Pajhwok Afghan News

به علاقمندان سرمایه گذاری در زراعت قرضه داده می شود

کابل (پژواک، ۹ سرطان ۱۴۰۰): صندوق انکشاف زراعت افغانستان، ۲،۲ میلیارد افغانی برای دادن قرضه به مهاجرین عودت کننده و بیجاشدگان داخلی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش زارعت، در نظر گرفته است.

وزرات امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور، امروز با صندوق انکشاف زراعت افغانستان که تحت رهبری وزارت زراعت و مالداری فعالیت دارد، تفاهمنامه ای در این مورد در کابل به امضا رساند.

شیرعلم امله وال معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در این نشست گفت که این قرضه برای مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلیی داده می شود که می خواهند در بخش زراعت و مالداری سرمایه گذاری کنند و تجربه ای در این راستا داشته باشند.

به گفتۀ او واجدین شرایط قرضه، از سوی این وزارت به صندوق معرفی می شود تا برای آنها قرضه داده شود.

وی گفت که با این اقدام برعلاوۀ رشد این سکتور، زمینۀ کاریابی نیز برای شماری از مردم فراهم می شود.

ایمل آرمان رییس صندوق انکشاف زراعت افغانستان گفت که براساس این تفاهمنامه، برای هر متشبث زن   ۱.۷ میلیون افغانی و به دیگران ۳.۴ میلیون افغانی قرضه داده می شود.

به گفتۀ او در سال اول ۲۵۰ میلیون افغانی، در سال دوم ۳۲۵ میلیون افغانی، در سال سوم ۴۲۵ میلیون افغانی، در سال چهارم ۵۴۹ میلیون افغانی و در سال پنجم ۷۱۴ میلیون افغانی به تجارت های زراعتی، انجمن ها، اتحادیه ها، کوپراتیف های دهقانی و مالداری توزیع خواهد شد تا با استفاده از این قرضه، تجارت شانرا رونق دهند و در رشد اقتصاد کشور دخیل شوند.

آرمان، در پاسخ به سوالی به پژواک گفت این قرضه ها برای مدتی که کمتر از شش ماه و بیش از دو سال نمی باشد، داده می شود و از مستفید شوندگان، شش فیصد مفاد اخذ می گردد.

بنابر معلومات منبع، قبل از این بیش از ۵۶ هزار دهقان در ۳۲ ولایت کشور، از قرضه های این نهاد مستفید شده و در مجموع بیش از ۱۳.۳ میلیارد افغانی قرضه داده است.

Views: 57

خروج از نسخه موبایل