زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

غنی: اتصال منطقوی برای ثبات منطقوی، صلح و رفاه جمعی مهم است

غنی: اتصال منطقوی برای ثبات منطقوی، صلح و رفاه جمعی مهم است

author avatar
7 Dec 2020 - 16:41
غنی: اتصال منطقوی برای ثبات منطقوی، صلح و رفاه جمعی مهم است
author avatar
7 Dec 2020 - 16:41

کابل (پژواک، ۱۷ قوس ۹۹): رئیس جمهور غنی، در نشست سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای میانه گفت که اتصال منطقوی برای ثبات منطقوی، صلح و رفاه جمعی مهم است.

در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، که امروز به  آژانس خبرى پژواک ارسال شده، آمده است که رئیس جمهور غنی، امروز ١٧ قوس در نشست وزرای سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای میانه که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده بود، گفت که این سازمان می تواند اساس تحول آسیا را منحیث یک براعظم اقتصادی بگذارد و تاریخ آیندۀ آسیای مرکزی را بنویسد.

وی، از همکاری های بانک انکشاف آسیایی در بخش های مختلف سپاسگزاری کرده و گفت که در این تحول اقتصادی، دیدگاه، تداوم و ایجاد فضای اعتماد از سوی بانک انکشاف آسیایی و دیگر شرکا مهم است.

موصوف، از تمام کشورها که در جریان شیوع ویروس کرونا سهولت های تجارتی و ترانزیتی را فراهم کرده اند، ابراز امتنان کرده و علاوه کرد هر گامی که بخاطر زنجیره‌های ارزش و عرضه گذاشته شد، برای افغانستان و منطقه، همگرایی را به میان آورد.

رئیس جمهور غنی، با اشاره به ایجاد سهولت‌ها در دهلیز هوایی و سهولت در تجارت از سوی کشورهای همسایه و منطقه، گفت: «۱۷ کشور آسیایی ۵۰ در صد سرمایه گذاری جهانی را در بخش های برق، سرک، مخابرات، خط آهن، آب، بنادر و میدان های هوایی از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۵ در اختیار داشته اند، که مقدار سرمایه گذاری آن ها از ۱.۸ میلیارد دالر از سال ۲۰۰۷ به ۲.۳ میلیارد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.»

او تصریح کرد که سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای میانه، از سال ۲۰۲۰ در متحول ساختن کشورهای آسیایی به حیث همسایه ها و شرکای خوب و دیدگاه های موثر، نقش مهم دارد و افغانستان در این رویکرد همکار و متعهد بوده است.

وی گفت: «جای افتخار است که افغانستان ارزش تاریخی خود را در آسیای مرکزی دوباره به دست آورده است و کشور ما در این پروسه یک پل خشکه نیست، بل‌که چهار راه همکاری ها می‌باشد و در این دیدگاه تجارت، ترانزیت، کالاها، تمدن و مفکوره‌ها به گونۀ آزاد در حال تردد می‌باشند.»

موصوف، از تائید سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای میانه، از هدف مطلوب که همانا افغانستان مستقل، آزاد و دموکراتیک که دستاوردهای دو دهۀ گذشته را حفظ و تداوم ببخشد و در صلح با خود، همسایه ها و جهان به سر ببرد نیز ابراز خرسندی کرده، گفت که اتصال منطقوی برای ثبات منطقوی، صلح و رفاه جمعی مهم است.

غنی افزود که آجندای اتصال منطقوی، افغانستان را از خطرات موجود دور ساخته و زمینه همگرایی بیش‌تر را فراهم می سازد.

رئیس جمهوردربخشى ازصحبت هايش گفت: «از تعهداتى که در سند استراتیژیک این سازمان گنجانیده شده است، استقبال می کنیم و همچنان به تعهدات سازمان تجارت بین المللی و سازمان تی آی آر پابند هستیم و به شما اطمینان میدهیم که در گفتمان سازنده با تمام همکاران اشتراک می کنیم.»

به گفتۀ غنی، آسیا به صورت عموم و اعضای این سازمان به صورت خاص، می توانند تلاش های شان را بسیج کنند و از زمینه های اقتصادی فراهم شده، استفادۀ بهینه نمایند و از این فرصت‌ها، نه تنها در راستای مبارزه با ویروس کوید ۱۹، بلکه باید در خصوص تغییرات اقلیمی نیز از آن استفاده شود.

بازدیدها: 10

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر