زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

  “سروى ١٤٠٠ پروژه آبى تکميل گرديده و کارعملى پروژۀ برق عنقريب آغاز ميگردد”

  “سروى ١٤٠٠ پروژه آبى تکميل گرديده و کارعملى پروژۀ برق عنقريب آغاز ميگردد”

کابل(پژواک،٢دلو٩٩): در دومين روز برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت»؛ مسئولان ادارۀ ملی تنظیم امورآب، از ختم سروی و دیزاین نزديک به ١٤٠٠پروژه آبى؛ و ادارۀ تنظیم خدمات انرژی، از تکميل امکان سنجى برخى پروژه هاى برق و آغاز کار عملى آن درسال روان مالى، خبر دادند.

در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» که ۱۴ سال پیش بر بنیاد فرمان رئیس جمهور وقت (حامد کرزی) آغاز شده است، اداره های حکومتى کارکردهای سالانۀ شان را با رسانه ها شریک می کنند. برنامه امسال حسابدهی دولت به ملت، ديروز (١ دلو) در کابل آغاز شد و قرار است چهل روز ادامه داشته باشد.

ادارۀ ملی تنظیم امور آب

رشاد حکیم رئیس مالی و اداری ادارۀ ملی تنظیم امور آب، در اين برنامه گفت که سروی و دیزاین ۱۳۷۳ پروژه که شامل بندها، کانال ها، سربندها و چکدم ها می شود، از سوى اين اداره در ۳۴ ولایت تکمیل و آماده تدارکات مى باشد؛ تا شامل پلان سال ۱۴۰۰ شود.

به گفتۀ منبع، اداره ملی تنظیم امور آب، در سال مالی ۱۳۹۹ به گونه مجموعی ۴۶۴ پروژۀ آب را در ۳۴ ولایت کشور که شامل بندهای بزرگ، سربند، کانال و چکدم می شد، برنامه ریزی نموده که از این جمله ۱۸۸ پروژه تکمیل و ۲۷۶ پروژه دیگر تحت کار است.

افزون برآن، وى گفت که در بخش های حکومتداری آب؛ منابع آب و توسعه منابع آب اين اداره دست آوردهای عمده دارد که از آن جمله ترتیب ۸ مقرره و ۳۵ طرزالعمل، ترتیب پالیسی آب های فرامرزی، ترتیب پالیسی ملی مدیریت سیلاب و خشک‌ سالی، و ترتیب پالیسی آب های زیرزمینی در بخش حکومتداری آب؛ نصب ۳۰ استیشن های کیبلوی در پنج حوزه دریایی از دستاوردهاى اين اداره در سال مالى ١٣٩٩ مى باشد.

به گفتۀ او نصب۳۰ دستگاه هایدرومیتورولوژی جهت تعیین مقدار بارندگی، تأسیس مرکز خدمات پیش‌گویی وهشداردهی سیلاب و خشک ‌سالی هایدرولوژیکی، وصل سازی ۷۵ استیشن هایدرولوژِیکی به سیستم تلی متری و جمع آوری منظم ارقام ۱۴۱ استیشن جهت سنجش برف، در بخش منابع آب و پیشبرد کار ساخت ۸ بند بزرگ کشور، شامل سازی ۶۱ بند بزرگ و متوسط جهت مطالعات اقتصادی و تخنیکی، وعقد قرارداد مطالعات امکان سنجی بند آبیاری لوری ارغستان نيز از کارکردهاى اين اداره در اين سال مى باشد.

او همچنان گفت که کار ۴۹ پروژه چکدم در ۵ حوزه دریایی کشور تکمیل گردیده، ۱۱۹ پروژه چکدم تحت کار قرار دارد، دیزاین ۷۹۰ پروژه چکدم و ۵۵۹ پروژه بند، سربند و تحکیم سواحل تکمیل گردیده است.

موصوف درادامۀ صحبت هايش گفت که در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، این اداره ۹۲ درصد بودجه انکشافی اش را به مصرف رسانیده است.

اداره تنظیم خدمات انرژی :

فرهاد محمودی رئیس برنامه های انرژی اداره تنظیم خدمات انرژی گفت که مطالعات و امکان سنجی بند برق آبی پای کته سنگ و تولید برق حرارتی، ترتیب لایحه وظایف، استخدام کمپنی مشورتی در بخش انرژی و تجدید ماستر پلان برق کشور، ترتیب طرزالعمل کنترول مارکیت برق و مقرره سنجش خالص انرژی برق دستگاه های آفتابی روی بام، از برنامه های عمده برای سال مالی ۱۴۰۰ مى باشد.

موصوف افزود که اين اداره در سال مالى ۱۳۹۹ مجموعاً ۱۳ فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آن جمله ۹ فعالیت را تکمیل کرده است.

به گفتۀ او، نهایی سازی ۳ طرزالعمل در مطابقت با قانون تنظیم خدمات انرژی برق؛ آماده سازی پروژه مزار شریف از گاز به برق، تعیین استقامت کاری کارمندان اداره تنظیم خدمات انرژی، پیش بینی نیازمندی های سکتور برق در کشور، تعدیل قانون موجوده تنظیم خدمات انرژی برق نظر به نیازمندی، تهیه اسناد برای مطالعات اساسی پروژه ها و امضای قرار داد چهار پروژه از منابع انرژی های قابل تجدید در کشور با همکاری اداره انکشافی ایالات متحده؛ عمده ترین دستاوردهای اداره تنظیم خدمات انرژی درسال مالی ۱۳۹۹ مى باشد.

محمودی، تصریح کرد که تهیه و طی مراحل پنج سند تقنینی و پالیسی های انرژی؛ شامل قانون تحفظ و مثمریت انرژی، نهایی سازی و طی مراحل منظوری پالیسی انرژی آفتابی، تهیه مسوده ابتدایی پالیسی محدودیت تورید چراغ های پُر مصرف و تهیه مسوده ابتدایی پالیسی تحفظ انرژی در ساختمان ها، عمده ترین فعالیت های در حال اجرای اداره تنظیم خدمات انرژی را تشکیل می دهد.

رییس برنامه های انرژی اداره تنظیم خدمات انرژی تأکید کرد که بررسی مراجع مرکزی ولایتی، ایجاد کمیته پیگیری حصول قروض اداره وایجاد کمیته مبارزه علیه فساد اداری، ایجاد طرزالعمل کاری تفتیش و تنظیم چک لیست های بررسی، تحقق و پیگیری سفارشات تفتیش عملکرد و رعایت قوانین اداره عالی تفتیش، از اقدامات اساسی اداره تنظیم خدمات انرژی در راستای مبارزه با فساد اداری است.

او افزود که بودجه عادی وانکشافی اداره تنظیم خدمات انرژی ازطریق کد قبلی وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۹، به میزان ۹۲ درصد به مصرف رسیده است.

Views: 45

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر