زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

درچهار سال گذشته نودُ پنج درصد کارهاى مقدماتى بند دهندرۀ فارياب پيش رفته است

3 Dec 2020 - 13:47
3 Dec 2020 - 13:47

ميمنه (پژواک،١٣قوس٩٩): يافته­هاى پژواک، از بند دهندرۀ فارياب نشان مى­دهد که کارساخت اين بند که حدود چهار سال قبل آغاز گرديد، هنوزهم در مراحل مقدماتى قرار دارد، شرکت قراردادى که مدعى است تاکنون دو ميليون دالر در اين بخش هزينه کرده، ولى حکومت آن را برایش نپرداخته است.

به اساس يک گزارش آژانس خبرى پژواک، کار ساخت بند آبگردان دهندره در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، در٣٠عقرب ١٣٩٦، آغاز گردیده بود.

مقام های وزارت انرژی و آب در آن وقت گفته بودند که این بند، یکی از پنج بند بزرگ آب در افغانستان است که ۶۷ متر ارتفاع دارد، بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب آب در آن ذخیره شده می تواند و با هزینۀ بیش از ۳۷ میلیون دالر از بودجه دولت در پنج سال آینده ساخته خواهد شد. با ساخت این بند، حدود چهار هزار هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد و این بند، ظرفیت تولید یک ونیم ميگاوات برق را نیز خواهد داشت.

يافته هاى پژواک، در پنجم جدى سال ١٣٩٨ نيز نشان مى داد که کار ساخت بند «دهندره» در اين ولايت، با گذشت حدود چهار سال دو درصد پیشرفته بود.

یافته های اخير آژانس خبرى پژواک نيز نشان مى دهد که هنوزهم کارهاى مقدماتى اين بند ادامه دارد و کارهاى اساسى آن آغاز نيافته است؛ اما  مسئولين شرکت قراردادى هشدار مى دهند در صورتى که پول مصرف شده را به دست نياورند، کار ساخت بند را توقف خواهند داد.

نمايندگان نهادهاى مدنى و شوراى ولايتى، از کندى کار در روند ساخت و ساز اين بند انتقاد دارند.

سید زین الدین عابدی رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی فاریاب که اخیراً از بند دهندره بازديد نموده به پژواک گفت: «در منطقۀ دهندره و چهارتوت که بند آبگردان ساخته مى شود رفتم، با مردم و برخی مخالفین مسلح صحبت نمودم، هیچگونه ممانعتی در ساحه وجود ندارد، فعالیت های انجام شده را مشاهده کردم، فقط چند نقطه را به خاطر تبلیغ و عوام فریبی انفجار داده حفاری نموده اند تا در زیر شعاع آن، به دزدی ادامه دهند.»

وى در ادامه افزود: «پروژۀ بند دهندره برای مردم فاریاب، به غدۀ سرطان مبدل شده و این پروژه به دست دزدان کلان و انسان های فریبکار افتاده، هیچ کاری صورت نگرفته است.»

به باور موصوف، در اين پروژه فساد کلان ادارى وجود دارد.

در همين حال، سید عبدالباقی هاشمی عضو شورای ولایتی فاریاب نیز گفت به جز از چند نقطه که در ساحه بند دهندره کندنکاری شده، ديگر کاری صورت نگرفته است.

وى از حکومت خواست تا در قسمت تسریع کار اعمار بند دهندره توجه جدی نمایند، که يکى از پروژه هاى مهم حياتى درکشور مى باشد.

موصوف افزود: «اگر در قسمت ساخت اين بند توجه نشود، مردم  از کارشکنی و دروغگویی شرکت قراردادی و ارگانهای ذیربط به ستوه آمده، به زودی تظاهرات بزرگى راه اندازی مى نمایند و اینگونه حرکت ها عواقب بد در پی خواهد داشت.»

مقام ولايت فارياب نيز مى پذيرد که کار ساخت و ساز اين بند، به کندى پيش مى رود.

نقیب الله فایق والی فاریاب نيز امروز ١٣ قوس در گفتگو با پژواک، از روند کار در بند دهندره شکايت کرد و گفت که شرکت قراردادی، فقط وقت کشی می کند.

وى افزود: «در ساحه بند دهندره، کار قابل ملاحظه اى صورت نگرفته و این پروژۀ حیاتی در کام دزدان ماهر افتاده؛ در این مورد گزارشی مفصل از آدرس مردم عنوان رئیس جمهور ترتیب دادم و براى شان تقديم کردم.»

موصوف گفت که طى آن گزارش، از رئيس جمهور خواسته است تا کسانی که پروژه را گرفتند و آنانی که قرارداد را با دزدان بستند، باید مورد پیگرد ارگانهای عدلی و قضایی قرار گیرند.

فایق در ادامه افزود: «مردم فاریاب در قسمت پروژه های بزرگ و عام المنفعه طالع ندارند، از ۱۸ سال بدینسو پروژه های حیاتی مانند این پروژه و بند آبگردان ولسوالی المار، درچنگ شبکه های مافیایی و دزد قرار می گیرند، این بار مردم به ستوه آمده هر روز گروه گروه به اداره ولایت مراجعه نموده، به ارتباط کندی کار بند دهندره، می پرسند.»

شرکت قراردادى: در صورت در يافت پول کارهاى اساسى بند به زودى آغاز مى گردد.

اما حمید رضاء فتح الله زاده نماینده شرکت «مپتا جی وی» و مدیر پروژۀ بند آبگردان دهندره گفت که یکسال می‌شود در ساحۀ بند کار می‌کنند، با توافق مسئولين پيشين وزارت انرژی و آب، دیزاین قبلی پروژه تغيیر یافت، تجهیزات خریداری گردید، کندن کاری صورت گرفت.

به گفتۀ موصوف، تا حال دو میلیون دالر امريکايى در کار ساخت اين بند هزینه نموده اند، به دليل اينکه کارفرما پول براى شان نمی دهد، مجبور شده اند که فعالیت های شانرا کاهش دهند.

وى گفت که چندین بار با وزیر انرژی و آب، راجع به بودجه صحبت کرده؛ اما وزیر گفته است تا قیمت تغيیرات به وجود آمده در دیزاین بند دهندره نهایی نشود، نمیتوانند پول بدهند.

نامبرده افزود: «سال مالی رو به اختتام است، زمستان فرا رسید، با آغاز سال جدید مالی، ماه ها سپری خواهد شد تا قیمت پروژه نهایی شده، از طریق تدارکات به وزارت مالیه و سر انجام، پول به بانک انتقال یابد؛ تا آن زمان نمی توانیم به امید اجرای بودجه بمانیم.»

وی علاوه کرد که فعالیت های ابتدایی بند تکمیل گردیده، از این پس کار های عمده و اصلی پروژه آغاز مى شود. حد اقل ماهانه ۶۰۰ هزار دالر پول نیاز است که کار ادامه یابد. اگر تا چند روز دیگرمشکلات موجود حل و پول به شرکت پرداخت نگردد، آنها مجبور هستند جریان کار را توقف دهند؛ در این صورت پروژه به تعویق افتاده متضرر خواهد شد.

به گفتۀ او آنان خدمت بزرگی را به حق مردم و حکومت افغانستان انجام دادند، دیزاین قبلی بند را که انجنیران هندی ترتیب داده بودند، از لحاظ تخنیکی مشکلات زیادی داشت. کاسه بند از گِل پُر می شد. احتمال می رفت که در سیلاب ها تخریب شود؛ اما آنها تغیراتی به وجود آوردند که ظرفیت کاسه آب بالا رفت، مردم فاریاب تا ۱۰۰ سال از بابت آب آشامیدنی، زراعتی و سایر نیازمندی هايی که دارند فارغ می شوند؛ اگر با دیزاین قبلی کار را پیش می بردند تا کنون ۶۰ درصد کار بند تکمیل می‌شد.

مسئولين در ادارۀ ملى تنظيم امور آب: ٩٥ درصد کارهاى مقدماتى تکميل شده است.

نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب، به آژانس خبرى پژواک گفت که کار در ساحه بند دهندره جریان دارد و مراحل مطالعاتى و دیزاین این پروژه، وقت گیر است.

وى افزود: «ما تا زمانی که دیزاین ها را تکمیل نکنیم و نتیجه نهای نشود، نمیتوانیم کارعملی ساختمان بند را آغاز کنیم؛ اما فعلا در ساحه کندنکاری جریان دارد و دیزاین ها ۹۵ درصد تکمیل شده اند.»

او در ادامه گفت: «در قسمت کندنکاری و کارهای ساختمانی که انجام دادند، کمپنی اسناد خودرا به ما تسلیم کرده، ولی قیمتى که در قرارداد است، کمپنی بر ما زیاد قیمت دادند. این موضوع از طرف کمیته ها بررسی میشود، ارزیابی و قیمت گذاری خواهد شد و بعدا اگر اداره قبول کرد، ما پیسۀ ایشان را پرداخت میکنیم؛ تا زمانی که اسناد ها نهای نشود، تا او وقت قابل پرداخت نیست.»

موصوف خاطرنشان کرد که اگر دیزاین ها تکمیل شد، شاید قیمت پروژه تغیر کند؛ یا کم شود و یا افزایش پیدا کند. در این صورت در مورد قیمت شرکت، تصمیم گرفته میشود.

بازدیدها: 6

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر