زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

ادارۀ ملی تنظیم امور آب: کار روی فعالیت ده بند آب در کشور جریان دارد

ادارۀ ملی تنظیم امور آب: کار روی فعالیت ده بند آب در کشور جریان دارد

author avatar
11 Aug 2021 - 14:36
ادارۀ ملی تنظیم امور آب: کار روی فعالیت ده بند آب در کشور جریان دارد
author avatar
11 Aug 2021 - 14:36

کابل (پژواک، ۲۰ اسد ۱۴۰۰): ادارۀ ملی تنظیم امور آب می گوید که کار روی فعالیت ده بند آب در کشور جریان دارد و این اداره در تلاش جذب سرمایه گذاری های ستراتیژیک از سوی سکتور خصوصی و سازمان های بین المللی، در این عرصه است.

احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب، دستاوردهای این اداره در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ را در چهار محور؛ حکومت داری آب، جغرافیای آب، توسعه منابع آب و تنظیم وتخصیص منابع آب تشریح نمود.

وی افزود که آبگیری بندهای کمال خان و شاه وعروس، ادامه کار روی فعالیت ده بند آبی و طرح تنظیم و ترتیب مودل توزیع آب در بند کمال خان، از فعالیت های عمدۀ این اداره در محورهای جغرافیای آب، توسعۀ منابع آب و تنظیم و تخصیص آب می باشد.

بصیری، با تأکید بر اینکه بیشترین تمرکز اداره ملی تنظیم امور آب، در زمینۀ مدیریت منابع آب می باشد، افزود که این اداره در تلاش جذب سرمایه گذاری های ستراتیژیک از سوی سکتور خصوصی و سازمان های بین المللی در این عرصه است.

احمد رشاد حکیم رئیس اداری اداره ملی تنظیم امور آب، در این کنفرانس خبری، اگرچه کسری بودجه و تاثیر آن روی پروژه های اختیاری را انکار ناپذیر دانست؛ اما افزود که بیشترین پروژه های این اداره از منابع غیراختیاری تمویل می شوند.

او با اشاره به اینکه حفاظت از تأسیسات عامه؛ و ظیفه هر افغان است، از شهروندان کشور در خواست نمود که در راستای حفاظت از این تأسیسات همکاری کنند.

Views: 77

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر