زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

 «وزارت صحت، در برنامۀ آموزشى کويد-١٩ در ازبکستان، افراد غير مستحق را فرستاده است»

11 Jan 2021 - 11:26
11 Jan 2021 - 11:26

کابل (پژواک، ۲۲جدی۹۹): برخی داکتران موظف درخط مقدم مبارزه با کرونا، معرفی ۲۰ کارمند صحی برای آموزش تداوی بیماری کرونا به تاشکند را، ناعادلانه خوانده می‌گویند که مافیای صحی، به عوض معرفی افراد مستحق، دوستان خود را براى خوش‌گذرانی، به اين برنامه توظيف کرده اند.

در برنامۀ آموزشی درشهر تاشکند ازبيکستان که بتاریخ ۱۶ جدی آغاز و تا ۲۶ جدی ادامه می يابد، ۲۰ تن از کارمندان دیپارتمنت‌های مختلف صحی معرفی شده اند.

محمد عظیم زمریال کاکر رئیس روابط بین الملل، عاشق خان سعادتی رئیس خدمات تشخيصیه، هما اکسیر رئیس شفاخانه ملالی زیژنتون، صدیقه عبدالله ادیب رئیس شفاخانه رابعه بلخی، سید فریدشاه موظف بخش کرونا درشفاخانه وزیراکبرخان، محمد الطاف طاهری موظف بخش کرونا درشفاخانه عاجل ابن سینا، نظیفه همراه مسئول فستولا در شفاخانه ملالی زیژنتون، افرادى اند که به این برنامه شرکت کرده اند.

همچنان بریالی اسلمی موظف در شفاخانه­های مرکز، فریدالله عمری ترینر متخصص شفاخانه انتانی، عبدالوارث موظف بخش کرونا در شفاخانه جمهوریت، جمال الدین احدی مسئول سرویلانس ریاست EHIS، وزیرمحمد فیروز مسئول لابراتوارهای مرکزی و احمد جاوید یوسف پور سرطبیب شفاخانه استقلال و… نیز از دیگر داکترانی اند که جهت آموزش تداوی کوید-۱۹ به تاشکند فرستاده شده اند.

درپى معرفى افراد يادشده دراين برنامۀ آموزشى، برخی داکتران موظف درخط مقدم مبارزه با کرونا ادعا دارند که معرفی ۲۰ کارمند صحی برای آموزش تداوی بیماری کرونا به تاشکند، ناعادلانه مى باشد.

اين داکتران معترض، با انتقاد از وزارت صحت عامه، می‌گویند کسانی به این دوره آموزشی، فرستاده شده اند که هیچ گونه تماسی با بیماران کرونا و مدیریت این بیماری مهلک نداشته اند.

داکترنبيل پاکطین  اسوشيت پروفیسور امراض داخله و فوق تخصص بيمارى‌هاى قلبى، تنفسى و مراقبت‌هاى بحرانى در شفاخانه رابعه بلخی شهر کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که اخیراً برخی از کارمندان صحی، جهت آموزش تداوی بیماری کرونا به تاشکند فرستاده شده اند؛ اما درميان آن‌ها کارمندانی که خود و خانواده‌های شان را بخاطر مبارزه با کرونا در خطر انداختند، شامل نیستند.

وی، معرفی این کارمندان بخش صحی را به ازبيکستان، ناعادلانه خوانده و به گونۀ تمسخر آمیز افزود: «كرونا خلاص شد و به پاس قدردانى از زحمات كارمندان صحى، عده اى از نازدانه‌ها را براى بورسيه كرونا به تاشكند فرستادند.»

موصوف گفت آن عده از داکترانی که شب و روز، در بدترین شرایط و حتی بدون معاش در خط مقدم در برابر ویروس کرونا مبارزه کردند، نه تنها خود حتی خانواده‌های شان را در خطر انداختند؛ اما حالا به عوض آن‌ها افراد دیگری که هیچ نوع فعالیتی در این بخش انجام نداده اند، معرفی شده اند.

داکتر پاکطین، با اشاره به این‌که مافیای وزارت صحت عامه، تعدادی از افراد ارتباطی شان را به بهانۀ آموزش کوید-۱۹، برای خوش گذرانی به تاشکند فرستاده اند، خطاب به داکتران معترض گفت: “اگر پرسونل صحى واقعاً ذره اى همت داشته باشند، منبعد مراقبت از بيماران را بالاى اين نازدانه هاى بی‌سواد بكنند و ديگر فريب مافیا را در روزهاى بد نخورند.”

او تصریح کرد: «كار را پرسونل مى‌كند؛ اما بورسيه‌ها و امتيازات بلند را چند نفر مُفت خور و راحت طلب مى‌خورند و هنوز هم توقع داريد که درين وطن خون نریزد.»

وی، از كارمندان صحى خواست که در برابر این بی‌عدالتی و بقيه موارد فسادهاى مشهود گسترده، و چند فاسدی که بالاى يك كتله حكمرانى مى‌كنند و برخی را با کارهای نکرده مظنون می‌دانند و به پاس خدمات انجام شده شماری را محکوم کرده و حقیر می‌کنند، بايستند!

این کارشناس امور صحی، از داکتران خواست که به پا خیزند و مُشتى محکمی شوند و بر دهان، انحصارطلبان بکوبند.

اسوشيت پروفیسور امراض داخله و فوق تخصص بيمارى‌هاى قلبى، تنفسى و مراقبت‌هاى بحرانى در شفاخانه رابعه بلخی شهر کابل، این موضوع را در صفحه فیس‌بوکش نیز به اشتراک گذاشته است که شماری از آن حمایت کرده اند.

داکتر احمد ضیاء الکوزی موظف در یکی از شفاخانه‎های شهرکابل، نیز از متن به اشتراک گذاشته شده، حمایت کرده و فهرست افرادی که به بورسیه معرفی شده اند را نیز شریک کرده و نوشته که افراد متذکره، به گونه غیرعادلانه و بدون هیچ نوع خدمت از امتیازات استفاده می‌کنند.

داکتر حیات رسا، از ولایت بلخ نیز نوشته است: «فرق بین ما و این مفتخورها همی است، وجدان ما قرار ندارد که یک هموطن خود را غرق غم و عذاب ببینیم؛ اما وجدان مُفتخورها باکی ندارد، حتی اگر زیر پای شان کسی جان ببازد و فرق بین ما و شما، با مفتخورهای وزارتی همین وجدان است.»

داکتر نیلوفر بارز متخصص نسایی- ولادی و داکتر برحال در یکی از شفاخانه‎های خصوصی در شهرکابل نیز با انتفاد از وزارت صحت عامه، گفت که نه تنها در وزارت صحت عامه و مراکز صحی دولتی، بلکه در مراکز صحی خصوصی نیز بی‌عدالتی‌های فراوان وجود دارد و باید این معضل حل گردد.

وی به آژانس خبری پژواک گفت کسانی که شناخت دارند، از وظیفه خوب و امتیازات بیش‌تر برخورداراند؛ اما کسانی که واسطه و شناخت ندارند، امتیازات ناچیز برای شان داده می‌شود.

موصوف علاوه کرد: «بخاطر مصارف خانواده مجبوریم، درب شفاخانه های شخصی را بکوبیم، در آنجا هم اگر داکتران صادقانه کار کنند و خواست‌ مسئولان شفاخانه‌ها را در تداوی مریضان در نظر نگیرند، از وظیفه سبکدوش می‌شوند.»

بانو بارز، از وزارت صحت عامه خواست که جلو چنین بی‌عدالتی‌ها را بگیرد.

اما معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید کسانی که برای بورسیه به ازبکستان فرستاده شده اند، به اساس روابط نه، بلکه به اساس نیاز معرفی شده اند.

وی افزود که این بورسیه‌ها تنها به کسانی نبود که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار داشتند، به همین دلیل از بخش‌های سرویلانس، مدیریت اوضاع و… نیز معرفی شده اند.

موصوف گفت کسانی که در این برنامه شرکت می‌کنند، پس از برگشت منحیث آموزگار، اندوخته های شان را با سایر داکتران، از طریق سیمینارها شریک می‌کنند.

او تصریح کرد که ۲۰ نفر معرفی شده بودند؛ اما یک‌تن از آنان بخاطر مثبت بودن آزمایش کرونايش، از شرکت در این دوره آموزشی بازماند.

اما داکتران معترض، پاسخ وزارت صحت عامه را قناعت بخش نخوانده، می‌گویند اکثریت کسانی که به بورسیه فرستاده شده اند، مربوط بخش هاى کوويد -١٩ نبوده، بلکه در پروژه‌های انکشافی اين وزارت فعاليت داشته اند.

به گفتۀ داکتران معترض، در مكتوب معرفى تيم صحى به اين بورسیه گفته شده که مربوط به تداوی کوید-۱۹ است؛ اما در این برنامه آموزشی به استثناى یک داکتر که در خط اول مقدم مبارزه با کرونا قرار داشت، سایر افراد مربوط به بست‌های تخصصی نه، بلکه بخش‌های مدیریتی اند.

در کاپى مکتوب متذکره که به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است که افراد متذکره، توسط دیپارتمنت‌های ادارات معرفی شده اند؛ اما داکتران معترض می‌گویند که انتخاب این افراد، سليقوى بوده که اصلا با دیپارتمنت‌های شفاخانه‌ها شریک نشده و هیچ سندی دراين مورد وجود ندارد.

بازدیدها: 740

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر