زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

مسئولین شفاخانه کووید ۱۹ در شبرغان، با مشکل کمبود امکانات صحی مواجه اند

مسئولین شفاخانه کووید ۱۹ در شبرغان، با مشکل کمبود امکانات صحی مواجه اند

author avatar
19 Jun 2021 - 18:07
مسئولین شفاخانه کووید ۱۹ در شبرغان، با مشکل کمبود امکانات صحی مواجه اند
author avatar
19 Jun 2021 - 18:07

شبرغان(پژواک، ۲۶ جوزا ۱۴۰۰): مسئولین شفاخانه کووید ۱۹ در شهر شبرغان می گویند که عدم موجودیت مرکز تشخیصیه، نبود اکسیجن و کمبود پرسونل و بستر برای بیماران، آنها را دچار مشکل ساخته است.

داکترخالص  قادری مسئول سرویلانس این شفاخانه به پژواک گفت: “حداقل دریک روز، صد بیمارجهت تشخیص مریضی شان نزد ما مراجعه میکنند، ولی ما برای تشخیص بیماری آنها امکانات لازمه را بدست نداریم. ”

وی افزود: “با آنکه برای ما وعده داده شده بود که یک مرکزتشخیصیه را درشهرشبرغان ایجاد میکنیم، ولی ازاین مسئله کوچکترین خبری در دست نیست، ما سمپل های گرفته شده از بیماران را برای تشخیص به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ارسال میکنیم، ولی درآنجا نیزنسبت پایین بودن امکانات، به سمپل های فرستاده شدۀ ما رسیده گی لازم صورت نمیگیرد. ”

او گفت که بیماری کرونا در ولایت جوزجان سیرصعودی دارد و اما آنها صرف امکانات بستر بیست مریض را دارند، ولی تعداد بیماران داخل بستر آنها به چهل تن میرسد و مجبوراً خود شان از امکانات و بودجه شخصی خود، ۲۰ بستر بیشتر را آماده کرده اند.

نامبرده افزود که نبود اکسیجن، کمبود پرسونل و بستربرای بیماران و نبود مرکزتشخیصیه درشهرشبرغان، کار آنها را دچارمشکل نموده است.

او گفت: “با آنکه مشکلات را بارها با مقامات وزارت صحت شریک ساخته ایم؛ اما تا کنون برای ما دراین رابطه پاسخ گفته نشده است؛ درحالیکه ولایت سرپل و ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب، دارای مرکزتشخیصیه میباشند.”

منبع علاوه کرد: “برای وضع کردن شرایط قرنطین، مقامات وزارت از ما درجریان یک روز، سی سمپل مثبت میخواهد و ما نسبت نداشتن مرکزتشخیصیه، درجریان یک روز نمیتوانیم بیشتر از ده سمپل مثبت از مرکز تشخیصیه ولسوالی اندخوی دریافت کنیم.”

وی گفت درجریان بیست روز اخیر، تعداد واقعات بیماران مشکوک درشهرشبرغان، ازپنجصد مورد تجاوزمیکند، ولی یکصدو شصت سمپل فرستاده شدۀ بیماران این شفاخانه به ولسوالی اندخوی تا کنون بی نتیجه باقیمانده است.

پاچا خان یکی از بیماران داخل بستراین شفاخانه به پژواک گفت که رسیدگی منسوبین شفاخانه به بیماران، نهایت قابل توجه است.

او افزود: “از مدتی که اینجا بسترهستم چند بارشاهد بوده ام که نسبت ثقلت کار بالای پرسونل، آنها ضعف کرده و درمحوطه شفاخانه افتاده اند، ولی ازرسیدگی به بیماران دریغ نکرده اند، صرف یکروز اکسیجن کمبود کرد، ولی تا کنون موردی را شاهد نبوده ام که پرسونل شفاخانه دراجرای کارکوتاهی کرده باشند.”

محمد هاشم مردی که خسرش ازمدت ده روزبه اینسو درشفاخانه کووید ۱۹ شهرشبرغان بستراست گفت که بیماران اینجا با کمبود اکسیجن روبرواند.

وی افزود که برای شفاخانه پنج تا ده بالون اکسیجن درجریان یکروز داده میشود که به هیچ وجه پاسخگوی نیازمندی بیماران نیست.

موصوف خاطرنشان ساخت: “درشهرشبرغان مرکزتولید اکسیجن وجود ندارد و ما اکسیجن مورد نیازخود را خیلی به مشکل از ولایت بلخ تهیه میکنیم.”

وی خاطرنشان ساخت که قیمت یک بالون اکسیجن با پول ضمانت آن، تقریبا بیست هزارافغانی افزایش یافته است؛ درحالیکه قیمت اصلی آن درحالات عادی ۲۲۵ افغانی است.

نجیبه که آموزگاریکی ازمکاتب شهرشبرغان است گفت: “وقتی صحتیاب شدم، نخستین کارم دادن آگاهی های لازمه برای شاگردانم خواهد بود که حفظ الصحه را مراعت کنند تا مصاب به این بیماری نشوند.”

وی افزود: “قبلاً نسبت به این بیماری بی تفاوت بودم، ولی وقتی ویروس دربدنم رخنه کرد، دانستم که با چه بیماری خطرناکی درافتاده ام.”

به گفته نجیبه،  بهتراست مردم فاصله های اجتماعی را مراعت کنند، از ماسک و دستکش استفاده نمایند و از اشتراک در مجامع و محافل بزرگ پرهیزنمایند.

درشفاخانه کووید ۱۹ شهرشبرغان، در جریان هفته جاری دوازده تن نسبت بیماری کرونا جان باخته اند، ولی منسوبین این شفاخانه میگویند که احتمالاً ارقام تلف شدگان بیشتر از این باید باشد؛ چون شمار زیادی ازمردم، خود را درخانه قرنطین کرده و به شفاخانه مراجعه نمیکنند.

Views: 10

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر