زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

شاروالی جلال آباد کار ساخت برج ناکامورا را پیش از قرارداد آغاز کرده است

3 Aug 2021 - 15:34
3 Aug 2021 - 15:34

جلال آباد (پژواک، ۱۲ اسد ۱۴۰۰): بر اساس اسناد دست یافته، شاروالی جلال آباد کارهای برج و منطقۀ سبز ناکامورا، را سه ماه قبل از اعلام پروژه و تاریخ عقد قرارداد آغاز کرده است.

شهرداری جلال آباد، افتتاح کار این برج را به تاریخ هفتم ماه حمل سال ۱۴۰۰ آغاز کرده؛ اما قرارداد به تاریخ ۱۸ ماه جوزای همین سال عقد شده است.

مساحت کلی این برج و ساحۀ سبز، ۲۶۳متر است که چمن، کتاره ها و برج ناکامورا در آن شامل است.

مسئولان شهرداری جلال آباد می گویند که در آن زمان، شرکت مشخص نبود؛ اما به صفحۀ فیسبوک شهرداری واضح نوشته شده بود که این کار، توسط شرکت افغان نیازی انجام خواهد شد.

فساد در پروژه برج ناکامورا و ساحۀ سبز:

صفحۀ رسمی فیسبوک شاروالی جلال آباد، در تاریخ ۲۷ ماه مارچ سال ۲۰۲۱، که برابر می شود با تاریخ ۷ماه حمل سال ۱۴۰۰، خبر افتتاح کار برج ناکامورا و ساحۀ سبز (گلدان) را که در نزدیکی پل بهسود مربوط ناحیۀ اول موقعیت دارد، نشر کرده بود که در تصاویر، شاروال جلال آباد و مسئولان دیگر دیده می شوند.

تاریخ تکمیلی پروژه در این گزارش، سه ماه نشان داده شده که امور آن باید از تاریخ افتتاح تا تاریخ آغاز قرارداد  به پایان می رسید؛ اما تاهنوز که ماه پنجم جریان دارد،  طبق معلومات رسمی شهرداری، فقط چهل درصد کارهای آن به پیش رفته است.

این پروژه که ۵،۵ میلیون افغانی هزینه دارد و قرارداد آن باید مطابق اصول، به اساس قانون تدارکات ملی به رقابت آزاد می پرداخت؛ اما شاروال جلال آباد به طور غیرقانونی به مقام ولایت پیشنهاد داوطلبی مقید ارایه می کند و پس از دریافت حکم مقام، تنها از سه شرکت به طور نمایشی نرخ گرفته می شود و یکی از این شرکتها (شرکت افغان نیازی) برنده اعلام می شود.

این در حالی است که پروژۀ یادشده، با هیچ اصل داوطلبی مقید در قانون تدارکات برابر نمی باشد.

بر اساس قانون تدارکات، داوطلبی مقید در صورتی شده می تواند که در انجام ندادن پروژه، خطر فاجعه انسانی موجود باشد، و یا یک پروژۀ ملی بسیار مهم باشد که به زمان کمتری نیاز داشته باشد.

اما قرارداد پروژۀ یادشده، سه ماه بعد امضاء شده است که تاریخ آغاز پروژه در قرارداد، تاریخ ۱۸ ماه جوزای سال ۱۴۰۰ ذکر شده و تذکر رفته و امور پروژه، باید چهار روز بعد از قرارداد آغاز و به تاریخ ۱۷ ماه قوس سال ۱۴۰۰، به پایان برسد. همچنین طبق داوطلبی مقید، قرارداد باید به زودی اجرا شود و از تعلل و غفلت جلوگیری شود.

بعد از توقف سه ماه، قرارداد یادشده از سوی شاروال خلاف قانون منظور شده است؛ درحالیکه امضای این قرارداد از صلاحیت های والی است. دیگر اینکه شاروال در نبود صلاحیت ها این قرارداد را امضا کرده است. طوری که این قرارداد به تاریخ (۱۶/۳/۱۴۰۰) منظور شده که از سوی معینیت شاروالی ها، صلاحیت های پولی به شاروالان داده شده؛ اما این صلاحیت ها به تاریخ ۷/۴/‍۱۴۰۰  به طور رسمی به شاروالی جلال آباد رسیده است.

از این به نظر می رسد که شاروال قرارداد را نزد خود نگهداشته و برای طی مراحل قانونی، به ولایت ارسال نکرده است.

قبل از اینکه اسناد تخنیکی پروژه به ویژه، مشخصات تخنیکی (BoQ)  تکمیل قرارداد، رسماً به مدیریت محول شود، در ساحه کارها آغاز شده و هزینه مجموعی قرارداد تعیین شده است. تخمین می شود که قیمت مجموعی چندین برابر بلند است و این کار، احتمالاً با هزینۀ دو میلیون افغانی اجرا شده می تواند.

در قراردادی که کاپی آن را پژواک دریافت کرده، مشخص نیست که برج و فضای سبز، به هزینۀ ۵،۵ میلیون افغانی چه مشخصات دارد، از چه مواد در آن استفاده می شود، طول و عرض آن چقدر است؟ که این خودش نشان می دهد که در کار ناچیز، پول گزاف مصرف شده است.

پژواک، سند معینیت شاروالی های ارگانهای محل را نیز به دست آورده است که به تاریخ ۱۶ ماه جوزای سال ۱۴۰۰، از سوی داکتر صبغت الهه معاون شاروالی ها به امضا رسیده است و به شاروالان صلاحیت مصرف پول داده شده است؛ اما این مکتوب، به تاریخ هفتم ماه سرطان، از طرف اباسین بهیر شاروال جلال آباد امضا و به تاریح هشتم مقید شده است.

اما شاروال یکماه پیش از آن (به تاریخ ۱۶جوزا) اجراآت را آغاز کرده است.

اما مسئولان شاروالی می گویند که علاوه بر قرارداد، ورق خاص دیزاین پروژه موجود است که در آن، از هر چیز یادآوری شده است.

یک مکتوب شاروالی جلال آباد، از طرف میرویس ملنگ رئیس امور محاسبه و عواید این اداره، بدون تاریخ و شماره به شاروال ارسال شده است، که این مکتوب هم به تاریخ ۱۶ماه جوزای سال ۱۴۰۰، از سوی شهردار امضا شده و پروژه در ماه حمل افتتاح گردیده است.

در این مکتوب یادآوری شده است که پروژه ای که به اساس برخورد داوطلبی مقید به پیش برده شده است، سه شرکت نرخ خود را قرار ذیل آفر کرده اند:

نام شرکت نرخ
شرکت ساختماني افغان سکوپ ۶۵۰۰۰۰۰ افغانۍ
شرکت ساختماني اکمل احمدزی ۶۹۵۵۸۶۰ افغانۍ
شرکت ساختماني افغان نيازی ۵۸۶۱۹۴۵ افغانۍ

سپس در مکتوب پیشنهاد شده است که نرخ شرکت افغان نیازی از دیگران کمتر است، طبق اصول باید با همین شرکت قرارداد شود.

برای مکتوب به تاریخ ۱۶ماه جوزای سال ۱۴۰۰، در روشنایی قانون، از طرف شاروال اباسین دستور صادر شده و پس از دور روز (به تاریخ  ۱۸) قراردادی که کاپی آن را پژواک به دست آورده، از سوی شاروال به امضا رسیده است.

 رنگ کردن تونل درونته:

همچنان در اسناد آمده است که پروژۀ رنگ و روشن کردن تونل درونته که توسط چونه رنگمالی شده و تنها در ساحات محدود آن، رنگ سرخ روغنی استفاده شده، کمتر از ۱۰۰ گروپ در آن نصب شده، ۹۵۰ هزار افغانی هزینه داشته است.

منبع افزوده است بخاطر اینکه پروژه ای که بیش از ۵۰۰ هزار افغانی هزینه داشته باشد، بالاتر از صلاحیت شاروال می باشد، این پروژه را به چند بخش تقسیم کرده و پول آن، از سوی شاروال از بانک کشیده شده است.

این پروژه نیز باید به اعلام داوطبلی داده می شد؛ اما به پروسۀ داوطلبی داده نشده و بدون رقابت به شرکت/ قراردادی مورد علاقه داده شده است.

واکنش شاروالی جلال آباد:

قسمیکه در گزارش قبلی هم ذکر شد؛ امور تدارکاتی که بیش از ۵۰۰ هزار افغانی هزینه داشته باشد، باید طبق قانون تدارکات به اعلام داوطلبی داده شود؛ اما شاروالی جلال آباد این قرارداد را که بیش از پنج میلیون و ۸۶۱ افغانی هزینه دارد؛ به اعلام نداده و مسئولان شاروالی عامل را آن نیاز وقت می خوانند.

انجنیر اباسین بهیر شاروال جلال آباد طی نشست خبری، اتهامات فساد را دسیسه خوانده و گفته است که تاهنوز شخص اصلی آن معلوم نیست؛ اما افزوده است که هیئت ادارۀ مستقل ارگان های محلی، بخاطر بررسی این گزارش آمده بود و اسناد نادرست بودن گزارش با آنها شریک شده است.

اباسین بهیر شاروال جلال آباد، در رابطه به رنگمالی تونل درونته گفته است که به تونل درونته، رنگ روغنی داده شده است، ترمیمات چهاراطراف آن صورت گرفته است، برای روشن کردن تونل، در داخل آن گروپ های پراجیکتور نصب شده و سیستم برق آن نیز جدید شده است، که مجموعا ۳۱۳۰۰۰ افغانی هزینه داشته و اسناد آن در مدیریت محاسبه شاروالی وجود دارد.

از سوی دیگر، انجنیر راحت گل زیارمل معاون شاروالی نیز با آژانس خبری پژواک معلومات را شریک کرد.

وی استدلال کرده که از یک طرف، مردم در خصوص امنیت ننگرهار نگرانی داشتند و از سوی دیگر، در مدت هفت ماه این اداره کدام پروژه را آغاز نکرده بود؛ بخاطری که بودجه تصویب نشده بود؛ بر اساس داوطلبی مقید که والی صلاحیت امر آن را دارد و از وی امر گرفته شده است، کار ساختن ساحۀ سبز و منار ناکامورا را آغاز کرد.

معاون شاروالی جلال آباد در مورد اینکه چرا امور این قرارداد سه ماه قبل آغاز شده است؟ گفت: “شما که می گویید پروژه به کدام تاریخ آغاز شده، پروژه افتتاح نشده است، تنها ساحه مشخص شده است؛ اگر نوار آن قطع شده باشد، تا آن زمان قراردادی ما معلوم نبود.”

هر چند معاون شاروالی گفته است که در این زمان قراردادی معلوم نبود؛ اما در گزارش نشر شده در صفحۀ فیسبوک شاروالی واضح شده است که این کارها از سوی شرکت افغان نیازی، به پیش برده می شود.

مشخص کردن پنج میلیون افغانی نرخ برای پروژه، پیش از معلوم شدن قراردادی، زمینه را مساعد می کند که شرکت مطلوب باید به این اندازه نرخ تعیین نماید؛ بخاطری که دو شرکت دیگر شش و نیم و شش عشاریه ۹ میلیون افغانی نرخ داده بود.

نظر ادارۀ ولایتی:

هر چند ادارۀ ولایتی ننگرهار، موجودیت فساد در قراردادهای شاروالی را رد یا تایید نکرده؛ اما گفته است که اگر در هر اداره نقض قانون ثابت شود، با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.

ببرک میاخیل معاون والی ننگرهار، به آژانس خبری پژواک گفت: “ما برای قانون نگاشتیم، چیزی که ما نوشته کردیم قانون است و اجراآت ما تمام عمر در روشنایی قانون می باشد؛ ما هیچگاه فعالیت های غیرقانونی را انجام نمی دهیم و کسی که فعالیت غیرقانونی می کند، پاسخ آن را خواهد داد.”

پژواک این اسناد را در بین گزارش ۱۰۰ صفحه یی دریافت نموده که یک منبع این اداره در خصوص فساد در شاروالی جلال آباد نوشته است.

در این گزارش، انجنیر اباسین بهیر شاروال جلال آباد، با سوء استفاده از صلاحیت، فساد در امور تدارکاتی، هزینۀ بیجای بودجه و تقرر افراد خود به شکل حکمی، متهم است.

شاروال جلال آباد در پاسخ به این موضوع،گزارش ۲۵ صفحه یی را نوشته است؛ همچنان در صفحۀ رسمی فیسبوک شاروالی یک خبرنامه را نشر کرده است.

در خبرنامۀ شاروالی تاکید صورت گرفته است که شاروالی جلال آباد، متعهد به اصل حساب دهی و شفافیت می باشد، اخیراً به شکل ناحیه وار نشست های حساب دهی به باشندگان هر ناحیه راه اندازی شده است، همچنان در مقام ولایت نشست حساب دهی راه اندازی کرد.

فیروز بشری رئیس نشرات و سخنگوی کمیسیون مبارزه بر ضد فساد اداری، به آژانس خبری پژواک گفت که با آنها اسناد فساد در شاروالی ننگرهار شریک شده است.

وی افزود که از سوی شاروالی نیز با آنها اسناد و معلومات شریک شده و کمیسیون آنها به شکل مسلکی این اسناد را بررسی می کند و بعداً نتایج آن را با مردم شریک خواهد کرد.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

بازدیدها: 186

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر