زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

وزيرکار: درسال آينده براى ٢٠٠ هزار تن زمينۀ کار فراهم ميگردد

وزيرکار: درسال آينده براى ٢٠٠ هزار تن زمينۀ کار فراهم ميگردد

author avatar
25 Jan 2021 - 16:56
وزيرکار: درسال آينده براى ٢٠٠ هزار تن زمينۀ کار فراهم ميگردد
author avatar
25 Jan 2021 - 16:56

کابل (پژواک،۶ دلو۹۹): وزير کار مى گويد که هرچند به دليل شيوع ويروس کرونا ٥٤ درصد مردم در کشور بيکار شده بودند؛ اما در سال ١٤٠٠ براى دوصد هزار افراد واجد شرايط کار، زمينۀ کار فراهم مى شود.

وزيرکار و امور اجتماعى، اين مطلب را امروز در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» بيان کرد.

در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» که ۱۴ سال پیش بر بنیاد فرمان رئیس جمهور وقت (حامد کرزی) آغاز شده است، اداره های حکومتى، کارکردهای سالانۀ شان را با رسانه ها شریک می کنند. برنامه امسال حسابدهی دولت به ملت، به تاريخ (١ دلو) در کابل آغاز شد و قرار است چهل روز ادامه داشته باشد.

 

قابل ذکر است که امروز ادارۀ خط آهن افغانستان و وزارت کار و امور اجتماعى در مورد کارکردهاى يک سال گذشته و برنامه هاى سال آينده خويش، به خبرنگاران معلومات دادند.

بشير احمد تينج وزير کار و امور اجتماعى گفت که در سال مالى ١٣٩٩ در زمان شيوع ويروس کرونا و وضع قرنطين درکشور، ٥٤ درصد مردم بيکار شده بودند؛ اما به اساس آمار احصاييۀ مرکزى که حدود يک ماه قبل اعلام گرديد، اين آمار به چهل درصد کاهش يافته است.

وى درحاليکه  اظهار اميدوارى کرد تا ماه حوت سال روان، آمار بيکارى به حد اعظم کاهش يابد، افزود که در همکارى با سکتور خصوصى، در سال مالى ١٤٠٠، براى دو صد هزار واجد شرايط کار، زمينۀ کار فراهم شود.

تينج افزود که اعزام کارگران افغان به خارج از کشور، يکى از ديگر برنامه هاى عمدۀ اين وزارت در سال روان مالى مى باشد.

به گفتۀ موصوف؛ به اساس تفاهمى که صورت گرفته، نزديک به ٥٠ هزار کارگر افغان براى کار به کشورهاى امارات متحدۀ عربى، قطر و ايران فرستاده شوند.

“تهیه پلان­های عملی و شناسایی و تحلیل وضعیت وزارت، تقویت مشارکت زنان و حمایت از حضور زنان در ساحۀ کار، مبارزه با فساد اداری، تسهیل اشتغال زایی، عرضۀ خدمات اجتماعی در بخش کودکستان و مراکز حمایوی از اطفال آسیب پذیر، رشد و انکشاف واحدهای انکشافی، اصلاحات مالی و تطبیق مشارکت دولتداری باز” ، از عمده ترين برنامه هاى سال روان مالى اين وزارت مى باشند.

او گفت که مسوده پالیسی مصئونیت محیط کار برای زنان، طرح مساعدت های غذایی در حالت اضطرار، منع گدايى و ایجاد جمع آوری گداها به سطح شهر، و سروی اطفالى که مصروف  کار شاقه مى باشند نيز از مهم ترین دستاوردهای بخش پالیسی و تقنینی ای وزارت در سال مالى ١٣٩٩ مى باشد.

درحاليکه بودجۀ عادى اين وزارت، در سال مالى ١٣٩٩ به بيش از ١،٤ ميليارد افغانى و بودجۀ انکشافى آن به بيش از ٣١٤ ميليون افغانى مى رسيد، وزيرکار در نشست امروز گفت که  ٩٣ درصد بودجۀ عادى و بيش از ٨٣ درصد بودجۀ انکشافى خود را دراين سال به مصرف رسانيده است.

Views: 61

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر