Pajhwok Afghan News

بیش از ۱۵ هزار جریب زمین مزارع کوکنار در ۱۱ ولسوالی بدخشان تخریب شده‌است

 فیض‌آباد (پژواک، ۴ ثور ۱۴۰۳): مسؤولین محلی در بدخشان می‌گویند، بیش از ۱۵ هزار جریب زمین که در فصل خزان در آن کوکنار زرع شده بود، در سه ماه گذشته تخریب گردیده‌است.

قاری امین‌الله طیب، معاون والی بدخشان در صحبت با خبرنگار آژانس خبری پژواک گفت که کشتزارهای خزانی کوکنار در ولسوالی‌های کشم، ارگو، درایم، جرم، تشکان، خاش، شهربزرگ، یفتل پایان، وردوج، بهارک و نواحی مرکز فیض‌آباد از سوی کمیتۀ جلوگیری از کشت کوکنار تخریب شده‌است.

موصوف افزود، کمیتۀ موظف که متشکل از ادارات امنیتی، زراعت، شورای علما و حج و اوقاف است، تحت رهبری وی ایجاد و فعالیت می‌نماید و در سه ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار جریب زمین را از وجود کشت کوکنار فصل خزانی به‌گونأ کامل پاکسازی نموده‌است، اما هنوز هم عملیات تخریب به‌گونۀ جدی در چهار ولسوالی (جرم، ارگو، درایم و کشم) از سوی منسوبین امنیتی در همکاری با مردم جریان دارد.

او می‌افزاید که در تخریبات کشتزارهای کوکنار از مواد کیمیاوی، تراکتورها و قوۀ انسانی استفاده شده‌است.

معاون والی بدخشان ضمن خرسندی از همکاری مردم در زمینۀ عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار در بدخشان می‌گوید که پیام بزرگان امارت اسلامی را به مردم رسانده‌اند و مردم خود اقدام به محو کشت کوکنار شان نموده‌ و تاهنوز با هیچ نوع مشکلات در زمینۀ تخریب مزارع کوکنارمواجه نشده‌اند.

ازسویی‌هم، مولوی سیف‌الرحمن اناب عضو شورای علما و منشی کمیتۀ جلوگیری از کشت کوکنار می‌گوید که موازی ۶ هزار جریب زمین کشتزارهای کوکنار طی ماه حمل سال‌جاری در چندین ولسوالی این ولایت تخریب شده‌است.

وی افزود از میان این شش هزار جریب کشتزارهای کوکنار، ۱۲۵۰ جریب آن در ولسوالی جرم، ۱۱۲۰ جریب در ولسوالی کشم، ۹۵۰ جریب در ولسوالی تشکان، ۵۰ جریب در ولسوالی خاش،۳۵۰ جریب در یفتل پایان، ۳۴۰ جریب در درایم، ۱۰۰ جریب ارگو، ۳۰۱ جریب در نواحی مرکز فیض‌آباد، ۹۵ جریب در بهارک، ۱۵۰ جریب در شهر بزرگ و به‌گونۀ کل در ولسوالی وردوج تخریب شده‌است.

در همین حال، برخی باشنده‌گان بدخشان اقدام کمیتۀ جلوگیری از زرع کوکنار را سودمند می‌دانند و می‌گویند، امیدوار اند دهاقین از کشت آن نیز دست بردارند.

خیرالله، باشندۀ شهر فیض‌آباد می‌گوید، با آنکه کمیتۀ جلوگیری از زرع کوکنار، کشتزارهای مردم را تخریب نموده، اما در کنار آن توانسته‌اند رضایت مردم را نیز بدست بیاورند و امیدوار است حکومت این پدیده را به صفر برساند.

محمدالله، یک تن دیگر از باشنده‌گان شهر فیض‌آباد می‌گوید که از منع قرار گرفتن کشت کوکنار از سوی امارت اسلامی استقبال می‌نمایند؛ چون می‌شود با منع قرار گرفتن مواد مخدر، از اضرار آن  که در آینده جامعه را تهدید می‌کند، جلوگیری شود.

Views: 12

خروج از نسخه موبایل