زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

رسانه های صوتی در پکتیا با خطر متوقف شدن مواجه اند

رسانه های صوتی در پکتیا با خطر متوقف شدن مواجه اند

author avatar
16 Sep 2021 - 18:28
رسانه های صوتی در پکتیا با خطر متوقف شدن مواجه اند
author avatar
16 Sep 2021 - 18:28

گردیز (پژواک، ۲۵ سنبله۱۴۰۰): مسئولان رسانه های چاپی و صوتی در پکتیا می گویند که مشکلات اقتصادی شان افزایش یافته و ممکن است پس از این، نتوانند فعالیت مطبوعاتی داشته باشند.

آنها می گویند که سقوط جمهوریت، بر فعالیتش بسیار تاثیر منفی داشت و نه تنها قدرت اجرای معاشات کارمندان و مصارف دفتر را ندارند؛ بلکه تادیۀ بیل برق نیز برای شان دشوار است.

عمر عادل مسئول نشرات رادیوی “نن ایف ایم” در گردیز گفت که مصئونیتش نسبت به قبل اطمینانی تر شده است؛ اما به گفتۀ وی در صورت عدم حمایت مالی، ممکن است فعالیت رسانه یی اش متوقف شود.

عادل به آژانس خبری پژواک گفت: “قبلاً از طریق اعلانات بازرگانی نیز برخی مشکلات حل می شد و همچنان از طریق برنامه های آگاهی عامه، معاشات کارمندان تهیه می شد؛ اما اکنون شما می دانید که مشکلات همه بخش ها و مردم افزایش یافته و اعلانات داده نمی توانند.”

ذبیح الله ایوبی مسئول نشرات رادیوی “غږ” در پکتیا نیز موجودیت رسانه ها را مهم خوانده گفت که بخاطر بقا و پیشرفت رسانه ها، باید به بخش های دادن اطلاعات و حمایت اقتصادی آنها، توجه جدی صورت بگیرد.

ایوبی افزود: “زمانی که معاش نباشد و امکانات نیز مهیا نباشد، نه کار می شود و نه کارمندان به کار علاقمندی نشان میدهند. ما این مشکلات را با مسئولان ادارۀ مربوطه شریک کردیم و آنها نیز اطمینان داده اند.”

کارمندان رسانه ها نیز افزایش مشکلات مالی را نگران کننده میخوانند و میگویند که از اثر این مشکلات، موجودیت رسانه ها و صنعت، دچار خطر بزرگ شده است.

حبیب الله سراب خبرنگار برنامۀ هفته وار مدار، از سوی نهاد فرهنگی سمون گفت که از اثر نبود اعلانات و ورکشاپ های آموزشی، اکنون نمی تواند مثل گذشته معاش بگیرد.

سراب افزود: “فرهنگ مطالعه قبلاً نیز قوی نبود؛ اما در حال بهتر شدن بود؛ اما اکنون همه مردم در تشویش اند، اگر نشریات موجود نیز متوقف شوند، احیای دوبارۀ آن، زمان و زور بیشتر نیاز خواهد داشت. ما دیگر برای چاپ هفته نامه امکانات مالی نداریم و این کار، واقعاً ما را نگران کرده است.”

رحمت الله افغان مسئول رادیوی “څمکنی غږ” نیز این مشکل را جدی خوانده و تاکید کرد که مسئولان بخش مربوطۀ طالبان، تلاش نمایند که برای پیشرفت رسانه های صوتی، زمینه مساعد شود.

افغان گفت: “ما به شکل سابق، ساعت های نشراتی را جاری نگهداشتیم؛ اما فکر میکنم که این وقت های اخیر خواهد بود؛ بخاطری که دیگر توان آن را نداریم. نه اعلانات است و نه برنامه هایی است که در بدل آن کمک مالی صورت گیرد و نه برخی همکاری های اقتصادی از طریق آموزش از سوی ادارات حامی رسانه ها وجود دارد.”

ملا خالقیار احمدزی رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیا، مشکلات مالی رسانه ها را تائید کرد و گفت که بخاطر برق و مشکلات مهم دیگر رسانه های صوتی، اقدامات جدی خواهد کرد.

احمدزی گفت: “ما به آزادی بیان متعهد هستیم، رسانه هایی که مخالف کلتور افغانی و اسلام نباشند، ما از آن حمایت می کنیم، مسئولان برخی رسانه ها مشکل برق را شریک کرده اند که با ریاست مربوطه برای حل آن اقدام خواهیم کرد. دیگر نیز چیزی که در توان ما باشد، پوره تلاش می نماییم.”

در حال حاضر، علاوه بر رادیو تلویزیون ملی، رادیوهای نن ایف ایم، صدای پکتیا، صدای گردیز، صدای چمکنی و صدای پتان فعالیت دارد؛ درحالیکه علاوه بر رادیوهای اوشتون، ایمان، و روان ایف ایم، مجلۀ مدار، گاهنامۀ سراب، افغان ننگ و برخی رسانه های چاپی دیگر متوقف شده است.

چند روز قبل از اثر مشکلات مشابه، رادیوی میلمه به سطح زون شرق در پکتیکا نیز نشرات خود را متوقف کرد.

Views: 74

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر