زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

خسارات وارد شده از اثر انفجار امروز در مربوطات حوزه چهارم شهر کابل

9 Sep 2020 - 11:21
9 Sep 2020 - 11:21

سیاسیون کشور، حمله بر معاون اول رئیس جمهور را شدیداً تقبیح کرده و می گویند که تروریستان و حامیان خارجی آنها باید بدانند که با انجام چنین جنایات، نمی توانند ارادۀ صلح خواهى مردم را تضعیف کنند.

بازدیدها: 3

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر