زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

دفتر مرکزى:
خانه ١٣٠ و ١٣٨ ، سرک ٨ ، ايستگاه موى مبارک ، تايمنى ، کابل، افغانستان

پست بکس : ٣١٢٩

بخش خبر ها:

شماره هاى تيليفون: ٢٠٢٢٠١٨١٤(٠)٠٠٩٣و ٢٠٢٢٠١٩١٥(٠)٠٠٩٣
شماره فکس: ٢٠٢٢٠١٨١٣(٠)٠٠٩٣

بخش وجه اشتراک و بازاريابى

ايميل: sales@pajhwok.com

مسايل خبرى:

ايميل : danish@pajhwok.com

شماره تماس: ٧٩٩٤٧٧٤٩٢(٠)٠٠٩٣

نظريات:

آژانس خبرى پژواک پيشنهادات شما را در مورد عرضه خدمات بهتر خود به ديده قدر مينگرد.

ايميل: feedback@pajhwok.com

بازدیدها: 24

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر