زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

در نتیجۀ نظارت نهاد مدنی جوانان ولایت کنر، جلو فساد در پروژه ها گرفته شده است

در نتیجۀ نظارت نهاد مدنی جوانان ولایت کنر، جلو فساد در پروژه ها گرفته شده است

author avatar
8 Dec 2020 - 08:52
در نتیجۀ نظارت نهاد مدنی جوانان ولایت کنر، جلو فساد در پروژه ها گرفته شده است
author avatar
8 Dec 2020 - 08:52

کابل (پژواک، ١۸ قوس ٩٩): نهاد مدنی جوانان در ولایت کنر می گوید که بخاطر مبارزه با فساد، از پروژه های مختلف نظارت کرده، که در نتيجه کارهای پروژه های ناتکمیل، تکمیل شده و جلو فساد را گرفته است.

نهاد مدنی جوانان کنر (KPYCS)، به حمایت سفارت دنمارک و برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان (UNDP)، در مبارزه با فساد در این ولایت، برخی مشکلات را واضح و بعداً حل نموده است.

این نهاد، در خصوص مبارزه با فساد و دسترسی به معلومات، یک نمونۀ کاری اش را به آژانس خبری پژواک فرستاده است.

در این گزارش آمده است: “نهاد مدنی جوانان، در خصوص قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگى تطبیق آن، از طریق بحث ها و میزهای گرد، با اعضای نهادهای مدنی و ژورنالیستان، بحث کرده است.”

در این گزارش آمده است که اشتراک کنندگان این بحث، اظهار داشتند که ادارات دولتی به مردم مخصوصاً ژورنالیستان اطلاعات نمی دهند؛ حتی برخی مسئولان از این قانون بی خبراند.

شعیب غروال رئیس این نهاد گفت که نهاد مدنی جوانان کنر، در ۱۲ ولسوالی، در عرصه های شفافیت و حسابدهی کار کرده و مقامات را تشویق نموده تا به مردم گزارش

بدهند.

به گفتۀ منبع؛ مردم برای اولین بار در ولسوالی ها جرئت کردند تا به شکل مستقیم از مسئولان بپرسند.

در این گزارش آمده است که نهاد مدنی جوانان کنر، در ۱۲ ولسوالی کمیته های جمعی نظارت را ایجاد کرده و برای آنان در خصوص نظارت آموزش داده است؛ این کمیته ها در برخی ولسوالی ها جلو فساد را گرفته اند و مشکلات موجود در پروژه را حل کرده اند.

فساد در کانکریت کانال:

شعیب غروال گفت در پروژۀ کانال نورگل که باید در کانکریت، از سنگ هاى ۷ تا ۲۰ سانتی استفاده می شد؛ اما مسئولان پروژه، از سنگ های بسیار بزرگ در کانکریت استفاده کرده بودند، که کمیته اى متشکل از مسئولان ولسوالی و نمایندگان مختلف مردم، از آن نظارت کرد.

به گفتۀ وی؛ در نتیجۀ این نظارت و شکایت مسئولان پروژه؛ سنگ های کلان، دوباره از کانکریت برداشته شد و مسئول پروژه عذرخواهی کرد و گفت که این کار، دوباره تکرار نخواهد شد.

وی افزود که برای این پروژه، یک نمایندۀ کمیته معرفی شد تا از روند اندختن کانکریت پروژه نظارت کند.

فساد در ساخت و ساز یک مسجد:

شعیب غروال رئیس نهاد مدنی جوانان کنر، همچنان گفت که در جریان نظارت تعقیبی کمیتۀ نظارت ولسوالی سرکانو از یک مسجد؛ مسئولان، آن تعداد پایه هايی را که به

شکل درست کانکریت نشده بود، دوباره تخریب کردند.

فساد در پروژه نگهداری پیاز:

در گزارش فوق نهاد مدنی جوانان کنر، آمده است که در جریان نظارت از یک پروژه کوچک نگهداری پیاز، واضح شد که کار این پروژه از چند ماه بدینسو متوقف شده است و برای دهاقینى که در پروژه سهم داشتند، پول پرداخت نشده بود.

منبع افزوده است که پس از نظارت؛ ریاست زراعت، برای دهاقین پول حواله کرد و کار پروژه دوباره آغاز شد.

فساد در پروژۀ آبرسانی:

در گزارش کاری این کمیته آمده است که در پروژۀ آبرسانی سولری در ولسوالی خاص کنر نیز به همکاری کمیتۀ نظارت، جلو فساد گرفته شده است.

منبع افزوده است که کمیتۀ نظارت؛ چاه عمیقى را متر کرد که درBQ  ۳۰ متر بود؛ اما ۲۰ متر حفر شده و پایپ کاری آن نیز تمام شده بود.

در گزارش آمده است که پس از نظارت؛ مسئول شرکت ملامتی خود را قبول کرد و گفت که این چاه را به وسیلۀ ماشین دستی، تا ۳۰ متر می رساند.

فساد در ساخت و ساز کلینیک ها:

در گزارش نهاد مدنی جوانان کنر، آمده است که به همکاری یک گزارش تحقیقی آنها، در ترمیم کلینیک ها جلو فساد گرفته شد.

منبع افزوده است که برای ترمیم پنج باب کلینیک، از مستوفیت سه میلیون افغانی خارج شده بود؛ اما یک فیصد کار انجام داده نشده بود، که پس از گزارش تحقیقی ذکرشده؛ مسئول شرکت، ترمیم کلینیک ها را آغاز کرد و اکنون کار آن جريان دارد.

تاریخ ۹ برج دسمبر؛ روز جهانی مبارزه با فساد است. جنگ با فساد در حال حاضر، یک پدیدۀ جهانی خوانده میشود و درحالیکه هرکشور را متاثر می نماید؛ اما اسناد نشان می دهد که مردم فقیر، از این پدیده بیشتر متضرر می شوند.

فساد؛ یک مشکل بزرگ در مقابل اهداف انکشافی خلق کرده است، در برابر تطبیق دموکراسی و قانون یک تهدید بزرگ است، برای نقض حقوق انسانی زمینه سازی میکند، مارکیت های بین المللی کیفیت زندگی را از بین می برد. همچنان برای جرایم زمینه را فراهم می نماید و برای مصئونیت زندگی انسان خطر ایجاد میکند. همچنان فساد، میزان بی ثباتی و فقر را بلند می برد و در تخریب کشورهای حساس، نقش اساسى دارد.

بازدیدها: 10

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر