زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

برای ۱۲ باب مکتب در لوگر تعمیر اعمار می‌شود

20 Feb 2024 - 15:22
20 Feb 2024 - 15:22

ریاست معارف لوگر می‌گوید که در سال آیندۀ تعلیمی با حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (UNICEF . . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل