زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

مسابقات شطرنج به هدف تامين صلح در شبرغان راه اندازی شد

29 Nov 2020 - 17:17
29 Nov 2020 - 17:17

شبرغان(پژواک، ٩ عقرب ٩٩): مسابقات شطرنج دختران به هدف دادخواهی برای تامین صلح در کشور، در شهرشبرغان راه اندازی شد.

ملالی مبارز معاون مرکزآموزشی لنکن، به آژانس خبرى پژواک گفت: «هدف از راه اندازی مسابقات این است که میخواهیم بیان کنیم که چقدرمردم تشنۀ صلح اند و به گونه های مختلف برای مخالفین پیام می دهند تا دست از جنگ و مخاصمت بردارند و صلح نمایند.»

وی افزود: «صلح درجامعۀ امروز ما به مثابه آب حیات است و هر انسان این سرزمین،  پیرامون دسترسی به این پدیده می اندیشد.»

او گفت که افغان ها درجنگ همه هسته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کلتوری شانرا از دست داده اند و بهتر است تا همه افراد دخیل در جنگ، سلاح خود را برزمین گذاشته و صلح نمایند.

به گفتۀ موصوف، درصلح خوشبختی، در صلح آرامش است و درصلح سیر و انکشاف کشورممکن می باشد.

او از مخالفین مسلح دولت خواست تا لجاجت را کنار گذاشته، دست از انسان کشی بردارند و برای انکشاف کشورسعی و تلاش نمایند.

نجیبه ” ماندگار” یکی از دختران شطرنج بازگفت: «به مخالفین فقط یک پیام دارم؛ چه خوب است که به جای تفنگ، قلم به دست گیرند و انرژی شانرا برای آرامی و آبادانی کشور به مصرف رسانند.»

به گفته او، چهل سال است درافغانستان انسان ها کشته میشوند و درنهایت، حاصل این همه خونریزی و انسان کُشی هیچ است.

ماندگار افزود: «اگر در کشورما صلح تامین شود، بدون شک که در تمام عرصه های حیات اجتماعی، تغییرات مثبتی به وجود خواهد آمد.»

به گفتۀ موصوف با تامین صلح، افغانستان رشد خواهد کرد و همه با خاطر آرام مصروف کار و زنده گی شان خواهند بود.

بلقیس گونش یک شطرنج باز دیگر گفت: «من از مخالفین دولت میخواهم تا دیگرجنگ را بس کنند و به مردم فرصت دهند تا اهدافى را که درسردارند به آن برسند.»

وی افزود فرصتی که برای دو طرف قضیه در دوحه میسرشده، ازآن استفاده اعظمی نمایند؛ تا به بحران چهل ساله جنگ نقطه پایان گذاشته شود.

گونش افزود: «همه مردم طی این سال های دراز از پدیده جنگ ضرردیده و ازآن خسته شده اند و فقط اذهان مردم را یک کلمه انباشته است و آن کلمه صلح است…. من دخترتولد شده درجنگ استم و از روزی که خود را شناخته ام، این پدیده شوم درجامعه ما حاکم بوده و ازآن سخت متنفرم.»

به گفته اى او، مخالفین مسلح دولت باید بدانند که درجنگ بُرد با کسی نیس، اگر چنین میبود یکی از طرف های درگیر درجریان چهل سال گذشته، برنده می شد.

داکترعبدالسمیع مسئول فدراسیون شطرنج ولایت جوزجان گفت که  درشهرشبرغان، شصت تن از بانوان مصروف ورزش شطرنج اند.

او افزود که دختران شطرنج باز، امروز خواستند با برگزاری هفت دورمسابقه میان سی تن از شطرنج بازان، برای صلح دادخواهی نمایند.

بازدیدها: 5

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر