زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

رئیس جمهور غنی، بیست مشاوریت خود را لغو کرد

رئیس جمهور غنی، بیست مشاوریت خود را لغو کرد

author avatar
22 May 2021 - 15:22
رئیس جمهور غنی، بیست مشاوریت خود را لغو کرد
author avatar
22 May 2021 - 15:22

کابل (پژواک، تاریخ اول جوزا ۱۴۰۰): با لغو شدن بیست مشاوریت رئیس جمهور از سوی وی، وظایف مشاورین و تشکیل ۱۳۶ کارمند آن به پایان رسید.

طبق کاپی اسناد دست داشتۀ پژواک، وظایف ۱۷ مشاور به پیشنهاد ادارۀ امور و حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی، پایان یافت و تمام ۱۰۹ تن تشکیل این مشاوریت ها نیز لغو گردید.

اسناد نشان می دهد که در ۱۷ مشاور رئیس جمهور؛ محمد همایون قیومی مشاور منابع زیربنایی، انسانی و امور تکنالوجی، رضوان الله احمدزی مشاور امور صحی، محمد عثمان رحمانی مشاور در امور مردم حوزۀ جنوبغرب، محمد صادق مشاور امور قومی و اجتماعی، مختار رشیدی مشاور امور حل منازعات، جمعه گل خپلواک مشاور امور قبیله ای، نادر محسنی مشاور مبارزه با فساد اداری، محمد داوود جبارخیل مشاور افتخاری رئیس جمهور در بخش انکشاف سرمایه گذاری، حفیظ الله محسنی و محمد همایون شینواری مشاورین امور اجتماعی، عبدالرحیم کریمی مشاور در امور مردمی و جاوید نورانی مشاور هماهنگی با ملل متحد، شامل می باشند.

اما جاوید نورانی په پژواک  گفت که وی یک سال  پیش، استعفای خود را به رئیس جمهور داده بود و اکنون تشکیل دفتر او لغو شده است.

همچنین نعمت الله شهرانی مشاور امور ثقافت و ارزشهای اسلامی، امان الله مومند مشاور امور مردمی، دلبرجان آرمان مشاور در امور اجتماعی، عبدالحی نعمتی مشاور امور حکومتداری خوب و محی الدین بلوچ مشاور امور قبیله ای و دینی، نیز در ۱۷ تن یادشده شامل هستند.

از این تعداد مشاورین؛ وظیفۀ محمد همایون قیومی در حالی به پایان می رسد که طبق یک گزارش آژانس خبری پژواک که حدود یک و نیم ماه قبل نشره شده است، قیومی در پروژۀ اعمار دیوار سفارت افغانستان در ایالات متحدۀ امریکا، با دو تن دیگر، به اختلاس ۷۱۹هزار دالر متهم است؛ اما از ۱۰ ماه بدینسو در خارج به سر می برد و هزینۀ دفتر او داده می شود.

همچنان به اساس کاپی سند دیگر، سمیع حامد مشاور امور نوآوری ها، فاروق وردک مشاور امور اجتماعی و سهیلا صدیق مشاور وزیر در امور صحی، کسانی اند که در حال حاضر مشاور نبودند؛ اما تشکیل ۲۷ نفری این مشاوریت ها نیز لغو شده است.

امین پاچا فردی نزدیک به فاروق وردک مشاور سابق در امور اجتماعی رئیس جمهور گفت که وردک هم به تاریخ سوم حمل سال جاری، استعفای خود را داده و به تاریخ ۱۵ ثور منظور شده بود.

سمیع حامد گفت که وی هم پنج ماه پیش، از سمت خود استعفا داده بود.

سهیلا صدیق چند مدت قبل، از اثر بیماری، جانش را از دست داده است.

یک منبع معتبر ادارۀ امور نیز لغو مشاوریت های یادشده را تایید کرد.

منبع در مورد لغو این مشاوریت ها ابراز نظر نکرد؛ اما افزود که این کار، به اساس فیصلۀ رئیس جمهور صورت گرفته است.

Views: 53

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر