زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

با خروج شتابزدۀ ناتو از افغانستان، بیشتر از همه “زنان افغان” قربانی خواهند داد

با خروج شتابزدۀ ناتو از افغانستان، بیشتر از همه “زنان افغان” قربانی خواهند داد

author avatar
19 Apr 2021 - 13:20
با خروج شتابزدۀ ناتو از افغانستان، بیشتر از همه “زنان افغان” قربانی خواهند داد
author avatar
19 Apr 2021 - 13:20

کابل (پژواک،۳۰حمل۱۴۰۰): شماری از وکلای زن در ولسی جرگه، خروج بدون قید و شرط وغیرمسئولانۀ ناتو را، برای زنان افغانستان نگران کننده خوانده و می گویند که اگر طالبان فکر میکنند از راه جنگ بر افغانستان تسلط پیدا میکنند، به اشتباه رفته اند؛ چون مردم افغانستان در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار دارند.

این مطلب در اعلامیۀ “کمیسیون حقوق بشر، جامعۀ مدنی، امور زنان مجلس نمایندگان و کاکس پارلمانی زنان پارلمان افغانستان، در مورد نقش زنان در پروسۀ صلح” که کاپی آن، امروز به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، بیان شده است.

در بخشی ازاین اعلامیه گفته شده است: “بدون شک مردم افغاستان، در راه حفظ ارزشهای حقوق بشری و نهادینه شدن ارزشهای مردم سالاری و حقوق زنان در دو دهۀ اخیر قربانی های فراوان داده اند. هیچ ارتشی در جهان به اندازهء نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، روزانه ۱۰۰ نفر را در امر مبارزه با تروریزم قربانی نداده است. ما شجاعانه در خط مقدم جنگ و مبارزه علیه تروریزم جهانی ایستادیم و قربانی های بیشماری دادیم. افغانستان ثابت کرد که در طول دو دهه گذشته، بزرگترین متحد ایالات متحده امریکا در امر مبارزه با تروریزم بوده است. طالبان و دیگر گروه های تروریستی، در حقیقت جنگ را به خاطر حضور امریکا در افغانستان تشدید بخشیدند.”

دراعلامیه افزوده شده است: “جای بسی تاسف است که امروز که مردم افغانستان به دورنمای صلح چشم دوخته اند؛ ایالات متحده امریکا و دیگر متحدانش، امتیازاتی چون خروج بدون قید و شرط و امضای موافقتنامه را به طالبان بدهند؛ تصامیمی که در نتیجهء آن مردم افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان متضرر می شوند.”

درادامه اعلامیه خاطرنشان گردیده که زنان افغانستان، بنابر تجربه ی تلخی که از گذشته دارند، حق دارند تصامیمی را که مملکت را به طرف بحران می برد زیر سوال ببرند.

به همین دلیل کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان اعلام می دارد که:

اول: خروج بدون قید و شرط، غیر مسئولانه و شتابزدۀ ناتو در شرایطی که افغانستان به سوی یک فصل جدید از تاریخ خود می رود، مردم افغانستان و بیشتر از همه زنان افغانستان را قربانی خواهد کرد.

دوم: در صورت تشدید جنگ، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به نیرو، حمایت مالی و تجهیزات بیشتری نیاز دارند. از دوستان بین المللی خود می خواهیم تا با کمک های مالی، تجهیزاتی و استخباراتی خود مردم افغانستان را کمک کنند.

سوم: جهان بداند که طالبان، قسمتی از واقعیت موجود افغانستان هستند، ولی تصویر کلی از تمام ابعاد ملت افغانستان و تاریخ و ارزشهای این مملکت را به هیچوجه نمایندگی نمی کنند.

چهارم: از گروه طالبان می خواهیم اگر می خواهید مردم باور کنند که از لحاظ فکری تغییر کرده اید، حقوق بشر و زنان را در برنامه های خود به گونۀ عملی تمثیل کنید و برای اولین گام، مکاتب دخترانه را در نقاط زیر کنترول خود باز نمایید.

پنجم: زنان افغانستان به پروسهء صلح به عنوان روندی می نگرند که در آن، واقعا به تمام تشویش ها و نگرانی های زنان نقطه پایان گذاشته شود و این فقط در یک روند شفاف، همه شمول با حضور معنادار و با کیفیت زنان عملی است. جهان باید در چنین مقطع تاریخی مهمی، در کنار ملت افغانستان بخصوص زنان این سرزمین بایستند.

ششم: از سازمان ملل متحد می خواهیم که افغانستان را در امر مبارزه با تروریزم جهانی همکاری کند و در جریان پروسۀ صلح از ارزشهای دموکراتیک، حقوق زنان و حقوق بشر حمایت نماید.

هفتم: اگر طالبان فکر میکنند که از راه جنگ بعد از خروج ناتو می توانند بر افغانستان کنترول داشته باشند، به اشتباه رفته اند. مردم افغانستان با تمام توان در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود و مقابل این تجاوز آشکار به ارزشهای خود، خواهند ایستاد.

Views: 57

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر