زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

باشندگان جوزجان از افزایش سرسام آور بهای اکسیجن شکایت دارند

باشندگان جوزجان از افزایش سرسام آور بهای اکسیجن شکایت دارند

author avatar
5 Jul 2021 - 12:15
باشندگان جوزجان از افزایش سرسام آور بهای اکسیجن شکایت دارند
author avatar
5 Jul 2021 - 12:15

شبرغان (پژواک،۱۴سرطان۱۴۰۰): باشندگان جوزجان، درحالی از بلند رفتن بهای اکسیجن شاکی اند که داکتران شفاخانه کووید-۱۹شهر شبرغان، از کمبود اکسیجن و بستر برای بیماران نگران اند و هشدار می دهند که اگر مردم رهنمودهای صحی را رعایت نکنند، فاجعه رخ خواهد داد.

به اساس معلومات ریاست صحت عامه جوزجان، ازآغاز موج سوم بیماری کرونا تاکنون درولایت جوزجان، هشتاد تن جان باخته و بیشتر از هزار تن مصاب به این بیماری شده اند.

افزایش سرسام آور قیمت اکسیجن شهروندان جوزجان را نگران کرده است.

محمد شریف مردی که کاکایش درشفاخانه کووید-۱۹ شهر شبرغان بستراست، از افزایش قیمت اکسیجن شکایت دارد.

وی در صحبتی با آژانس خبری پژواک گفت: "قیمت یک بالون اکسیجن در روزهای عادی، در بازار آزاد تا ۳۵۰ افغانی بود، ولی اکنون یک بالون اکسیجن تا بیست هزار افغانی خرید و فروش میشود."

موصوف خاطرنشان ساخت که اکسیجن مورد نیاز بیمارش را از ولایت بلخ تهیه میکند و قیمت آن، خیلی زیاد است که همه مردم توان خرید آنرا ندارند.

او افزود: "وضعیت نا باب مریضان و مشکلات امنیتی، برافزایش قیمت اکسیجن درشهرشبرغان تاثیرات بدی داشته است و اکثرمریضانی که در شفاخانه و خانه های شان تلف میشوند، نسبت عدم دسترسی به اکسیجن جان خود را ازدست میدهند."

شریف ضمن انتقاد از مسئولان  گفت: "اینجا مقامات با درنظرداشت موجودیت بسترمریضان، اکسیجن را در اختیار شفاخانه قرار میدهند، ولی تعداد بیماران بیشتر از بسترهای اختصاص داده شده برای شفاخانه است، که اکسیجن برای همه کفایت نمیکند. "

ماری یکی از باشندگان شهر شبرغان به پژواک گفت: "پسرم از هفت روز به اینسو مصاب به بیماری کرونا است و ما نسبت وخامت صحتش، او را به شفاخانه آوردیم."

وی افزود که  پسرش آموزگاراست و این­که چگونه مصاب به این بیماری شده نمی داند؛ زیرا  او و خانواده اش رهنمودهای صحی را همیشه رعایت می کردند و هیچ گاهی بدون ماسک از منزل بیرون نشده اند و در مکان های سربسته و مزدحم نمی رفتند.

او نیز از افزایش قیمت اکسیجن شکایت نمود و گفت که در چنین حالت که مردم مجبور استند، فروشندگان اکسیجن "بی رحمانه " قیمت ها را بلند برده اند.

وی افزود که قیمت یک بالون اکسیجن، از ۴۰۰ افغانی، به حدود ۲۰هزار افغانی رسیده است، برای خانواده های نادار دشوار است که برای مریض شان تهیه کنند.

موصوف  در حالیکه از ضعف اقتصادی شکایت داشت گفت که برای مریض خود، اکسیجن خریداری کرده است.

به گفته او رقم بیماران کرونایی در این ولایت درحال افزایش است؛ زیرا اکثر مردم رهنمودهای صحی را رعایت نمی کنند و اکثریت مردم در شهر و بازا، بدون ماسک گشت و گذار می کنند.

او اضافه کرد: "مردم از خوراکه های غیرصحی در بازار استفاده میکنند و در مجامع و محافل بزرگ شرکت میکنند، که این امر سبب گسترش مرض در بین آنها میشود."

نامبرده تصریح کرد که اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا کند، به دور از امکان نیست که هزارها تن دیگر مصاب به این بیماری مهلک و خطرناک شوند.

داکتران: کمبود اکسیجن  نبود مرکز تشخیصیه ما را به چالش مواجه کرده است. You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر