Pajhwok Afghan News

تمام ژورنالیستان کشور با وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت می‌شوند

کابل (پژواک، ۱۴ حمل ۱۴۰۲): در نشست اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار موضوعات دیگر تصمیم گرفته شده که همۀ ژورنالیستان کشور باید در این وزارت ثبت گردد و کارت به آنان توزیع شود.

این وزارت با نشر خبرنامه‌یی در تویترش نگاسته‌است، این تصمیم در نشست اداری که به ریاست ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست این وزارت دایر گردیده بود و معاونین، روسا و مسؤولان دیگر نیز در آن اشتراک داشتند، گرفته شده‌است.

منبع می‌افزاید، در نشست پیرامون نواقصات نشراتی و امور فرهنگی سال گذشته و فعالیت‌های سال آینده بحث و گفتگو صورت گرفت.

به گفتۀ منبع، اشتراک کننده‌گان این نشست بر تطبیق توافقنامۀ میان ارگان‌های ذیرط تاکید ورزیدند که به اساس آن در بخش رسانه‌ها یگانه نهاد مسؤول وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته شده‌ و به هیچ نهاد دیگری حق داده نشده که بدون در جریان گذاشتن کمیسیون تخطی از رسانه‌های این وزارت در امور مطبوعاتی به گونۀ مستقیم مداخله کنند.

منبع می‌نویسد، همچنان فیصله صورت گرفت که تمام ژورنالیستان کشور با این وزارت ثبت گردیده و کارت به آنان توزیع شود.

اما در این مورد جزئیات بیشتری ارایه نشده‌است که روند ثبت ژورنالیستان به کدام شرایط و چه زمان آغاز می‌شود.

Views: 25

خروج از نسخه موبایل