زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

قیمت آرد بیش از ۴ درصد و قیمت تیل دیزل بیش از ۷ درصد کاهش یافته است

کابل (پژواک، ۲۴ میزان ۱۴۰۰): در شهر کابل، امروز نسبت به شنبه گذشته؛ قیمت پترول و بوره افزایش یافته اما قیمت آرد و دیزل کاهش پیدا کرده است.

يک تن از کارکنان تانک تيل "هاشمی" در چهارراهى تایمنی شهرکابل، به آژانس خبری پژواک گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت يک ليتر پترول از ۷۱ به ۷۲ افغانی افزایش یافته است.

اما به گفته وی، امروز نسبت به هفته قبل، قیمت یک لیتر دیزل از ۶۸ به ۶۳افغانی کاهش پیدا کرده است.

منبع در مورد کاهش و افزایش قیمت مواد یاد شده گفت که تغییر قیمت پترول و دیزل درشهر کابل ارتباط با تغییر قیمت آن در بازارهای جهانی دارد.

اما به گفته محمد شریف از گازفروشان درساحۀ کلوله پشتۀ شهرکابل، امروز چون هفت روز قبل، يک کيلوگرام گازمايع را  ۸۵ افغانی می فروشد.

کاهش قیمت آرد و افزایش قیمت بوره

زمری صافی رئيس انجمن تاجران مواد خوراکه در شهر کابل، گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقی، از ۲۳۰۰ به ۲۲۰۰ افغانی کاهش پیدا کرده است.

به گفته او، به دنبال افزایش واردات آرد قزاقی، قیمت آن در بازارهای شهر کابل پایین آمده است.

اما موصوف می گوید که امروز نسبت به هفت روز پیش، قیمت فروش عمده ٤٩ کيلوگرام بورۀ هندى به دلیل کاهش واردات و افزایش تقاضا برای آن، از ۲۹۰۰ به ۲۹۵۰ افغانی افزایش پیدا کرده است.

اما به گفته موصوف، امروز چون هفت روز پیش، قیمت فروش عمده ۱۶ لیتر روغن مالیزیایی از  ۲۳۰۰ به ۲۵۰۰ افغانی افزایش پیدا کرده است.

قرارمعلومات منبع، امروز چون شنبه گذشته، قیمت فروش عمدۀ ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى ۲۴۰۰ افغانی، یک کیلوگرام چای سبز اندونیزیایی ۳۵۰ افغانی و قیمت يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى ۳۸۰ افغانى می باشد.

قيمت فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.

حامد صوفى زاده از پرچون فروشان مواد خوراکى در مارکيت مواد خوراکه فروشى دهن باغ شهرکابل، گفت که امروز قیمت فروش پرچون٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى ۲۳۰۰ افغانی، قیمت٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى ۲۴۵۰ افغانى، قیمت ٤٩ کيلوگرام بورۀ هندی ۳۰۰۰ افغانى، ١٦ لیتر روغن مالیزیایی ۲۵۵۰ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ۳۶۰ افغانى و یک کیلوگرام چای سیاه افریقایی ۳۹۰ افغانى مى باشد.

قیمت طلا تغییر نکرده است.

  You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل