زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

از آغاز سال ۱۳۸۹ به اینسو جرایم مالیاتی وسایط نقلیه معاف شد

از آغاز سال ۱۳۸۹ به اینسو جرایم مالیاتی وسایط نقلیه معاف شد

author avatar
11 Oct 2022 - 13:34
از آغاز سال ۱۳۸۹ به اینسو جرایم مالیاتی وسایط نقلیه معاف شد
author avatar
11 Oct 2022 - 13:34

کابل (پژواک، ۱۹ میزان ۱۴۰۱): کابینۀ حکومت سرپرست افغانستان از آغاز سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ هجری شمسی جرایم مالیاتی وسایط نقلیه را صد درصد معاف و برای باقیات این وسایط تخفیفی را در چهار کتگوری منظور کرده‌است.

این اظهارات در خبرنامه‌یی از وزارت امورداخله بیان شده‌است.

از آغاز تا پایان سال ۱۳۸۹

منبع نگاشته‌است، تمام وسایط نقلیه مانند موترسایکل، ریکشا، تکسی، بس، لاری، وسایط باربری، وسایط نقلیۀ ساختمانی و تراکتورهای زراعتی که از آغاز سال ۱۳۸۹ تا پایان این سال دارای جریمۀ نقدی و باقیات می‌باشد، صد درصد معاف است.

از آغاز سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۳

در خبرنامه آمده‌است، وسایط نقلیه‌یی که شامل فقرۀ اول است، جرایم مالیاتی آن در سال‌های مذکور  صد درصد و باقیات مالی آن ۶۰ درصد معاف ‌می‌باشد، اما مکلف اند که ۴۰ درصد از محصولات ترافیکی و باقیات مالی را پرداخت کنند.

از آغاز سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷

طبق معلومات وزارت امورداخله، جرایم مالیاتی وسایط نقلیۀ مشمول فقرۀ اول در سال‌های مذکور صد درصد و باقیات مالی آن ۵۰ درصد معاف محسوب می‌شود و اما به پرداخت ۵۰ درصد محصولات ترافیکی و باقیات مالی مکلف اند.

از آغاز سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱

خبرنامه می‌افزاید، وسایط نقلیه‌یی که شامل فقرۀ اول می‌باشد، جرایم مالیاتی آن در سال‌های مذکور صد درصد و باقیات مالی آن ۴۰ درصد معاف محسوب می‌شود، اما به پرداخت ۶۰ درصد محصولات ترافیکی و باقیات مالی مکلف اند.

همچنان وزارت امورداخله گفته‌است، دارنده‌‌گان وسایط فاقد اسناد و دست چپ مکلف ‌اند که برای طی مراحل اسناد‌ شان به مرکز (ون ستاپ شاپ) مراجعه کنند و پس از آن جهت ثبت‌ نام برای اسناد گمرکی خود به مسؤولین ترافیک و برای دریافت جوازسیر و پلیت به مرکز مربط مراجعه نمایند.

Views: 124

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر