Pajhwok Afghan News

خانم شوبا: در بدل ۱۳ هزار کلدار پاکستانی به یک افغان فروخته شدم

شهر غزنی (پژواک، ١٠ قوس ٩٩): یک زن بنگلدیشی میگوید که حدود ۴۰ سال قبل در دیرۀ اسماعیل خان پاکستان، در بدل ۱۳ هزار کلدار به یک افغان فروخته شده و در این مدت از خانواده و فرزندانش دور مانده است.

این زن بنگلدیشی، بی بی شوبا نام دارد که باشندۀ اصلی داکه مرکز بنگلدیش است؛ اما از ٤٠ سال گذشته بدینسو، یک باشندۀ ولایت غزنی افغانستان برای خود خریداری کرده و اکنون همرایش زندگی مشترک دارد.

شوبا در یک مصاحبۀ اختصاصی به آژانس خبری پژواک گفت که از شوهر بنگالی خود، دو طفل به نام های ذاکر حسین و مجیب الرحمن داشت.

وی افزود که چند سال پس از عروسی، شوهر بنگالى اش فوت کرد و بعداً با اقارب شوهرش بر سر ملکیت زمین دعوا آغاز شد.

وی افزود: “زمانیکه دعوا آغاز شد، برادر شوهرم برایم اخطار داد که اگر این دعوا را بسته نکنم، در حق ما کارِى انجام خواهد داد که  از یادرفتننى نباشد.”

شوبا افزود که یک روز بسیار بیمار شده و با برادر شوهرش، به داکتر مراجعه کرد و پس از آن، نه فرزندان خود را دیده و نه هم کشورش را.

وی گفت: “زمانیکه به داکتر مراجعه کردم، برادر شوهرم برای من مواد مخدر داد، وقتیکه بیدار شدم در دیرۀ اسماعیل خان پاکستان، در یک قلعه با زنان دیگر یکجا بودم.”

بر اساس معلومات شوبا همۀ این زنان در این قلعه برای فروش جمع آوری شده بودند، همه روزه یک-دو زن فروخته می شدند.

نامبرد افزود: “قسمت بود، یک روز نوبت من نیز رسید و یک تن از باشندگان ولسوالی قره باغ ولایت غزنی وارد این قلعه شد، مرا به او در بدل ١٣ هزار کلدار پاکستانی فروخت، ٢٠ سال همرایش در پاکستان سپری کردم و ٢٠ سال میشود که در افغانستان همرایش زندگی مشترک دارم.”

شوبا گفت که تاهنوز از شوهر افغانش اولاد ندارد و همرایش زندگی خوش دارد.

وی افزود: “شوهرم دکان دارد، زندگی ما بد نیست، من در اینجا دو زن دیگر را نیز برای شوهرم نکاح کردم؛ اما از آنها نیز اولاد ندارد.”

او گفت پس از ٤٠ سال، به همکاری جامعۀ مدنی در غزنی، یک پسر و نواسه هایم را پیداکردم.

شوبا افزود: “پسر خردم فوت کرده است؛ اولادهای شان در بنگلدیش است؛ اما پسر کلانم ذاکر حسین در عربستان سعودی است و از طریق واتس اپ، با هر دو خانواده تماس دارم.”

نامبرده افزود که پسر و نواسه هایش امید دیدن وی را دارند؛ اما از اثر نبود امکانات نمی تواند با خانواده اش یکجا شود.

شوبا از حکومت خواست که بخاطر رفتن وی به کشور خودش زمینه را مساعد نماید؛ زیرا نه شوهر و نه پسرانش توانمندی این کار را دارند.

همچنان عبدالحبیب شوهر شوبا، به آژانس خبری پژواک گفت که این زن بنگالی را در پاکستان خريده است.

وی افزود: “پاکستان مندوی زنان است؛ هر کسی که پول داشته باشد آنجا میرود؛ دو- سه زن برایش می آورد و در قیمت جورآمد می نماید و آن را میخرد، من نیز شوبا را در این بازار خریدم، در اول حاضر به نکاح نمی شد، باز یک زن بنگالی دیگر را برایش آوردم و شوبا را حاضر به نکاح کرد.”

به گفتۀ وی، اگر این زن بخواهد دوباره به کشورش برگردد و با پسران و نواسه هایش یکجا شود وی در این کار مشکل ندارد.

عبدالحبیب افزود: “من آنقدر پول ندارم که زمینۀ رفتن را برایش فراهم نمایم، حکومت در این عرصه همکاری نماید.”

از سوی دیگر، اسدالله مرجانخیل رئیس اتحادیۀ رنا، به آژانس خبری پژواک گفت که این زن در منطقۀ آنها زندگی می نماید.

مرجانخیل افزود: “من در سعودی با بنگالیان دیگر تماس گرفتم و ذاکر حسین پسر شوبا را برایش پیداکردم؛ اما اکنون امکانات نیست که این مادر را به پسرش بفرستیم.”

نامبرده از تاجران و انجن های خیریه خواست که در حل این مشکل، با شوبا همکاری کنند.

Views: 14

خروج از نسخه موبایل