Language

Don't you have an account with Pajhwok Afghan News?

Click here to subscribe.

author avatar
10 Aug 2020 - 13:14
author avatar
10 Aug 2020 - 13:14

در نخست بگذارید برای فهم عمیق مسله چند درخواست از شما خوانندگان عزیز داشته باشم. اولا، لطفا لست تماسهای تلیفون همرا خود را چک نمایید و تعداد افراد ثبت شده یی را که از اقوام مختلف هستند را بر شمارید. ثانیا، یک نگاه کوتا به همسایه های چهار اطراف تان که از اقوام مختلف هستند بیندازید و به چشم سر بنگرید که چطور سال های سال با هم با صمیمیت و برادری زندگی میکنید. ثالثا، دوستان و رفیقان خویش را که از اقوام مختلف دیگر هستند به یاد اورید و رابعا، در محیط کاری همکاران خویش را که هر روز باهم ساعت ها کارمیکنید بنگرید و صادقانه برایم بگوید که ایا جز صمیمیت، همدلی، برادری و دوستی چیز دیگری را میبینید؟
مردم شریف افغانستان صدها سال با ترکیب مختلف قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی در کنارهم از قریه ها الی شهرها با برادری و صمیمیت زندگی نموده و در غم و خوشی یکدیگر اشتراک نموده اند. اقوام پشتون در مناطق تاجیک نشین، قوم تاجیک، هزاره و اوزبیک در مناطق پشتون نشین صدها سال است که با اخوت تمام در تمامی ولایات افغانستان بدون هیچ نوع مشکل در تمامی حالات جنگ و ارامی به شکل مسالمت امیز و با احترام متقابل زندگی میکنند. چند قبل با یکی از همکاران خارجی ام بحث در مورد شرایط افغانستان داشتم و ایشان از من در رابطه به تعصب و قومگرایی پرسیدند و من دقیقا همین مثال متذکره را برایشان دادم و صرف در مدت ۵ دقیقه بحث و گفتگو توانستم دیدگاه چندین ساله وی را در قبال این مسله تغییر دهم. من با بیان این مسله از مسایل جاری کشور بی خبر نیستم و نه هم منکر موجودیت تعصب، تبعیض ، برتری جویی و قوم گرایی در افغانستان. مسله تعصب، تبعیض، برتری جویی نژادی در تمامی کشور های جهان بشمل کشورهای بیشرفته به شکل از اشکال موجود بوده و مردم انرا به شیوه های مختلف ابراز مینمایند. اما بشکل که در افغانستان برای آن کمپاین میشود و از آن استفاده های مختلف حزبی، سمتی، سیاسی و اقتصادی توسط تیکه داران قومی و سیاسیون صورت میگیرد قابل قبول نیست. گروها، جناهای دخیل و تیکه داران قومی و سمتی که پیشرفت و رسیدن به اهداف خویش را در دامن زدن به تعصبات قومی و قوم گرایی میبینند و از آن برای رسیدن به اهداف شوم خویش استفاده مینماییند باید اینرا بدانند که تلاش و زحمات شان شاید تا حدی نتیجه بخش باشد اما در کل بی فایده و ضایع وقت و منابع دست داشته ایشان است. اگر در افغانستان تعصب، تبعیض، برتری جویی و قوم گرایی به معنی حقیقی آن و به سطح که از آن فعلا استفاده ابزاری صورت میگیرد موجود میبود امروز افغانستان تجزیه شده میبود و مردم ان این همه جنگ ها و ناملایمت های چهار دهه اخیر را نمیوانستند بدون همکاری و یاری یکدیگر باهم تحمل نمایند. هر زمانیکه خانه پشتون غم دیده همسایه تاجیک، هزاره، اوزبیک اش در کنارش ایستاده اند و هر زمانیکه برادر تاجیک، هزاره، اوزبیک و یا هر قوم شریف دیگر مهین مان غم دیده برادران پشتون در کنارشان ایستاده و دست یاری داده اند. اقوام موجوده افغانستان همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک بوده و بدون مشکل جدی زندگی نموده اند. پیشرفت، ترقی، و شگوفایی اقتصادی مملکت با منسوب بودن به قوم قبیله بدست نمی اید بلکه تلاش شبانه روزی تمامی اتباع مملکت را نیاز دارند تا باهم مشترکا دست به دست داده و باعث ابادانی کشور گردند. برتری و والایی در نزد خداوند متعال فقط در تقوا، پرهیزگای و خدمت به دیگران است نه در قوم، قبیله، زبان. در روز محشر شما بر اساس اعمال تان مورد حساب و کتاب خداوندی قرار میگیرد نه بر اساس قوم، زبان، سمت و مذهب. این همه کشورهای پیشرفته جهان با این شعارهای قومی و زبانی به این همه پیشرفت ها در عرصه های مختلف نرسیدند بکله همه باهم تلاش نموده و ممالک خویش را اباد نموده اند. امروزه گروهای زیادی هستند که با استفاده از احساسات پاک اقوام شریف افغانستان سو استفاده نموده و انها را با مسایل خیلی پیش پا افتاده و بیهوده مصروف ساخته و تخم کینه و بغض و عداوت را میان انها میکارند. بحث ها و کمپاین های چون من افغان هستم و یا نیستم، پوهنتون بگویم و یا دانشگاه، سرود ملی باید به زبان این باشد و یا آن، بیرق کشور سفید باشد و یا سیاه…. همه مسایل هستند که اذهان جوانان و عامه را اشفته نموده و باعث پیدا شدن کینه و نفرت در میان هموطنان عزیز مان میگردد. ایا اگر افغانستان بگویم وطن ویران و اگر خراسان بگویم وطن اباد میگردد؟ ایا اگر پوهنتون بگویم کیفیت و کمیت در پوهنتونها بالا میرود و اگر دانشگاه بگویم سیتسم تعلیمی برهم میخورد؟ ایا اگر سرود ملی به زبان پشتو باشد کشور اعتبار بین المللی خویش از دست داده و اگر به زبان های دیگر باشد انرا بدست میاورد؟ و ایا اگر بیرق ما سه رنگ باشد نظام غیر اسلامیست و اگر یک رنگ باشد نظام اسلامیست. نام افغانستان را هر چیزی که میگذرید بگذارید، سرود ملی را به هر زبان و لهجه که میسراید بسراید ، بیرق افغانستان را به هر رنگی که تغییر میدهید تغییر دهید، پوهنتون و دانشگاه را به هر نامیکه مینامید بنامید اما لطفا به این وطن و مردمیکه در این حیطه زندگی دارند مصدر خدمت شوید و کشور را از این حالت ناگوار به عوج ترقی و پیشرفت برسانید. لطفا برای مدت چند دقیقه به این مسایل فریبنده دقیق شوید و ببینید که دشمن چقدر با نیرنگ های ساده و پیش پاه افتاده همه ما را به این حالت بد انداخته و دارد تخم بی اتفاقی و نفاق را به سرعت میکارد. پس بیایید که با درک شرایط حقیقی افغانستان یکبار دیگر با عقل سلیم و با وجدان بیدار فکر نمایم و از دسایس دشمن غافل نشویم و افکار و ذهنیت های باطل را که سال ها این همه گروها و افراد فرصت طلب و تشنه پول و قدرت توسط چینل های مختلف در اذهان عامه پیچکاری نموده اند را نپذیریم و با دست خود تیشه بر ریشه خود نزنیم. من ازهر کسی که از نام قوم و زبان و سمت برای استفاده های شخصی و گروهی استفاده مینماید بیزارم و از هر افغانیکه باعث مصدر خدمت به این وطن گردد با قاطعیت تمام حمایت میکنم.
من با برادر هزاره ام هزاره ام – با برادر تاجیک ام تاجیک و برادر پشتونم پشتون. از تاجیک، هزاره ، پشتون، ایماق و پشه یی… که مجرم، خاین، مفسد…. باشد بیزارم و از وطندوست و خدمت گذارش قربان میشوم.
يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 200

The views expressed in this article do not necessarily reflect Pajhwok's editorial policy.

Author's brief introduction

GET IN TOUCH

SUGGEST A STORY

Pajhwok is interested in your story suggestions. Please tell us your thoughts by clicking here.

PAJHWOK MOBILE APP

Download our mobile application to get the latest updates on your mobile phone. Read more