زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

جامعۀ بین الملل بايد ازسرمایه گذاری بالاى اطفال براى برون رفت ازبحران راحمايت کند

17 Feb 2021 - 14:43
17 Feb 2021 - 14:43

ایجاد اعتماد به واکسین، رسیدگی به بحران صحت روانی جوانان و پل زدن شکاف دیجیتلی، فرصت های کلیدی برای اطفال جهان در دورۀ مابعد همه گیری بوجود می آورند - یونیسف

رئیس اجرایی یونیسف در یک نامۀ باز با موضوع تجسم مجدد جهان بعد از کووید 19، پنج آموخته از همه گیری جهانی را برجسته می سازد.

نیویارک، 17 فبروری 2021- هنریه تا فور (Henrietta Fore)، رئیس اجرایی سازمان یونیسف امروز در نامۀ باز سالانه اش گفت که احیای اعتماد جهانی به واکسین، رسیدگی به چالش های صحت روانی و بهروزی جوانان، مبارزه با تبعیض، مقابله با تغییرات اقلیمی و پل زدن شکاف دیجیتلی، از بزرگ­ترین فرصت ها برای اطفال می باشند که همه گیری کووید 19 پیش روی جامعۀ بین الملل قرار داده است.

خانم فور در نامه ای که همزمان با گرامیداشت از هفتاد و پنج ساله شدن یونیسف صادر شد، تشریح می کند که ما در حالیکه جهان به پیکارش با همه گیری جهانی ادامه می دهد، باید چطور از فرصت های مهمی که این پدیده برای تجسم مجدد دنیای مناسب تر برای اطفال بوجود می آورد، بهره وری نماییم.

خانم فور در این نامه چنین نگاشت "ما چنانکه سالروز هفتاد و پنج ساله شدن یونیسف را گرامی می داریم، به یاد می آوریم که این سازمان در طی بحران تاریخی دیگر در پیامد جنگ جهانی دوم ایجاد شد." وی افزود "در آن روزها مقیاس مشکلاتی که اطفال در یک دنیای جنگ زده تجربه می کردند می­توانست به آسانی ما را در هم بشکند. اما ما آنچه را که امکان پذیر بود برای خود تجسم کردیم. ما سیستم های صحی و رفاهی جدیدی را در سراسر جهان پایه گذاری کردیم؛ بیماری آبله و پولیوی وحشی را شکست دادیم؛ سازمان ملل متحد را بنیان گذاشتیم و اکنون تاریخ یکبار دیگر از ما کمک می خواهد."

خانم فور در مورد واکسین هشدار می دهد که تردید و دودلی در مورد واکسین بر توانایی ما در غلبه بر کووید 19 تأثیرات شدیدی وارد خواهد کرد. وی چنین نوشت که ما حتی هنگامی که با دولت ها، سازمان های همکار و تمویل کنندگان جهت کمک به تدارک، انتقال و عرضۀ واکسین به جهانیان کار می­کنیم، باید همچنین نسبت به واکسین اعتماد سازی کنیم تا در نزد مردم پذیرفته شود. وی افزود "بدون اعتماد مردم، واکسین ها صرفاً مانند بوتل های گران­قیمت در الماری دوکتوران خواهند بود."

خانم فور در ارتباط با صحت روانی می گوید که کووید 19 به مشکل اختلالات روانی در بین اطفال و جوانان افزوده است و از جامعۀ بین الملل می خواهد تا در این زمینه کار بیشتری انجام دهد. وی در این نامه نوشت "کشورها نیاز دارند تا سرمایه گذاری لازم را بر روی این مسئله انجام دهند، پشتیبانی و خدمات صحت روانی برای جوانان را در اجتماعات و مکاتب گسترش دهند و با تکیه بر برنامه های فرزند داری اطمینان حاصل کنند که اطفال متعلق به خانواده های آسیب پذیر در خانه های شان به پشتیبانی و حفاظت هایی که بدان نیاز دارند، دسترسی پیدا می کنند."

خانم فور در ارتباط با پل زدن شکاف دیجیتلی خاطر نشان می کند که قرنطینۀ جهانی چطور از بی­عدالتی ذاتی شکاف دیجیتلی پرده برداشته است. در اوج بسته شدن مکاتب در سال 2020، در حدود 30 فیصد اطفال مکتبی جهان نمی توانستند به آموزش از راه دور دسترسی داشته باشند که برخی از آنان پیش از آن نیز به تعلیمات با کیفیت دسترسی نداشته اند. این نامۀ باز خواهان تجسم مجدد تعلیم و پل زدن شکاف دیجیتلی است تا اینکه ابزارهای دیجیتلی بتوانند برای تجسم مجدد تعلیم و جهش به سوی آینده به کار گرفته شوند.

در آخر نامه به این نکته اشاره می کند که این لحظه چقدر مهم  و حیاتی است. خانم فور نوشت "جامعۀ بین الملل باید روند برون رفت فراگیر از این بحران را ضمن اولویت دهی به سرمایه گذاری برای اطفال، پشتیبانی نماید. وی افزود "امسال چنانکه یونیسف گذشت هفتاد و پنج سال از تجسم مجدد آینده برای هر طفلی را گرامی می دارد، بیائید تا چنانکه برای آنها فرصت هایی بوجود می آوریم، شعلۀ آرزوهای­شان را روشن می کنیم و آنان را در هر بخشی از زندگی شان پشتیبانی می کنیم، با یک روحیۀ جدید فوریت و اضطرار به یاری اطفال و جوانان بشتابیم و در این راستا بسیج شویم.

نوت برای ویراستاران و سردبیران:

برای دسترسی به نسخۀ کامل نامه مراجعه شود به: login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل