زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

Pajhwok Afghan News — Reflecting The Truth

دفتر مرکزى:
تایمنی سابقه، سرک ۶، خانه ۶۸ ، حوزۀ ۴ ، کابل، افغانستان

پست بکس : ٣١٢٩

بخش خبر ها:

شماره هاى تيليفون: ٢٠٢٢٠١٨١٤(٠)٠٠٩٣و ٢٠٢٢٠١٩١٥(٠)٠٠٩٣
شماره فکس: ٢٠٢٢٠١٨١٣(٠)٠٠٩٣

بخش وجه اشتراک و بازاريابى

ايميل: [email protected]

مسايل خبرى:

ايميل : [email protected]

شماره تماس: ٧٩٩٤٧٧٤٩٢(٠)٠٠٩٣

نظريات:

آژانس خبرى پژواک پيشنهادات شما را در مورد عرضه خدمات بهتر خود به ديده قدر مينگرد.

ايميل: [email protected]

Views: 6365

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر