زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

فصل تازه ی؛ خشونت علیه مهاجران افغان در ایران
فصل تازه ی؛ خشونت علیه مهاجران افغان در ایران

نویسنده: پرفیسور نصرالله ستانکزی

در واپسین روز ها؛ بعد از کشتن و جراحت برداشتن سه تن روحانی تشیع ایرانی؛ در مشهد؛ که به اساس اطلاعات نا تأیید شده؛ توسط یک افغان مهاجر صورت گرفته؛ موج تازه ی از خشونت و بد رفتاری علیه مهاجران افغان مقیم در آن کشور؛ به طور گسترده در شبکه های اجتماعی بازتاب یافته؛ که با واکنش های ملی و بین المللی تند در دنیای مجازی روبرو گردیده است۰

مهاجرات از افغانستان؛ به ایران که سابقه بیشتر از نیم قرن را در بر می گیرد و  دارای عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی است ؛ همواره یک ی از پر معضله ترین مهاجرت ها در جهان محسوب می گردد ؛ زیرا در حال حاضر حدود پنج میلیون مهاجر افغانی ؛ در آن کشور به سر می برند ؛ که ازجمله شش صد هزار از آن ها با داشتن ویزای فامیل ی یا  تحصیل ی، دو میلیون و دوصد پنجاه هزار ؛ مهاجر ثبت شده بدون پاسپورت و ویزه و بیشتر از دومیلیون تن بدون مدرک قانون ی؛ در آن کشور به سر  می برند.

از سوی هم در  طی سال های متمادی؛ با این شهروندان  مهاجر افغان ؛ بر خورد های تبعیض آمیز توأم با اعمال خشونت های جسمی و روان ی شدید؛ که یک ی از موارد تکان دهنده ترین نوع برخورد با پناهندگان؛ در سطح جهان شناخته شده؛ که همواره مورد نقد مدافعین حقوق مهاجران در سطح جهان قرار گرفته است.

این  بر خورد های به دور از ارزش های انسانی؛ که به طور معمول از طرف مقامات انتظامی و اداری رژیم اخوندان ایران و حا میان ایدیالوژیک آن صورت می‌گیرد؛ شامل موارد عمده ی ذیل می گردد:

 اخراج اجباری:

موارد متعددی؛ از اخراج اجباری  مهاجران افغانی خلاف صراحت حکم ماده ی ۳۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ مهاجران؛ که به اساس صراحت آن اخراج پناهندگان؛ به کشور مبدأ؛ قدغن گردیده؛ صورت گرفته؛ چنان که به اساس اظهار اخیر مقامات اداره ی طالبان درکابل؛ در طی یک هفته گذشته حدود پانزده هزار پناه جوی افغان به طور اجباری از ایران به کشورشان عودت داده شده اند و این در حال ی است که؛ جمهوری اسلامی عضویت این کنوانسیون و پرتوکول اختیاری ۱۹۶۷  مربوط  به آن را دار د.

شکنجه و تعذیب:

به اساس حکم؛ ماده ی ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ؛ اعمال جزا  ‌و هرنوع شکنجه ممنوع است ؛ در حال ی که مقامات امنیتی ایران ؛ در این مورد هیچ گونه احتیاط ؛ در خصوص شکنجه و آزار و اذیت علیه مهاجران افغان ؛ را حتا در محله های عامه رعایت نه کرده اند ؛ که بر خورد روز های اخیر مقامات ایرانی که پس واقعه مشهد؛ آن را انجام داده اند؛ مصداق خوب این مدعا است.

محاکمه و به مجازات کشیدن غیر قانون ی:

در طی؛ سال های متمادی؛ محاکمه و به دادگاه کشیدن؛ افغان های مهاجر در ایران؛ از سوی مقامات قضایی آن کشور؛ بدون حداقل رعایت موازین محاکمه عادلانه؛ انجام  یافته که در نتیجه این محاکمات به ده ها و حتا؛ صد ها تن؛ به مجازات غیر انسانی به شمول اعدام اطفال؛ محکوم به مجازات گردیده اند.

عدم مصوونیت ملکیت:

بار ها؛ گزارش گردیده که مقامات امنیت ی ایران؛ علاوه بر آن که؛ حریم خصوصی منزل را در خصوص مهاجران؛ نقض نموده اند؛ بر ملکیت های منقول و غیر منقول آن ها نیز تجاوز نموده ؛ که این عمل در مغایرت صریح کنوانسیون مهاجران قرار دارد ؛ چنان که ماده ی ۱۲ کنوانسیون متذکره داشتن حد اقل این امکانات را برای پناهنده گان پیش بینی می نماید.

استخدام به نیرو های مسلح:

در طی سالیان متمادی؛ با استفاده از عقاید مذهب ی این پناهندگان؛عده کثیری در جنگ ها؛ به نفع جمهوری اسلامی استخدام گردیده اند؛ چنان که در دوران جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد میلادی؛ عده ی از افغان های مهاجر علیه نیرو های عراقی استخدام و به خطوط اول جنگ اعزام شده اند و  از سال ۲۰۱۴ بدینسو حدود ۵۰۰۰ تن ؛ از مهاجران با تشکیلات نظامی زیر نام فاطمیون به نفع رژیم سوریه و تحت فرمان نظامیان ایرانی؛ در آن کشور می رزمند ؛ که این شبکه با گروه های تروریست ی مانند حزب الله لبنان؛ نیز رابطه ارگانیک دارند۰

 حرمان از حق آموزش :

به اساس مفاد؛ اسناد بین المللی؛ پناهندگان باید از حق آموزش برخور دار باشند؛ اما ؛ علاوه بر. آن که اطفال مهاجر افغان از این حق محروم اند؛ خلاف موازین بین المللی کار؛ به شغل ها ‌و کارهای شاقه در برابر مزد نا چیز استخدام و حتا گاه و نا گاه گزارش های از بد رفتاری با آن ها نیز منتشر گردیده است.

و با این حالات؛ آن چه متصور است؛ چنین خواهد بود :

انجام اعمال غیر انسان ی مقامات جمهوری اسلامی ایران؛ برخورد دوستانه ملت ایران را که در طی سالیان درازی؛ با افغان های مهاجر انجام داده اند؛ را زیر سؤال می برد؛

چنین اقدامات که؛ گاه ی از جنبه مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران سر چشمه می گیرد ؛ نفرت مذهبی را ( جمهوری اسلامی ایران  مبدأ ایجاد چنین نفرت گرایی در جهان اسلام شناخته می شود ) بین فرق مسلمین را تشدید می کند و می تواند عامل نفوذ بیشتر گروه های افراط ی چون القاعده و داعش در ایران گردد و

این خشونت ها و اعمال ناروای مقامات جمهوری اسلامی برگه های جدیدی را بر جنایات ضد بشری؛ رژیم حاکم در آن کشور؛ را در مناسبات جهانی مسجل تر می سازد.

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

بازدیدها: 479

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر