زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

کارمندان ۴۲ مرکز صحی در خوست اعتصاب کاری نموده اند

کارمندان ۴۲ مرکز صحی در خوست اعتصاب کاری نموده اند

author avatar
23 May 2021 - 17:39
کارمندان ۴۲ مرکز صحی در خوست اعتصاب کاری نموده اند
author avatar
23 May 2021 - 17:39

خوست (پژواک،۲جوزا۱۴۰۰): کارمندان ۴۲ مرکز صحی در ولسوالی ها و مرکز خوست، اعتصاب کاری کرده اند و به شکل اعتراض دروازه های ریاست عامه این ولایت را هم بسته اند.

این کارمندان صحی که شمار شان به حدود پنجصد تن می رسد، می گویند که ازچهار ماه بدینسو برای شان معاش داده نشده و تا وقتی به اعتصاب کاری شان دوام میدهند که خواسته های شان برآورده شود.

این معترضین که در مقابل ریاست صحت عامه جمع شده بودند، گفتند که ضمن این چهار ماه یادشده، معاشات ۲۰ فیصد ۲۹ ماه گذشته هم داده نشده است.

داکتر صدیق الله منیب یک مسئول کلینیک صحی ولسوالی مندوزی و اسماعیل خیل، در سخنان خود گفت که  چند بار این مشکل را بارئیس صحت عامه و وزیر شریک ساخته؛ اما آنها تنها وعده میکنند  و  اقدام عملی نیست.

او افزود: “۲۹ ماه میشود که معاش بیست فیصد را دور می دادند، قرارداد ما به این شکل بود که شش ماه بعد “تارپرتی” می آید و “وریفیکیشن” می کند و شش ماه بعد برای شما بیست فیصد معاش داده میشود. ۲۹ ماه سپری شده؛ اما برای ما معاش نداده اند. قرارداد دیگرما این طور بود که ماه به ماه برای شما معاش می دهیم، ازاین هم چهار ماه گذشت که برای ما معاش نداده اند.”

داکتر تاور خان مسئول کلینیک ولسوالی تنی، از جمله معترضین یاد شده، رئیس صحت عامه را متهم کرد که گویا در امورات خود ناکام است.

موصوف علاوه کرد آن دوایی که ازسوی این ریاست برای ما داده میشود، بی کیفیت بوده و هیچ تاثیر بر بیمارن ندارد.

او افزود: “دوایی که برای ما می آید، در کمیت و کیفیت آن بسیار زیاد فرق است؛ به خاطریکه یک اسپرین را در آب بییندازید، در۲۵ ساعت در آب حل نمی شود و تاثیر آن هم به همین ترتیب است و وقتیکه ما از بازار یک پاکت اموکسیل عادی را بدهیم برای مریض، بسیار نتیجۀ مثبت  می دهد.”

درعین حال، داکتر حبییب شاه انصاری رئیس صحت عامه خوست، به پژواک گفت که مشکل ندادن معاشات کارمندان صحی را به جا می داند و  دراین باره باوزیر صحبت کرده و  دراین مورد اطمینان داده است.

او افزود: “قراردادهای موسسات در مراحل آخراست. در مورد مقداری مشکل به میان آمده است. امروز با وزیر، در وی تی سی شریک ساختیم و او اطمینان دادکه در روزهای نزدیک، مشکل معاشات آنهارا حل می کنم.”

به گفته داکتر انصاری؛ در باره یست فیصد هم با وزیر صحبت کرده و او هم دراین باره اطمینان داده است.

او همچنان گفت در مورد این گفتۀ مسئولین ۴۲مرکز صحی یادشده که دوا بی کیفت است و بر بیماران تاثیر نمی کند، نیز با مقام وزارت صحبت می کند.

Visits: 20

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر