زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

شبکه کارى هنرى که منازل را رنگين مى سازند

1 Nov 2020 - 10:57
1 Nov 2020 - 10:57

پوهندوی حسن حشمت که قبلا در پوهنځی هنرهای زیباى پوهنتون کابل استاد بود، میگوید که از ٥٠ سال به اين طرف نسبت علاقه مندى به شبکه کارى، به اين رشته رو آورده، هنر مى آفريند و شاگرد تربيه مى کند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر