زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

وزير اقتصاد: درسال مالى ١٣٩٩ ميزان واردات کشور هشت برابر صادرات بوده است

وزير اقتصاد: درسال مالى ١٣٩٩ ميزان واردات کشور هشت برابر صادرات بوده است

کابل(پژواک، ۵دلو۹۹): وزیر اقتصاد در «چهارمين روز حسابدهی دولت به ملت»، گفت که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، این وزارت در سال مالى ١٣٩٩، چهل و دو درصد بودجۀ انکشافى خود را مصرف نکرده، ميزان واردات و خط فقر افزايش داشته است.
در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» که ۱۴ سال پیش بر بنیاد فرمان رئیس جمهور وقت (حامد کرزی) آغاز شده است، اداره های حکومتى، کارکردهای سالانۀ شان را با رسانه ها شریک می کنند. برنامه امسال حسابدهی دولت به ملت، به تاريخ (١ دلو) در کابل آغاز شد و قرار است چهل روز ادامه داشته باشد.

قابل ذکر است که امروز (٥ دلو) وزرات هاى اقتصاد و صنعت و تجارت، کارکرد هاى يکسال گذشته و برنامه هاى آيندۀ شان را با مطبوعات شريک ساختند.
کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در نشست امروز گفت که بودجۀ عادى وزارت اقتصاد در سال مالى، ١٣٩٩ به بيش از ٢٨٨میلیون افغانى و بودجۀ انکشافى اين وزارت، به ٥٤٥ میلیون افغانى مى رسيد.
وى افزود که وزارت اقتصاد، در سال گذشتۀ مالى، ٩٧ درصد بودجۀ عادى و ٥٨ درصد بودجۀ انکشافى خود را مصرف کرده است.
خانم فاريابى درمورد دليل اينکه چرا ٤٢ درصد بودجۀ انکشافى خود را مصرف نکرده است، گفت که در نتيجۀ شيوع ويروس کرونا، برخى پروژه ها از تطبيق باز ماندند.
وى افزود که به اساس آمار ارايه شده، از سوى ادارۀ احصاييه و معلومات افغانستان، ميزان خط فقر در سال ١٣٩٩ کاهش يافته؛ اما هنوزهم نيم نفوس افغانستان زير خط فقر زندگى مى کنند.
منبع خاطر نشان ساخت که به دليل شيوع ويروس کرونا، ميزان خط فقردر سال ١٣٩٩، در شهرها ٤ درصد و در بين کوچى ها سه درصد افزايش را نشان مى داد.
موصوف در ادامه افزود: «در سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا باعث ضعیف شدن اقتصاد افغانستان شد، ولى ما خوشبین هستیم که در سال آینده [١٤٠٠] اقتصاد کشور ما بهتر شود.»
کريمه فاريابى اضافه کرد که حکومت، موضوع کاهش فقر را در اولویت های کارى خویش قرار داده و اين وزارت به منظور کاهش خط فقر، در هماهنگى سکتور خصوصى در اين بخش کار خواهد کرد.
موصوف افزود که به دليل شيوع ويروس کرونا در کشور در سال روان، حجم واردات نسبت به صادرات هشت برابر افزايش را نشان مى داد.
وزير اقتصاد ٦٧ برنامه کارى سال ١٤٠٠ را نيز با مطبوعات شريک ساخت.
“ترتيب پروفايل تحليل بازار کار درسال ١٤٠٠، مطالعۀ مقايسوى تعیين حداقل مزد در افغانستان و جهان، طرح افزايش توليد گندم به منظور تعويض واردات، اجراى برنامه هاى آگاهى دهى در مورد شاخص هاى اقتصادى بازار کار، در سطح پوهنتون هاى خصوصى کشور”، از مهمترين برنامه هاى کارى اين وزارت در سال ١٤٠٠ مى باشد.
همچنان، “تعدیل مقرره تنظیم فعالیت این وزارت، تهیه پلان پنج ساله ستراتيژيک، تحلیل وضعیت شاخص های مهم سکتوری، اهداف انکشاف پایدار، تطبیق سیستم های حاضری الکترونیکى در وزارت در مرکز و ولايات، ترتیب گزارش های تحلیلی از چگونگی ثبت دارایی ها منقول و غیر منقول، بررسی ساختار ۱۰۰ موسسه داخلی برای تطبیق پروژه ها، الکترونیکی سازی دفاتر و سوانح ۳۰۰ تن از کارکنان ولایتی ترتیب گزارش تحلیلی نیازسنجی آموزشی و شریک ساختن آن با مراجع ذیربط ” نيز از برنامه هاى کارى اين وزارت در سال مالى روان مى باشد.

بازدیدها: 38

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر