زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

یک مرکز صحی در شهر قندهار اعمار و به بهره برداری سپرده شد

17 Mar 2022 - 19:03
17 Mar 2022 - 19:03

در ناحیۀ دوازدهم شهر قندهار یک مرکز صحی کامل «CHC» افتتاح شد که به مصرف مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان / UNHCR . . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل