زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

زنى در جوزجان که از طريق جالى بافى از ازدواج اجبارى دختر هفت ساله‌اش جلوگيرى کرد

author avatar
25 Nov 2020 - 10:23
author avatar
25 Nov 2020 - 10:23

ده ها زن بى بضاعت در جوزجان که از طريق جالى بافى توانسته اند، نفقۀ خانواده هاى خود را فراهم کنند، مى گويند که از طريق اين کارشان در کنار رفع مشکلات اقتصادى از وقوع خشونت هاى خانوادگى نيز جلوگيرى کرده اند.

در حال حاضرده¬ها زن بى بضاعت در ولايت جوزجان، در بخش جالى بافى که از سوى دفترحمایه اطفال، راه اندازى شده، است مصروف کار اند.

نوربیگم زن چهل سالۀ که از طريق جالى بافى توانسته، از نکاح دختر هفت ساله اش جلوگیری کند، مى گويد که با اين کارش نفقۀ خانوادۀ ١٢ نفره خود را فراهم مى کند.

نوربیگم چهل ساله باشندۀ قریه « نوآباد ترکستان» شهرشبرغان ولايت جوزجان مى باشد و يگانه نان آور خانوادۀ ١٢ نفره اش است، مى گويد:« شوهرم مرد بيکاره است و کار نمى کند، دو سال پيش زياد قرض دارشده بوديم، دختر٩ساله ما را دربدل سه صد هزارافغانی برای مرد پير نکاح کردو قرض هاى ما را خلاص کديم.»

وى به پرسشى مبنى بر اين که چرا مانع نکاح دخترش نشد چنين پاسخ ارايه کرد:« ديگه چاره نداشتيم، قرضدار بوديم، ديگه اولاد هاى ما گشنه مى ماند.»

موصوف مى گويد:« با کار گيبون[جالى]بافىتوانسته ام که روزگار ما بچله و از نکاح دخترهفت ساله ما با يک مرد شصت ساله جلوگيرى شود، از همى خاطر زياد خوشحال استم، چرا که شوهرم در مورد نکاح دخترم با يک مرد شصت ساله گپ زده بود.»

نوربيگم روزانه پنج جالى براى چپرکت مى بافد و از بابت آن ٥٠٠ افغانى به دست مى آورد.

به گفتۀ وى دخترش را که به عقد نکاح مرد بزرگسال آورده زندگى خوش و آرام ندارد، در حال حاضر به مشکلات زياد مواجه است.

بازدیدها: 27

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر