زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

“در پروژۀ میثاق شهروندی، از فساد در ساخت و ساز ٤ کیلومتر سرک در ننگرهار جلوگیری شد”

“در پروژۀ میثاق شهروندی، از فساد در ساخت و ساز ٤ کیلومتر سرک در ننگرهار جلوگیری شد”

author avatar
7 Dec 2020 - 08:43
“در پروژۀ میثاق شهروندی، از فساد در ساخت و ساز ٤ کیلومتر سرک در ننگرهار جلوگیری شد”
author avatar
7 Dec 2020 - 08:43

‎کابل (پژواک، ۱۷ قوس ٩٩): موسسۀ امید می گوید که برای مبارزه با فساد، به ۳۵ قضیۀ فساد اداری در ادارۀ ننگرهار رسیدگی کرده و در پروژۀ ساخت چهار کیلومتر سرک در ولسوالی خیوه، جلو فساد را نیز گرفته است.

یک موسسه به نام امید (OMEED) به حمایت برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان (UNDP) و سفارت دنمارک، در ۱۰ ولسوالی ننگرهار بخاطر مبارزه با فساد، نظارت کُلی را انجام داده و مشکلات زیادى را پیدا و حل نموده است.

این موسسه، گزارش کارش  را به آژانس خبری پژواک فرستاده و در این گزارش آمده است: “در ۱۰ ولسوالی ننگرهار مردم از قانون آگاهای درست ندارند، از فعالیت های فساد بی خبر هستند، خدمات عامه به کیفیت پایین صورت میگیرد، قضایای فساد دنبال نمی شود و فعالیت های مبارزه با فساد اداری پنهان می شود.”

بر اساس گزارش موسسۀ امید بخاطر مبارزه با فساد؛ به شمول ولسوالی های کوز کنر، خیوه، بهسود و حوزه های ۷، ۵،۴ و ۳، در برخی مناطق ۴۷ جلسۀ آگاهای عامه، ۵۹ بازی، و بخاطر حل مشکلات محلی ۵۲ بحث راه اندازی کرده است.

منبع نگاشته است که این موسسه در خصوص فساد اداری و مشکلات دیگر اجتماعی، شش ورکشاپ آموزشی را بخاطر بلند بردن سطح ظرفیت تنظیم نموده است.

منبع افزوده است که موسسۀ امید، در نتیجۀ فعالیت های فوق، ۳۵ قضیۀ فساد اداری را توسط مقامات حکومتی محلی و بزرگان قومى حل کرده است.

منبع، در خصوص قضایای فوق الذکر جزئیات ارایه نکرده است.

در یک پروژۀ میثاق شهروندی، از فساد جلوگیری شده است

وحیدالله محمدی یک تن از کارمندان اجتماعی موسسۀ امید در ولایت ننگرهار، به آژانس خبری پژواک گفت که از طریق این برنامه، بخاطر مبارزه با فساد در ولسوالی خیوه، ضمن آگاهی عامه، یک شورای رضاکاران را ایجاد کرده است.

وی افزود که بخاطر آگاهی عامه مردم از طریق برنامه های آموزشی و تورنمت های ورزشی، مشکلات زیادى را جمع آوری نموده، که یکى از آنها مشکل چهار کیلومتر سرک در این ولسوالی بوده است.

نامبرده افزود که از طریق برنامۀ میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی خیوه، از منطقۀ قلعه تک تا شامل و چهار قلعه، چهار کیلومتر سرک که اصلاً عرض آن پنج متر است، تطبیق کنندگان پروژه میخواستند این سرک را در چهار متر عرض اعمار نمایند.

محمدی گفت: “این مشکل را با شورای رضاکارانۀ ولسوالی در میان گذاشتیم، با مسئولان ولسوالی و سپس با مسئولان برنامه میثاق شهروندی ننگرهار بحث کردیم، در نتیجه پذیرفته شد که این سرک، مطابق پروپوزل اعمار میشود.”

اجمل یک تن از باشندگان ولسوالی خیوه گفت زمانیکه از عرض چهار مترسرک خبر شدند، به زودی این موضوع را با موسسۀ امید شريک کردند و از سوی آنها حل شد.

وی افزود: “ما از دفتر امید تشکر میکنیم که در برابر فساد مبارزه نموده و به مشکلات دسترسی پیدا می کند.”

تاریخ ۹ برج دسمبر، روز جهانی مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد در حال حاضر، یک پدیدۀ جهانی خوانده میشود، در حالیکه هر کشور را متاثر می نماید؛ اما اسناد نشان میدهد که مردم فقیر، از این پدیده بیشتر متاثر میشوند.

فساد؛ یک مشکل بزرگ در مقابل اهداف انکشافی خلق کرده است، در برابر تطبیق دموکراسی و قانون یک تهدید بزرگ است، برای نقض حقوق انسانی زمینه سازی میکند، مارکیت های بین المللی کیفیت زندگی را از بین می برد. همچنان برای جرایم زمینه را فراهم می نماید، و برای مصئونیت زندگی انسان ها خطر ایجاد میکند. همچنان فساد، میزان بی ثباتی و فقر را بلند می برد و در تخریب کشورهای حساس، نقش اساسى دارد.

Views: 11

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر