زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

Pajhwok Afghan News — Reflecting The Truth

معرفى آژانس خبرى پژواک

پژواک بزرگترين آژانس خبرى مستقل  افغانستان است.دفتر مرکزی آن در کابل موقعيت دارد و با داشتن هشت دفترساحوى و يک شبکه وسيع خبرنگاران در سراسر کشور خبرها ، فيچرها، تحليل ها و مصاحبه ها را  به لسانهاى درى، پشتو و انگليسى به نشر ميرساند. پژواک همچنان براى آژانس هاى خبرى بين المللى ، تلويزيون ها و راديوها ، تصاوير و کلپ هاى ويديويى وصوتى را فراهم مينمايد.

پژواک  فعاليت خود را با  پوشش  خبرى  لويه جرگه قانون اساسى  در سال  ١٣٨٢ هجرى شمسى آغاز نمود و به اين ترتيب  به يک منبع معتبر خبرى براى رسانه هاى داخلى و خارجى مبدل گرديد.

واژه پژواک در لسانهاى درى و پشتو به معنى (( انعکاس )) ميباشد . خبرنگاران پژواک  براى نام گزارى اين آژانس طى جلسات متعدد تلاش نمودن تا نامى را انتخاب نمايد که وحدت ملى را تامين و هدف فعاليت آژانس را بيان نمايد ، از همين جهت  کلمه ( پژواک )) به حيث نام اين آژانس تعيين گرديد .

پژواک بطور مکمل يک نهاد مستقل است ، همه مسؤولين و کارمندان اين آژانس افغان اند و توسط افغان ها اداره ميشود. آژانس پژواک با هيچ گروه سياسى و ياسازمان تجارتى وابستگى ندارد.

 هدف پژواک

هدف پژواک  از آغاز فعاليت  اين است تا با مردم کمک نموده و آنها را براى اشتراک در زنده گى عامه شان تشويق نمايد . اين آژانس از طريق پوشش خبرى خود ميخواهد تا در حکومت  شفافيت آورده و روحيه حسابدهى را زنده نمايد .

پژواک تا حد توان صداى مردم را بلند ميکند ، مشکلات آنها را با مسؤولين در ميان ميگذارد و آنها را از عملکرد مسؤولين  آگاه ميسازد.

اين آژانس با در نظر داشت همين اهداف براى رشد دموکراسى ، رعايت حقوق بشر و تطبيق قانون اساسى تلاش ميکند ، مردم را از حقوق شان آگاه ميسازد و يک تصوير شفاف و حقيقى وضعيت و رويدادهاى افغانستان را به جامعه جهانى پيشکش ميکند .

خدمات پژواک

پژواک  به سطح کشور در بخشهاى اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و امنيتى خبرها و تحليلها را مهيا ميسازد و با اين کار رسانه ها را قادر ساخته است ، معلومات دقيق  و بى طرف را در مورد رويدادها با مردم شريک سازد .

پژواک خبرهاى تازه ، فيچرها ، تحليلها و مصاحبه ها را به اشکال نوشتارى ، تصويرى ، صوتى و ويديويى به مشترکين خود پيشکش ميکند

خدمات انترنتى پژواک :پژواک خبرها و تصاوير را براى خواننده گان در افغانستان و سراسر جهان فراهم ميکند. مشترکين می توانند به آخرين اخبار از طريق صفحۀ انترنتى و ايميل پژواک دست يابند.

بخش عکاسى پژواک:  براى خدمات اين بخش به اشتراک جداگانه نياز است. خدمات عکاسى پژواک؛  تصاوير روزمره از رويدادهاى مهم خبرى و همچنان گزارشهاى تصويرى را در مورد جامعه و فرهنگ افغانى فراهم ميسازد.

بخش  صوتى و ويديويى پژواک:پژواک همچنان کلپ های صوتی و ويديويى از رويدادهاى خبرى را به آژانس هاى خبرى بين المللی، راديوها و تلويزيون ها  فراهم مينمايد.

مشترکين می توانند به گزارشهاى پژواک با استفاده از طُرق ساده دست يابند.

   Pajhwok. Com:خواننده گان از طريق صفحۀ انترنتى پژواک از خبرهاى تازه در مورد افغانستان آگاه ميشوند. گزارشها در جريان روز و روزهاى هفته در اين صفحه درج ميگردد.

ارسال اخبار از طريق ايميل:مشترکين در جريان روز فشرده گزارشها و خبرهاى پژواک را از طريق ايميل بدست آورده و از انکشافات افغانستان آگاه ميشوند.

مشترکين پژواک

مشترکين پژواک شامل نهادهاى با نفوذ افغانستان، رسانه هاى کليدى ملى و بين المللى، وزارتهاى افغانستان، سازمانهاى غير دولتى، ديپلوماتها، کارشناسان، تجار و افراد مشهور ميباشند، زيرا آنها بر پژواک به حيث منبع معتبر خبرى در مورد اگاهى ازانکشافات سياسى، اقتصادى و اجتماعى افغانستان اتکاء دارند. براى اشتراک در آژانس خبرى پژواک اين کليد را فشار دهيد.

Views: 931

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر