زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

سه کارمند وزارت دولت در امور صلح به څارنوالى و سه تن ديگر مورد تأدیب قرار گرفتند

14 Jan 2021 - 15:24
14 Jan 2021 - 15:24

کابل(پژواک،۲۵جدی ۹۹): به دنبال نشر گزارش آژانس خبری پژواک در مورد اینکه وزارت صلح، یک خوراک غذا را ۱۰۲۷ افغانی بلندتر از نرخ خریداری کرده است و در پی بررسی های اداره عالی تفتیش، سه کارمند این وزارت به ارگانهای عدلی و قضایی و سه تن دیگر، مورد تأدیب قرار گرفتند.

آژانس خبری پژواک، در هشتم اسد سال جاری، گزارشی تحت عنوان “وزارت دولت در امور صلح برای مهمانان، فى خوراک غذا را ۱۰۲۷ افغانی بلندتر از نرخ خریداری کرده است”، نشر کرد.

يافته هاى پژواک نشان داده بود که وزارت دولت در امور صلح، در حالی از یک رستورانت برای مهمانان یک خوراک غذا را به ۲۵۰۰ افغانی خریداری نموده که همین رستورانت، یک خوراک غذای مشابه را در بدل ۱۴۷۳ افغانی عرضه می کند.

به دنبال نشر این گزارش و به اساس مکتوب شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۴جدی ۱۳۹۹ ریاست دفتر وزارت دولت در امور صلح که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است: «مقام عالی ریاست جمهوری، ذریعه هدایت شماره ۱۸۷۱مورخ ۱۵ اسد سالجاری، ادارۀ عالی تفتیش را موظف کرد تا چگونگی اسناد تهیه نان چاشت برای مهمانان وزارت دولت در امور صلح را در پرتو قوانین و مقررات نافذه کشور بازرسی نمایند؛ به همان اساس هیئت اداره عالی تفتیش موضوع را بررسی نمودند.»

منبع نگاشته است: «از گزارش ادارۀ تفتیش و سوابق موضوع استنباط می گردد که جهت تهیۀ غذا برای مهمانان وزارت دولت در امور صلح، از چندین هوتل نرخ گیری صورت گرفته است و اسناد نرخ گیری تا سرحد کنترول مالی طی مراحل شده و سپس این پروسه، از جانب مسئولین اداره متوقف و اوراق آن حفظ گرديده است؛ یعنی هیچ نوع پول از بودجه وزارت دولت در امور صلح، جهت خریداری غذا به مصرف نرسیده که باعث وارد شدن ضرر به خزانه دولت شده باشد.»

منبع در ادامه نوشته است: «با آنهم از اینکه در اسناد نرخ گیری، جعل و تزویر صورت گرفته و کارمندان اداری در طی مراحل بعدی آن دقت ننموده اند، در مورد قضیه ابعاد جرمی و تخطی اداری متصور است؛ بناءً طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، سه تن از هیئت نرخ گیری به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردند و سه تن از هیات ارزیابی مورد تأدیب قرار گیرند.»

در مکتوب آمده است که سه نفر هیئت نرخ گیری، به ظن جعل و تزویر در اسناد نرخ گیری تهیه غذا، در یازدهم قوس سالجاری به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و سه نفر هیات ارزیابی، به سبب عدم دقت در اجراآت، به تاریخ چهاردهم جدی سال روان، مورد تأدیب قرار گرفته اند.

بنابر معلومات منبع، احمد بشار کارمند ریاست ترانسپورت، شبیر احمد قریشی کارمند ریاست برنامه ها و خالد فیضی کارمند دیگر این وزارت، به ظن جعل و تزویر در اسناد نرخ گیری تهیه غذا، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

همچنان منبع افزوده است که سید حکمت الله رئیس تدارکات وزارت صلح، ناهید مدیر اجراییه و شمس الدین عثمانی رییس دفتر مقام وزارت دولت در امور صلح، که سند مقایسوی را تائید و امضا نموده اند، به سبب عدم دقت در اجراآت از طرف اداره مورد تادیب قرار گرفته اند و اخطاریه نیز درج سوانح شان گردیده است.

بازدیدها: 226

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر