زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

صالح: نتايج جعلى تست کرونا مسافرين، لابراتوارهاى افغانستان را فاقد اعتبار نموده است

8 Dec 2020 - 14:40
8 Dec 2020 - 14:40

کابل (پژواک، ١٨قوس٩٩): معاون نخست رئيس جمهور مى گويد که سکتور لابراتوارهای خصوصی افغانستان، با ارايۀ نتايج جعلى تست کروناى مسافرين، تصديق لابراتوارهای کشور را فاقد اعتبار و پروازها را به برخى از کشورها محدود کرده؛ اما در مقابل حداقل هفت برابر سرمایۀ خود، مفاد به دست آورده اند.

نشست “شش و‌نیم صبح” به رهبرى امرالله صالح معاون نخست رئيس جمهور، درحالى ارايۀ نتايج جعل از سوى برخى لابراتوارهاى خصوصى به کسانى که خارج از کشور سفر مى کنند را به بحث گرفت که به اساس يک گزارش  آژانس خبرى پژواک؛ در ٢٤ ميزان امسال،  اسنادی که در اختیار  اين آژانس قرار گرفته بود، نشان مى داد که برخی شفاخانه های خصوصی، برای منفی نشان دادن آزمایش کرونا، به کسانی که خارج از کشور سفر می کنند، در بدل پول سند جعلی صادر کردند.

امرالله صالح، امروز ١٨قوس، درنشست”شش و ‌نیم صبح” گفت: «متاسفانه تعدادی از لابراتوارهای خصوصی درشهر کابل، با ارایه نتایج جعلى برای مسافرین پرواز های خارجی، باعث شدند که پروازهای افغانستان به شماری از شهر های خارجی محدود شود و تصدیق لابراتوارهای افغانستان، فاقد اعتبار گردند.»

وی در ادامه افزود: «متاسفانه دو نفر از کسانیکه تصدیق جعلی از لابراتوار را خریداری کرده بودند، آدم های مشهور و میلیونر این خاک اند. این جعل کاری، ضربه بزرگ بر اقتصاد لرزان افغانستان وارد کرده است. »

موصوف گفت که در سه ماه گذشته، یک صد و بیست و چهار هزار مسافر از میدان هوایی کابل پرواز کرده بودند؛ اما تصدیق های جعلى باعث میشود که تعداد مسافر کم شود.

صالح گفته است: «هر مسافر در رفت و آمد مالیه می پردازد و ما آن پول را برای خدمات اجتماع و جامعه مصرف میکنم. »

او در ادامه اضافه کرد: «سر از امروز، ده ها رضا کار میثاق امنیتی، خودشان را چک خواهند کرد و با ارایه رشوۀ مدیریت شده پیدا خواهند کرد که کدام لابراتوار فاسد است. من از افشای این میتود هراس ندارم.»

وى در پايان گفته است که تا اکنون افغان­ها نزدیک به پانزده ميلیون دالر را مصرف آزمایش کرونا نموده اند؛ در حالیکه تمام سرمایه گذاری در سکتور لابراتوارهای خصوصی، به دو ميلیون دالر نمیرسد. یعنی حد اقل هفت برابر سرمایۀ خود، مفاد به دست آورده اند.

بازدیدها: 1

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر