 154

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل