زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

 “سهولت هاى بيشتر براى تماس زندانيان با خانواده هاى شان فراهم ميشود” 

 “سهولت هاى بيشتر براى تماس زندانيان با خانواده هاى شان فراهم ميشود” 

author avatar
21 Feb 2021 - 16:18
 “سهولت هاى بيشتر براى تماس زندانيان با خانواده هاى شان فراهم ميشود” 
author avatar
21 Feb 2021 - 16:18

کابل(پژواک،۳حوت۹۹): ریاست امور تنظیم زندان ها، از بازداشت ٢١٠ تن بشمول ٤١ کارمند زندانها در پيوند به قضاياى فساد و قاچاق موادمخدر، و ضبط  ۹۸۵ سیت مبایل از داخل زندان ها در سال گذشته مالى خبر داده و گفتند که در سال ۱۴۰۰، سهولت هاى لازم براى تامين تماس زندانیان با خانواده هاى شان فراهم ميگردد.

نظام الدین نورستانی معین نظامی رياست تنظیم امور زندان ها، امروز ۳حوت در برنامۀ حساب دهی دولت به ملت گفت که از آغاز سال خورشیدی تا اکنون، در جريان تلاشی از زندان های مرکز و ولایات ۹۸۵ سیت موبایل از نزد زندانيان ضبط شده است.

موصوف درحاليکه موجوديت موبايل نزد زندانيان را از دید قانونی، خلاف خواند گفت که در نظر دارند درسال ١٤٠٠ زمينه بهترتماس زندانيان با خانواده هاى شان را فراهم سازند که با عملى شدن اين برنامه ، از انتقال موبایل های هوشمند به داخل زندان ها جلوگیری خواهد شد .

افزون برآن، موصوف گفت که در ادامه بررسی های شان در زندان های کشور، ۱۲۸۰ قبضه چاقوی خودساز، ۷۱۲۱ گرام چرس، ۱۷۷۶ گرام مواد مخدر نوع هیرویین، ۱۸۱۹ گرام مواد مخدر نوع شیشه و ۱۷۸۲ گرام مواد مخدر نوع تریاک و۳۲۵ گرام تابلیت K  نيز کشف و ضبط کرده اند.

نورستانی با بيان اينکه در راستاى مبارزه با فساد درسال گذشته مالى دستاورد هاى داشته اند ، افزود که در پیوند به قضایای فساد اداری، انتقال مواد مخدر و سوء استفاده و غفلت وظیفوی، ۹۴ قضیه درتمام زندان هاى کشور را ثبت و به څارنوالی فرستاده اند که در پيوند به این قضایا، ۴۱ تن از منسوبین این اداره، ۷۸ تن از پایوازان زندانیان و ۹۱ تن از زندانیان دست داشته اند که تاکنون ۴۸ قضیۀ آن بررسی وتکمیل شده و ۴۶ قضیۀ دیگر آن تحت کار قرار دارد.

او افزود که انتقال و تبدیلی محبوسین از يک زندان به زندان ديگر نیز یک پروسه نهایت فساد زا است و برای تامین شفافیت در این پروسه، این اداره طرزالعمل تبدیلی و انتقال زندانی ها را ترتیب کرده و تلاش دارد که دستگاه های ردیاب را در وسایط نقلیه انتقال دهندۀ زندانی‌ها نصب کنند.

وی همچنان گفت که به منظور جلوگیری از سازمان دهی جرایم از داخل زندان ها، این اداره با وزارت مخابرات و ادارۀ اترا در تماس بوده؛ تا بتوانند جمرهای پاسخگو) دستگاه مختل کننده تماس ها) را در زندان های مرکزی نصب کنند.

نورستانی در بخش اصلاح و تربیت مجدد زندانی ها اشاره کرد که  هرچند اصلاح و تربیت مجدد زندانی ها از اساسی ترین اهداف محابس و توقیفخانه ها مى باشد؛ اما با تاسف که اين موضوع به باد فراموشی سپرده شده است؛ اما این اداره به منظور اصلاح و تربیت مجدد زندانی ها، گام های عملی و اساسی را  بر مى دارد.

به گفتۀ وی، قرار است تفاهم‌نامه اى میان این اداره و وزارت معارف کشور، به منظور اعتبار دهی تعلیمات عمومی زندان های کشور به امضاء برسد، این امر موجب رسمی شدن اسناد فراغت محبوسين از مکاتب زندان ها مى شود .

او گفت که پروسه تثبیت سطح سواد زندانی ها در سراسر کشور تکمیل شده  وقراراست برنامه های حرفه آموزی زندانیان، تدوین و اجرا گردد.

وی همچنان خاطر نشان کرد که اداره تنظيم زندان ها به هدف پيشبرد اين برنامه هاى ياد شده، یک مرکز تعلیمی را در محبس مرکزی، یک مرکز تعلیمی را در محبس خاص مواد مخدر، و یک مرکز تعلیمی را در محبس و توقیفخانه اناثیه کابل ایجاد نمايد، که کار تجهیز آن جریان دارد.

به اساس معلومات معین نظامی رياست تنظیم امور زندان ها، درحال حاضر ۲۹۲۴۸ تن در سراسر زندان های کشور محبوس  اند، که از این جمله ۲۸۳۶۷ تن شان مردان و ۸۸۱ تن شان زنان می باشند.

Views: 263

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر