زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

«ميزان سطح فقر نسبت به چهار سال قبل بيش از هفت درصد کاهش يافته است»

7 Dec 2020 - 16:47
7 Dec 2020 - 16:47

کابل (پژواک،١٧قوس ٩٩): ادارۀ احصائيه و معلومات، با نشر نتايج يک سروى، مى گويد که ميزان سطح فقر در کشور، طى سال روان نسبت به چهار سال قبل، از ٥٤،٥ درصد به ٤٧،٣ درصد کاهش پيدا کرده و سطح ملی بیکاری به ١٨،٦ درصد مى رسد.

ادارۀ احصاييه و معلومات؛ امروز ١٧ قوس، نتايج ابتدايى سروى زير نام«سروی هاى عايد و مصرف خانوار و نيروى کار در سال ١٣٩٩» را اعلام کرد.

احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات، در اين نشست گفت که اين سروى، در اوایل ماه میزان سال ١٣٩٨ در ٣٤ ولایت کشور توسط ادارۀ ملی احصائیه و معلومات آغاز شده و در در ماه سنبله سال ١٣٩٩، توسط این اداره تکمیل گردید.

به گفتۀ او در این سروی ها، به تعداد ٢١٠٠٠ خانوار در ساحات مختلف کشور انتخاب شده بود که به تعداد ١٨٣٥٠ خانوار که ٧٨ درصد خانوارهای مجموعی را به شمول ٥٣٠ خانوار کوچی در برداشت، تحت پوشش سروی قرار گرفت.

وى، روی اهمیت نتایج ابتدایی سروی های عاید، مصرف و نیروی کار، گفت که این سروی ها در کشور توسط اداره ملی احصائیه و معلومات به همکاری اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای خارجی، برای اولین بار بدون حمایت مالی جامعه جهانی و برای اولین بار با استفاده از تبلیت و تکنالوژی مدرن، صورت گرفته است.

به گفته وی؛ هدف عمدۀ این سروی ها، افزون بر تهیه ارقام و معلومات در مورد ارقام مربوط به بازار کار، سطح فقر، مصئونیت غذایی، زراعت، تعلیم و تحصیل، شاخص فقر چند بعدی، صحت و سایر شاخص ها، از آن در طرح برنامه ها و ستراتیژی های بزرگ ملی، توسط دولت و سازمان های بین المللی استفاده خواهد شد.

حسیب الله موحد معاون احصائیه و معلومات در اين نشست، گفت: «نتایج این سروی ها نشان می دهد که  درسال ٤٧،٣ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کند که این رقم، در سال ١٣٩٥ به ٥٤،٥ درصد می رسید.»

او در مورد دلیل کاهش فقر در سال روان گفت: «در دوران شیوع ویروس کرونا، توزیع نان خشک برای افراد بی بضاعت و افزایش کمک ها برای افغانستان، باعث کاهش فقر در کشور شده است.»

موصوف  در ادامه افزود که کرونا بیشتر بالای کشورهای صنعتی تاثیر منفی گذاشت، بالاى کشورهايى که زراعت پيشه اند، مانند افغانستان  تاثير منفى اقتصادى کمتر بر جا گذاشته بود.

وی گفت که به اساس نتايج اين سروى، سطح ملی بیکاری به ١٨،٦ درصد ميرسد که از مجموع نیروی کار ١٥،٢ درصد مردان و ٣٢ درصد زنان در زمان سروی بیکار بوده اند.

موصوف افزود که به اساس تعریف ملی، بیکار به فردى گفته می شود که ١٤ سال و یا بالاتر از آن عمر داشته، در مدت یک هفته که مورد سروی قرار گرفته، کمتر از هشت ساعت در طول هفته کار نموده و یا بیکار و در جستجوی کار بوده باشد، بر اساس تعریف ملی، نزديک به ٣٥ در صد میزان مشارکت نیروی کار در شهر، نزديک به ٤٤ درصد میزان مشارکت نیروی کار در روستاها و ٥٣،٦ درصد میزان مشارکت نیروی کار را مردم کوچی تشکیل می دهد.

منبع گفت که سهم جوانان(سنین١٥ -٢٤ سال) که بیکار بوده و مشغول تعلیم و تحصیل و آموزش نبوده به ٣٤،٤ درصد می رسد. از مجموع جوانان بیکار و به دور از آموزش و تحصیل ١٤ درصد آن ها را مردان و ٥٤،٤ درصد شان را زنان تشکیل می دهند، در سطح ملی، ٣٦،١ درصد بزرگ سالان و ٥٤ درصد جوانان از نعمت سواد برخورداراند.

وی افزود که نسبت سرانۀ شاخص فقر چند بعدی افغانستان که شامل پنج بعد تعلیم و تحصیل، تکان ها، بیکاری، صحت و سهولت مسکن می باشد، از ٥١،٧ درصد به ٤٩،٤ درصد کاهش نموده است که نشان دهندۀ بهبود ٢.٣ درصد در سطح کشور می باشد.

به گفتۀ موصوف، نتايج ابتدايى اين سروى، امروز اعلام شد؛ اما نتايج نهايى در تمام بخش هاى اين سروى در ماه جدى سال روان اعلام خواهد شد که آمار آن، با اين آمار تفاوت زياد نخواهد داشت.

بازدیدها: 16

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر