زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

مردم و اسناد: در قرادادهای شاروالی گردیز میلیون ها افغانی فساد صورت گرفته است

18 Feb 2021 - 19:07
18 Feb 2021 - 19:07

کابل (پژواک، ٣٠ دلو ٩٩): بر اساس اسناد بدست آمدۀ پژواک و باشندگان شهر گردیز ولایت پکتیا، در قراردادها و امور شاروالی میلیون ها افغانی فساد صورت گرفته و زمین ها به شکل غیرقانونی توزیع گردیده است.

علاوه بر ریاست شهر سازی و آراضی، این وزارت نیز چندین بار بخاطر جلوگیری تغییر برخی سرک های داخلی شهر از مسیر اصلی به شاروالی مکتوب فرستاده است و این کار را ناشی از فساد یا کمبود ظرفیت در این ادارۀ خوانده است

باشندگان شهر گردیز نیز فعالیت های شاروالی را پر از فساد خوانده میگوند، آنها از شفافیت پولی که به شاروالی پرداخت می شود، اطمينان ندارند.

شماری از باشندگان و فعالان مدنی شهر گردیز، امروز (پنجشنبه) طی یک کنفرانس خبری گفتند، در امور داخلی و قراردادهای این اداره فساد گسترده صورت گرفته و همچنان در شهرک تیرۀ شهر گردیز کارهای غیرقانونی ساختمانی صورت گرفته و مناطق سبز توزیع گردیده است.

از سوی دیگر سیدجان یک تن از دکانداران شهر گردیز میگوید، پول جواز و صفایی را به شاروالی پرداخت می نماید؛ اما در بدل آن در سیمای شهر تغییر دیده نمی شود.

وی به آژانس خبری پژواک گفت: “جواز یک صفحه است، که آن را در بدل ۱۵۰۰ افغانی ه مردم میدهد، پول صفایی میگیرد؛ اما خدمات وجود ندارد، بالای اینقدر پول چه کار می شود؟”

حبیب علی خیل یک تن از فعالان مدنی میگوید، از سبب موجودیت فساد گسترده در امور شاروالی گردیز جوانان مجبور به برداشتن گام بر ضد این اداره شدند و بزدوی در برابر آن اعتراضات گستره آغاز خواهند کرد.

وی افزود: “مقامات مرکزی نیز صدای مردم را گوش نمی کنند، به اینجا اگر هیئت می آید، نیز پول میگیرد و دوباره بر میگردد، واقعیت ها را پنهان میکند.”

عطامحمد فیروز مشاور اسبق والی پکتیا نیز از موجودیت فساد گسترده در امور شاروالی سخن میزند و میگوید، شاروالی و کارمندان این اداره از اعمار کنندگان ساختمان ها پول میگیرد؛ اما در این مورد کدام اسناد را ارایه نکرد.

وی امور داخلی شاروالی گردیز را نیز پر از فساد میخواند و میگوید، در بخش های املاک، انجنیری، تدارکات و دیگر بخش های مربوط نیز فساد گسترده صورت میگیرد.

نامبرده ادعا میکند که در شهرک تیره خلاف ماستر پلان نمرات اضافی به میان آمده و فروخته شده است و در برخی ساحات رهایشی و سبز اماکن تجارتی ساخته شده است.

داکتر یوسف احمدزی یک تن از فعالان مدنی میگوید، بر عوض ترمیم مکمل برخی سرک ها داخلی شهر تنها بعضی جاهای کوچه ترمیم شده و یا امور آن در نیمایی باقی مانده است؛ اما پول آن درک ندارد.

جمعه گل افغان عضو شورای عالی جوانان پکتیا همچنان میگوید، موضوع عمدۀ فساد شاروالی گردیز اعمار سرک دوم به طول ۴.۸ کیلومتر از چوک مرکزی الی دروازۀ عمومی پوهنتون پکتیا می باشد که به گفتۀ وی، در این پروژه میلیون ها افغانی حیف و میل شده است.

قرارداد این سرک به حدود ۹۸ میلیون افغانی داده شده بود؛ اما مالکان برخی شرکت ها در گفتگو با آژانس خبری پژواک برای اعمار این سرک به معیارهای تعیین شده با هزینۀ نصف این قیمت و برخی ها کمتر از آن نیز آماده هستند.

بر اساس اسناد، این سرک تنها ۹ متر عرض دارد که اسفالت قبلی آن از اثر خراب شدن تخریب شده و دوباره اسفالت شده است، در حالیکه بر اساس معلومات نگاشته شده اکنون قیمت مواد بیس کورس، اسفالت و برخی مواد دیگر سرک سازی کاهش یافته است.

به گفتۀ افغان، در هر دو طرف این سرک هیچ پل یا پلچک جدید و جویجه اعمار نشده است و نه نیاز به کارهای اضافی داشت.

نامبره میگوید، از مقابل دروازۀ عمومی پوهنتون پکتیا تا سرک دوم فرعی یک سرک حدود ۱.۵ کیلومتر دیگر به هزینۀ حدود ۲۷ میلیون افغانی ساخته شده است که در اعمار هر دو سرک ذکرشده ادعای فساد گسترده می شود.

علاوه بر این، شاروالی گردیز به تاریخ ۹ ماه اسد سال ۱۳۹۸ در مکتوب شمارۀ ۱۶۹ به مقام ولایت پشنهاد اعمار شهرک خصوصی در زمین رادار وزارت دفاع ملی در منطقۀ صالوخیل شهر گردیز داده است که ریاست شهرسازی به تاریخ ۱۷ ماه سنبله سال ۱۳۹۸ در مکتوب شماره ۱۵ بر آن اعتراض کرده و قضای دولت در جواب این مکتوب زمین ذکرشده را تحت جنجال خوانده است.

بر اساس اسناد دست داشتۀ پژواک، صالوخیل، قوم نیازی و قول اردوی ۲۰۳ تندر جدا، جدا دعوای ملکیت زمین دارند، مردم در عرایض رسمی به ادارات مربوطه اعمار کنندگان این شهرک را “غاصبین” خواندند که به گفته آنها، به زور زمین های آنان را غصب میکنند و برای آنها هشدار میدهند.

باوجود این که شهرک ذکرشده خصوصی است؛ اما بر اساس مکتوب شماره ۱۶۳۸ پول حق الزحمه و حق الچاپ نقشۀ شهرک از طرف یک کارمند شاروالی گردیز به ادارۀ مربوطه تحویل داده شده است که این امر قابل سوال است.

عبدالنصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری پکتیا نیز در مورد دادن قرارداد ها به یک شرکت، گرفتن پول از صاحبان ماکیت ها توسط کارمندان اداره یادشده و فساد در امور این اداره صحبت می کند و می گوید که از سرمایه گذاران بنام خدمات شهری پول زیاد اخذ می شود، اما در بدل آن سهولت ها به آنها مساعد نشده است.

نصیب مُقبل و ابراهیم غښتلی نماینده گان پکتیا در ولسی جرگه نیز در مورد فساد زیاد اداری در شاروالی گردیز صحبت می کنند و می گویند که اداره یاد شده در تمام امور غیرقانونی دخيل می باشد.

غښتلی به پژواک گفت که شکایت های زیادی از امور این اداره دریافت کرده است و به دلیل فساد در امور آن، کارهای معیاری و قابل ملاحظه را انجام نداده است.

وی می گوید: ((شاروالی در توزیع نمره ها و زمین، در تقسیم مارکیت های غیرقانونی دست دارد، با ارگان های امنیتی راه دارد، اگر میل آنها نباشد، هیچ کسی این چنین کاری غیرقانونی را انجام داده نمی تواند.))

از سوی هم، عصمت الله خالد که از حدود چهارنیم سال بدینسو شاروال گردیز می باشد، می گوید که در زمانی وظیفه خود برخی امور را در شهر انجام نموده و برخی امور دیگر، به دلیل مشکلات اجتماعی به تعویق افتیده است.

وی به پژواک گفت که در فسادهائیکه در شاروالی انجام می شود، علاوه بر کارمندان؛ مردم نیز مقصر می باشند که به گفته وی، زمینه را برای فساد مساعد می سازد.

موصوف موضوع دادن قرارداد های زیاد را به یک شرکت نمی پذیرد، گرچه در قراردادها فساد را رد نمی کند؛ اما می گوید که روند یادشده اکنون تا حدی بیشتر شفاف شده است.

شاروال می گوید: ((امکانات مالی ما محدود است، در مقایسه با برخی از شاروالی های دیگر، از طرف مرکز برنامه های مهمی به ما داده نشده است، فرصت ها و نیازهای در اینجا بیشتر است، باز هم تاکید ما این است که توجه بیشتر شود.)).

عصمت الله خالد مسئولان اسبق شاروالی گردیز را به بی کفایتی متهم می کند و می گوید که علاوه بر افزایش عواید این اداره، تشکیل آن نیز بیشتر شده است.

موصوف در شهرک تیره شهر گردیز برخی کارهای خودسرانه و غیرقانونی را می پذیرد؛ اما می گوید که در این مورد از قوماندانی امنیه چندین بار خواست همکاری است.

اما سمونوال لطف الله کامران سرپرست سابق قوماندان امنیه پکتیا که اکنون قوماندانی امنیه پکتیکا است، شاروالی را به فساد متهم می کند و می گوید که از آنها خواست همکاری عملی نشده است، بلکی بطور غیر اصولی از سوی شاروالی، مستقيماً به حوزه های امنیتی مکاتیب ارسال شده که سوال برانگیر می باشد.

مل پاسوال نجیب الله سرتیر قوماندان امنیه جدید پکتیا می گوید که چنین مسئله ای تاکنون با آنها شریک نشده است.

شاروال گردیز همچنین شهرکی را که در منطقه صالوخیل ساخته می شود، نیز خصوصی خواند و گفت که مسئولان این شهرک، کار خود را به صورت قانونی انجام داده اند.

شاروال در مورد می گوید: ((مشکل کلان عدم موجودیت ماستر پلان و پلان تفصیلی برای شهر گردیز می باشد؛ شاروالی و سایر اداره ها نمی دانند که چگونه باید پیش بروند. همچنین اسناد زمین های مردم مشکل دارد و وزارت شهرسازی و اراضی باید آنرا تصفیه کند.))

گرچه پژواک بتاریخ ۱۹جوزار سال روان، در رابطه به نمره های تقسیم شده، مارکیت ها و مناطق معشیت سبز، از اداره یادشده از طریق فورم های اطلاعاتی معلومات خواسته بود؛ اما شاروالی تاکنون در مورد شریک کردن معلومات خودداری نموده است.

پژواک همچنین اینکه گویا شاروال گردیز اسناد تحصیلی قانونی ندارد و از کدام نهاد تحصیلی هند اسناد جعلی را بدست آورده، نیز بتاریخ یادشده از طریق فورم های اطلاعاتی معلومات خواست، اما شاروالی هیچ معلوماتی در این مورد شریک نکرده است.

قابل یادآوریست که در ماه عقرب سال روان، به اساس سروی نهاد دیدبان شفافیت افغانستان، شاروالی گریز به دلیل نه ارایه نمودن خدمات، بی نظمی های شهری و عدم شفافیت در امور، بدترین شاروالی کشور را معرفی کرده بود.

بازدیدها: 39

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر