زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

با خروج شتابزدۀ ناتو از افغانستان، بیشتر از همه “زنان افغان” قربانی خواهند داد

با خروج شتابزدۀ ناتو از افغانستان، بیشتر از همه “زنان افغان” قربانی خواهند داد

author avatar
19 Apr 2021 - 13:20
با خروج شتابزدۀ ناتو از افغانستان، بیشتر از همه “زنان افغان” قربانی خواهند داد
author avatar
19 Apr 2021 - 13:20

. . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر