Pajhwok Afghan News

سرپرست وزارت تجارت با نمایندۀ یو‌ان‌دی‌پی در مورد حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط ​​گفتگو کرد

کابل (پژواک، ۱۴ جوزا ۱۴۰۳): سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدار با نمایندۀ برنامۀ انکشافی سازمان ملل در افغانستان دربارۀ حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط، ایجاد شغل و رشد پارک‌های صنعتی گفت‌وگو کرده‌است.

در خبرنامۀ وزارت صنعت و تجارت آمده‌است که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت با استفن رودریگیس، مسؤول برنامه انکشاف ملل متحد (UNDP) دیدار کرد.

منبع نوشته‌است که در این نشست دوطرف ضمن آماده‌گی برای هماهنگی‌های بیشتر دو اداره در مورد حمایت از تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط، همکاری همه‌جانبه در رشد پارک‌های صنعتی و ایجاد فابریکه‌ها، تولید برق‌ مورد نیاز در ولایت‌های کمتر‌ انکشاف‌یافته، ایجاد شغل از طریق برنامه‌های تولیدی، دسترسی سرمایه‌گذاران به سرمایه، آموزش متشبثین و بازاریابی به تولیدات آنها، قرضه‌های کوچک برای این سکتور و مسایل بانکی سکتور خصوصی بحث و تبادل ‌نظر نمودند.

رودریگیس گفته‌است که این اداره آماده‌است تا برنامه‌هایش را در هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت تطبیق کند.

وزارت صنعت و تجارت نوشته‌است، در اخیر تصمیم گرفته شد که یک تیم تخنیکی جهت حمایت از سکتور خصوصی روی برنامه‌ها کار نماید.

Views: 11

خروج از نسخه موبایل