زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

تحقیق: یک تن از ۴سال بدینسو با اسناد جعلی در برنامه میثاق شهروندی غزنی ایفای وظیفه میکند

3 Feb 2021 - 15:32
3 Feb 2021 - 15:32

کابل (پژواک، ١٥ دلو ٩٩): یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که یک تن، از چهار سال بدینسو با استفاده از تذکره و اسناد جعلی، در برنامه میثاق شهروندی ولایت غزنی ایفای وظیفه می کند و ماهانه ٥٥٠٠٠ هزار افغانی معاش دارد.

فرد مقرر شده با استفاده از اسناد جعلی، کی می باشد؟

این فرد، محمود ولد صاحب خان و نواسۀ امین الله خان باشندۀ منطقۀ میران ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، می باشد.

اما در اسناد جعلی؛ این فرد، احمدضیا پسر صاحب خان و نواسۀ گل زمان باشندۀ منطقۀ خوشحال خیل ولسوالی رشیدان ولایت غزنی، می باشد.

آژانس خبری پژواک ضمن کاپی تذکرۀ اصلی و جعلی محمود، اسنادى را به دست آورده است که بر اساس آن، موصوف در برنامۀ میثاق شهروندی ولایت غزنی، به حیث مسئول نظارت مقرر شده است.

نامبرده، اکنون به حیث مسئول ولایتی بخش نظارت برنامۀ میثاق شهروندی ایفای وظیفه می نماید، پروژه هايی که در این ولایت تطبیق می شود، در مورد آن به دفتر خود گزارش میدهد.

مسئولان برنامه میثاق شهروندی ولایت غزنی نیز این مساله را تایید می کنند.

یک مسئول این برنامه در ولایت غزنی، به آژانس خبری پژواک گفت که محمود، از چند سال گذشته بدینسو با استفاده از اسناد و تذکرۀ جعلی، به حیث مسئول بخش نظارت ایفای وظیفه می نماید.

وی افزود: “ما چندین بار در این مورد به کابل استعلام فرستادیم؛ اما این فرد در آنجا نیز واسطه دارد و کسی به استعلام جواب درست نمی دهد.”

منبع علاوه کرد بخاطری که محمود در کابل واسطۀ قوی دارد، به شکل غیر مسلکی در این بست ایفای وظیفه می کند.

وی گفت که درين چوکی باید یک انجنیر کار میکرد؛ اما محمود در پوهنځی حقوق پوهنتون خصوصی مسلم در ولایت غزنی،  تحصیل کرده است.

منبع در این مورد که موصوف به باجگیری در پروژه ها نیز متهم است؟ گفت: “بالکل این کار را میکند؛ اما این کار را به شکل مخفیانه انجام میدهد و تلاش دارد که اسناد پیدا نشود، آنها در اینجا یک گروه دارند، همۀ آنان این کار را می کنند؛ اما در این مورد اسناد وجود ندارد.”

همچنان یک منبع پوهنتون مسلم، به پژواک گفت که محمود در سال ١٣٩٨ در بخش حقوق تحصیلات خود را به پایان رسانده؛ اما تاهنوز اسنادش از پوهنتون طی مراحل نشده است.

مهر و امضاء در تذکرۀ محمود (احمدضیا) نیز جعلی است.

امیر محمد آمر ثبت و احوال نفوس ولایت غزنی، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که تذکره به نام احمدضیا جعلی بوده و نزد آنها ثبت نشده است.

وی افزود: “تذکرۀ احمدضیا که به نام ولسوالی رشیدان ثبت شده است، به این اداره رسمیت ندارد، مهر و امضاء در این تذکره نیز جعلی می باشد.”

پژواک تلاش کرد که با محمود (احمدضیا) نیز در این مورد گفتگو نماید؛ اما تماس با موصوف برقرار نشد.

از سوی دیگر، باشندگان ولایت غزنی نیز از پروژه های برنامۀ میثاق شهروندی رضایت ندارند

نعمت الله یک تن از باشندگان منطقه “چهاردیوال” ولسوالی اندر، به آژانس خبری پژواک گفت که برنامه میثاق شهروندی، به شکل عادلانه تطبیق نمی شود.

وی افزود که اکثریت پروژه های این برنامه در ولسوالی های مالستان، جاغوری، ناهور، خواجه  عمری و جيغتو تطبیق می شود؛ در حالیکه ولایت غزنی ١٨ ولسوالی دارد.

وکیل احمد پوپلزی باشندۀ دیگر ولایت غزنی، در صفحۀ فيسبوکش نوشته است که احمدضیا، در بدل ٢٠٠ هزار افغانی به این وظیفه گماشته شده بود.

محمود چطور از سوی پولیس بازداشت شد؟

آژانس خبری پژواک، در مورد جعل و تزویر اسناد محمود، با برخی باشندگان ولایت غزنی تماس گرفته و بعد از آن، پولیس به دستگیری موصوف اقدام کرده است.

سمونوال حاجی محمد میرکی مدیر جنایی قوماندانی امنیۀ ولایت غزنی، در این مورد به پژواک گفت که محمود (احمدضیا) از چهار سال گذشته بدینسو، با استفاده از اسناد جعلی ایفای وظیفه کرده است.

وی افزود: “اسنادش جعلی بود، ما بالایش کار میکردیم، روز گذشته اسناد وی تکمیل شد، ما برای دستگیری وی اقدام کردیم و اکنون در توقیف پولیس می باشد.”

نامبرده گفت که به زودی دوسیۀ وی تکمیل و به څارنوالی ارسال خواهد شد.

از سوی دیگر، وزارت احیاء و انکشاف دهات، موضوع جعل در اسناد احمدضیا را رد می کند.

رفیق جنبش معاون سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات، به پژواک گفت که نام و اسناد مسئول بخش نظارت، در ولایت غزنی جعلی نیست.

وی گفت: “در آن زمان منابع بشری وزارت، با وزارت تحصیلات عالی و ریاست ثبت احوال نفوس تماس گرفته است، وزارت اسناد تحصیلی اش را تایید کرده و گفته است که احمدضیا از پوهنځی زراعت پوهنتون غزنی فارغ شده و ریاست، تذکره و ثبت تذکرۀ وی را تایید کرده است.”

نامبرده افزده است که از سوی برنامۀ میثاق شهروندی ولایت غزنی، در مورد احمدضیا کدام استعلام به وزارت ارسال نشده است.

قابل یادآوریست که سال گذشته در ولایت غزنی، از طریق برنامه میثاق شهروندی، ١٥٠پروژه تطبیق شده است.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

Views: 2045

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل