زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

کرونا صنعت قالین را در ولایت بلخ متضرر کرده است

کرونا صنعت قالین را در ولایت بلخ متضرر کرده است

author avatar
17 Dec 2020 - 11:16
کرونا صنعت قالین را در ولایت بلخ متضرر کرده است
author avatar
17 Dec 2020 - 11:16

مزارشريف (پژواک، ٢٧ قوس  ۹۹): مسئولان اتحادیۀ قالین در ولایت بلخ و صنعت کاران قالین میگویند که از اثر شیوع ویروس کرونا در این ولایت، میزان صادرات قالین به طوربى پیشینه پایین آمده است.

آنها میگویند که از اثر کرونا و قرنطین، روند صادرات به بازارهای آسیایی، اروپایی و امریکایی محدود شده است، و از این سبب برخی کارخانه های بافت قالین در ولایت بلخ، بسته شده است.

اتاق تجارت در ولایت بلخ نیز تایید میکند که در دو ماه گذشته، صادرات قالین از ولایت بلخ به کشورهای خارجی، به صفر تنزیل کرده است.

مسئولان اتحادیۀ قالین، صنعتکاران و فروشندگان قالین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، نگران اند که کارهای شان از اثر کرونا و قرنطین، به طور بى سابقه متضرر شده است.

عبدالستار بیکزاده رئیس اتحادیۀ قالین در سمت شمال کشور، به آژانس خبری پژواک گفت که قالین های افغانی، از یک سال بدینسو بازار بین المللی را از دست داده است.

وی افزوده است که ویروس کرونا و قرنطین، عامل عمدۀ رکود صادرات قالین افغانی به کشورهای خارجی می باشد.

بیکزاد گفت که از اثر رکود صادرات قالین به مارکیت های خارجی، شماری از کارخانه های قالین بافی در داخل کشور مسدود شده است.

نامبرده افزود: “در بازار های آسیایی، اروپایی و امریکایی تقاضا برای قالین افغانی زیاد بود؛ اما زمانیکه سال گذشته ویروس کرونا سرایت کرد، کشورهای جهان قرنطین شد، رفت و آمد بین کشورها محدود شد و این کار بالای تجارت تاثیر منفی داشت؛ از این جمله صادرات قالین از زون شمال به کشورهای خارجی تقریبا به صفر تنزیل کرده است.”

وی گفت که ضمن کاهش صادرات قالین به کشورهای خارجی، بازار داخلی قالین نیز سقوط کرده است.

به گفتۀ بیکزاد؛ از اثر ویروس کرونا و قرنطین، وضعیت اقتصادی مردم متضرر شده است، که این کار بالای خرید و فروش قالین در بازار تاثیر منفی گذاشته است.

نامبرده بر حکومت انتقاد کرد و گفت که برای حل این مشکل، با آنها هیچ همکاری نکرده است.

گل الرحمن یک دکاندار در مارکیت قالین فروشی در شهر مزار شریف، به آژانس خبری پژواک گفت که از اثر قرنطین و شیوع ویروس کرونا، کارهای شان به شدت متضرر شده است.

نامبرده افزود که قیمت قالین نسبت به سال های قبل، تقریبا به نصف تنزیل یافته است.

وی گفت: “قبل از شیوع ویروس کرونا، یک متر قالین ساخته شده از مواد مرینوس، ۹۰ دالر قیمت داشت؛ اما اکنون به ۵۰ دالر فروخته نمی شود؛ درحالیکه ۵۰ دالر تنها اجوره و مصرف قالین را پوره کرده نمی تواند.”

یک فروشندۀ قالین گفت زمانی هم آمده است که در آخر ماه، کرایه دکان را پوره نکرده است.

به گفتۀ موصوف، قبل از کرونا با بافندگان قالین قرارداد داشت و بر اساس این قرارداد، از بافندگان قالین می خرید و ضمن افغانستان به کشورهای خارج صادر میکرد؛ اما اکنون این کار به صفر تنزیل کرده است.

وی گفت: “شما میدانید که اکنون، راه های هوایی و زمینی مسدود است، حتی تجارت مواد خوراکی محدود شده است، واضح است که از این سبب، قرارداد با بافندگان قالین را لغو کردیم و کار و بار آنها نیز به شدت متضرر شده است.”

این فروشندۀ قالین، از حکومت خواست که از رکود صنعت قالین جلوگیری نماید.

حبیب الرحمن که ۶۰ سال سن دارد و از ۳۰ سال گذشته بدینسو، مصروف بافت و فروش قالین در شهر مزار شریف است، به آژانس خبری پژواک گفت که در کاروبار قالین، اولین بار است که کارخانۀ قالین بافی وی از چند ماه بدینسو از فعالیت باز مانده است.

به گفتۀ وی، از اثر کرونا و قرنطین، اقتصاد مردم به اندازه اى خراب شده است که بسیار کم توان خرید قالین را دارند.

وی افزود: “یک کارخانۀ قالین بافی دارم که هشت عضو خانواده ام در این کارخانه کار می کردند؛ اما از حدود شش ماه گذشته بدینسو، فعالیت ما به تعویق افتاده است. در ابتداى کرونا و قرنطین قالین تولید کردیم؛ اما به علت نبود صادرات، تاهنوز بی فروش مانده است.”

وی گفت که ضمن قالین بافی، یک دکان قالین فروشى هم دارم که اکنون تولیدات قبلی خود را در آن مانده ام.”

نامبرده افزود که از اثر کرونا و قرنطین، صنعتکاران بیشتر قالین کارهای شانرا از دست داده اند و حکومت باید با آنها کمک نماید.

حبیب الرحمن گفت که حکومت باید در بخش افزایش صادرت قالین به کشورهای خارجی، تلاش نماید.

نامبرده افزود که مارکیت قالین در داخل کشور نیز ۶۰ درصد پایین آمده است.

با این حال، اتاق تجارت بلخ نیز تایید کرد که روند صادرات، از دو ماه گذشته بدینسو، به صفر تنزیل کرده است.

حسن خان انصاری سرپرست اجرائيه اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، به آژانس خبری پژواک گفت که از اثر ویروس کرونا و قرنطین، در سمت شمال بخصوص در ولایت بلخ، کاروبار قالین به شدت متضرر شده است.

به گفتۀ وی از اثر تحریمات کرونا، صادرات قالین به طور بى سابقه پایین آمده، که از اثر آن به اقتصاد کشور آسیب رسیده است.

نامبرده افزود که نه تنها صادرات قالین، بلکه تمام امور تجارتی مثل صادرات و واردات، از این سبب متضرر شده است.

انصاری گفت که قالین افغانستان در مارکیت بین المللی مقام خوب داشت؛ اما اکنون رساندن آن به متقاضیان تا حدى ناممکن شده است.

سرپرست امور اجرائیۀ اتاق صنعت در ولایت بلخ افزود که قبلاً از طریق بندر حیرتان، از ولایت بلخ به کشورهای آسیای میانه و چین صادرات قالین صورت میگرفت؛ اما اکنون این صادرات بند شده است.

اما وی افزود که اکنون تنها از کابل به اندازۀ محدود، صادرات قالین صورت میگیرد.

نامبرده گفت: “دو ماه میشود که صادرات از سمت شمال بخصوص ولایت بلخ صورت نگرفته است، بر اساس معلومات ما تنها از کابل به اندازۀ محدود قالین صادر میشود؛ اما مهم این است که حالت دوباره عادی شود تا تولیدات قالین ما، به بازارهای جهانی برسد.”

مسئولان اتحادیۀ قالین در سمت شمال میگویند که پس از کرونا و قرنطین، ناامنی شاهراه ها مانع بزرگ در بخش توسعۀ صنعت قالین می باشد.

Views: 28

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر