زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

” حقوقی که در قانون به افراد معلول داده شده، فقط روی کاغذ می باشد”

” حقوقی که در قانون به افراد معلول داده شده، فقط روی کاغذ می باشد”

author avatar
2 Dec 2020 - 18:46
” حقوقی که در قانون به افراد معلول داده شده، فقط روی کاغذ می باشد”
author avatar
2 Dec 2020 - 18:46

کابل(پژواک،۱۲قوس۹۹): کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درحالى دستورالعمل به هدف دادخواهى حقوق افراد داراى معلوليت را به معرفى گرفت که شمارى ازمعلولين و نهادهاى دفاع ازحقوق اين قشر، از نقض حقوق آنان شکايت داشتند.

بنفشه یعقوبی کمیشنر بخش نظارت و بررسى، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، امروز ١٢ قوس در نشست خبرى تحت شعار «با برداشتن موانع، زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت را به حقوق بشری شان تضمین کنید»، به هدف معرفى دستنامۀ [دستور العمل] براى افراد داراى معلوليت تدوير يافته بود گفت که این دستنامه به عنوان یک رهنمود برای گفتار کرامت محور و یک وسیله همه فهم جهت دادخواهی برای افراد دارای معلولیت می باشد.

به گفتۀ وى، اين دستورالعمل را به هدف تغییر در نگرش مردم و اصلاح فرهنگ، گفتار و درک و کاربُرد درست مفاهیم و الفاظ مرتبط با پدیده معلولیت و شخص معلول تهيه کرده اند.

موصوف می افزاید که حکومت باید با کمیسیون مستقل حقوق بشر دست به دست هم داده و جهت تطبیق قانون افراد داراى معلوليت گام های عملی داشته باشند.

وی می گوید:«خانواده بخاطر معلول بودن فرزندان شان شرمساز نباشند چون معلولیت یک تنوع بشری است و هیچ گونه موضوع دیگر نمی باشد.»

او درادامه­ افزودکه درحال حاضر در افغانستان ۱۳.۹درصد نفوس را معلولان تشکیل میدهند وجنگ­هاى جارى در کشور به اين آمار مى افزايد.

در اين دستنامه، از خانواده ها، مردم در اجتماع، نهادهاى مدنى و حکومت خواسته شده است در جهت رفع باورهاى غلطى که موجب شرم و انزواى افراد داراى معلوليت مى شود، مشترکا کار صورت گيرد.

مسعود صافی، رئیس شورای ملی معلولان افغانستان در اين نشست گفت :« متاسفانه، حقوقی که در قانون به افراد معلول داده شده است، فقط روی کاغذ می باشد و هیچ تطبیق نشده است و برای تطبیق این قانون هیچ شخص مسوول وجود ندارد.»

صافی افزود که تبعیضی که با افراد معلول صورت می گیرد باعث می شود که آنها از تمام حقوق شان در جامعه محروم شوند و حق مشارکت سیاسی به قسم لازم برایشان داده نمی شود.

وی در ادامه گفت که باید طبق قانون فرصت های کاری براى افراد داراى معلوليت در وزارت خانه ­ها داده شود و زمينۀ کار براى آنان مساعد گردد.

مریم احمدی ٢٩ ساله که نابینا است از برخورد مردم شکایت ندارد چون تا حال با برخورد بد مردم مواجه نشده است، اما مى گويد که حکومت حقوق افراد داراى معلوليت را نقض کرده؛ زيرا خودش که شش سال قبل از پوهنځى زبان و ادبيات درى به درجۀ لسانس فارغ شده اما هنوز هم بيکار است.

وی از حکومت می خواهد که به افراد داراى معلوليت توجه کرده در جهت کاريابى براى آنان اقدامات لازم صورت گيرد.

Views: 6

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر