Pajhwok Afghan News

برخی مهاجرین اخراج ‌شده از ایران از برخورد نادرست نیروهای امنیتی آن‌کشور شاکی اند

هرات (پژواک، ۲۴ عقرب ۱۴۰۲): شماری از مهاجرین اخراج شدۀ افغان از ایران که از طریق بندر اسلام‌قلعۀ ولایت هرات وارد کشور شده‌اند، از آنچه که رفتار نامناسب نیروهای امنیتی ایران می‌خوانند شکایت می‌نمایند.

آنان می‌گویند که تمامی مهاجرین افغان مورد برخورد نادرست، آزار و اذیت نیروهای امنیتی ایران قرار می‌گیرند.

سیدحسین، باشندۀ کابل و یک تن از مهاجرین که تازه از ایران به کشور برگشته، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت، در حال انجام کار ساختمانی بود و از سر کار بدون مهلت و جمع‌آوری لوازم‌اش توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر شیراز گرفتار و به افغانستان برگشتانده شد.

موصوف علاوه کرد: «نیروهای امنیتی ایران شبانه افغان‌های رد مرزی را در خوابگاه‌های نامناسب جابجا می‌کنند و این نیروهای امنیتی هیچ برخورد انسانی با مهاجرین نداشته و بارها ما را مورد لت و کوب نیز قرار داده‌اند.»

مصطفی، یک تن دیگر از عودت کننده‌گان از ایران که باشندۀ اصلی ولایت تخار است نیز مدعی است که در کشور ایران نمی‌تواند کار کند،  بی‌احترامی و بی‌حرمتی به اوج رسیده و خوب است که افغان‌ها به کشور خود برگردند و زنده‌گی با عزت را در کشور خود بگذرانند.

وی از حکومت می‌خواهد تا برای پایان دادن به بحران مهاجرت و مهاجرت‌های غیرقانونی باید برخی امورات شان را بازنگری کند تا افغان‌ها به کشور برگردند و آبرومندانه زنده‌گی نمایند.

نامبرده در حالی که خسته‌گی راه و زجرهایی که آن‌سوی مرز متقبل شده بود، از دور در صورت‌اش نمایان بود گفت: « در ایران بدبختی زیاد است کار هم نمی‌شود، آزار و اذیت زیاد شده، بیایید دست به دست هم بدهیم و کشور خود را آباد بسازیم.»

در همین حال، عبدالله قیومی آمر سرحدی امور مهاجرین ریاست مهاجرین و عودت کننده‌گان در اسلام‌قلعه می‌گوید که در مجموع ۳۷۵ هزار و ۸۱۱ تن از آغاز سال تاکنون از طریق بندر اسلام‌قلعه به کشور عودت نموده‌اند که از این میان تاکنون ۷۳ هزار و  ۶۶۳ تن جهت دریافت کمک به دفاتر IOM و War Child معرفی شده‌اند.

با این حال، مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و رئیس کمیتۀ اسکان موقت کمیسیون رسیده‌گی به مشکلات امور مهاجرین در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که امارت اسلامی در تمام کشورامنیت را برقرار نموده و به مهاجرینی که عودت می‌کنند، کدام مشکلی برای زیست شان وجود ندارد.

رئیس کمیتۀ اسکان موقت علاوه کرد: «از آنجایی که فصل سرما و زمستان نزدیک است، از کشورهای همسایۀ میزبان مهاجرین افغان می‌خواهیم که روند اخراج مهاجرین را تا ختم زمستان معطل نگهدارند تا از جانب امارت اسلامی نیز در این زمینه آماده‌گی‌های لازم اتخاذ شود.»

رئیس این کمیته بدون اشاره به شکایات مهاجرین و کسانی که از برخورد نادرست نیروهای امنیتی ایران شاکی‌اند علاوه کرد، تلاش نهایی کمیسیون رسیده‌گی به مشکلات امور مهاجرین این است تا امکانات اولیه را برای شان فراهم ساخته و افرادی که دارای خانه هستند، آنان را به مقصد شان برسانند و برای افرادی که در کشور خانه ندارند، نیز کمپ‌های موقت فراهم نماید.

Views: 363

خروج از نسخه موبایل