زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

 قيمت تيل ديزل و پطرول در شهرکابل حدود ١٥درصد افزايش يافته است

 قيمت تيل ديزل و پطرول در شهرکابل حدود ١٥درصد افزايش يافته است

کابل(پژواک،٢٧جدی٩٩): در شهر کابل امروز نسبت به شنبه گذشته؛ قيمت تیل، چوب ارچه سرخ، طلای روسی، روغن و بوره افزایش يافته؛ اما قيمت سایر مواد اولیۀ ضرورى، بدون تغییر باقیمانده است.

به اساس معلومات يک تن از کارکنان تانک تيل هاشمی در چهار راهى تایمنی شهرکابل، امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت يک ليتر پترول از ٣٦ به ٤٠ افغانى، و قيمت يک ليتر ديزل از ٣٨ به ٤٣ افغانى  افزایش يافته است.

به گفتۀ وى؛ قيمت تيل به دنبال افزایش قيمت آن در بازارهاى جهانى، در شهرکابل نيز بلند رفته است.

اما محمد شریف یک تن از گازفروشان در ساحۀ کلوله پشتۀ شهرکابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که امروز چون شنبۀ گذشته، يک کيلو گاز مايع را ۵۵ افغانی مى فروشد.

قيمت چوب ارچۀ سرخ افزايش و قيمت چوب بلوط کاهش يافته است.  

قدرت الله از چوب فروشان چهار راهى شهيد شهر کابل، به پژواک گفت که قيمت یک خروار چوب بلوط بى پوست، به دليل کاهش تقاضا از ٨٢٠٠ به ٨٠٠٠  افغانى، کاهش پيدا کرده است .

اما وى افزود که قيمت یک خروار چوب ارچۀ سرخ، از ٧٩٠٠ به ٨٠٠٠ افغانى به دليل افزايش تقاضا، بلند رفته است.

به گفتۀ وی؛ امروز چون هفت روز قبل، قیمت یک تُن زغال سنگ ٦٥٠٠ افغانی می باشد.

در بين مواد خوراکى، قيمت آرد پايين آمده؛ اما قيمت بوره و روغن بلند رفته است.

محمد اميد حسين يک تن از عمده فروشان مواد خوراکه در بازارمندوى شهر کابل، گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقی از ١٧٤٠ به ١٧٣٠ افغانى کاهش پيدا کرده است.

به گفتۀ وى، به دليل افزايش واردات و کاهش تقاضا قيمت آرد کاهش پيدا کرده است.

اما وى افزود که امروز نسبت به هفت روز قبل، قيمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام بورۀ هندی، از ۲۲۰۰ به ٢٢٧٠ افغانى و قيمت١٦ لیتر روغن مالیزیایی از ١٥٥٠به ١٥٨٠ افغانى افزایش یافته است.

موصوف افزود که قيمت اين مواد، در بازارهاى کشورهاى صادر کننده(مالیزیا و پاکستان) نيز افزایش پیدا کرده است.

اما وى علاوه کرد که امروز چون هفت روز قبل، قیمت فروش عمدۀ ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى۲۴۰۰ افغانى، قيمت يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى ٣٢٠ افغانى، و يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ۳٠۰ افغانى می باشد.

قيمت فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.

حامد صوفى زاده يک تن ازپرچون فروشان مواد خوراکى، در مارکيت مواد خوراکه فروشى دهن باغ شهرکابل، گفت که امروز قیمت فروش پرچون ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى ١٧٥٠ افغانی، ۵۰ کيلوگرام بورۀ هندی ٢٣٠٠ افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى٢٤٥٠ افغانى، ١٦ لیتر روغن مالیزیایی  ١٦٠٠ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ٣٣٠ افغانى و یک کیلوگرام چای سیاه افریقایی ۳۵۰ افغانى مى باشد.

قيمت طلای روسی نيز در این هفته افزایش پیدا کرده است.

محمد جاوید یک تن از طلا فروشان در بازار لیسه مریم شهرکابل گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت یک گرام طلای روسی عيار ٥٨٥ از ٢٩٠٠، به ٣٠٠٠ افغانى افزایش یافته است.

به گفتۀ وی؛ امروز چون هفتۀ گذشته، قيمت يک گرام طلاى عربى عيار ٧٥٠ را، ٣٦٠٠ افغانى می  فروشد.

موصوف افزود که تغيير قيمت طلا دربازارهاى شهرکابل، وابسته به تغيير قيمت آن در بازارهاى جهانى مى باشد.

درعین حال، حاجى حسين مالک صرافى «صداقت» در سرای شهزادۀ شهرکابل، گفت که امروز ارزش خريد يک دالر امريکايی ٧٧،١٠  افغانى مى باشد و هزار کلدار پاکستانی ٤٧٩ افغانى تبادله مى شود.

این درحالی است که به تاريخ ٢٠ جدى، ارزش خريد يک دالرامريکايى ٧٧،١٠ افغانى بود و يکهزار کلدار پاکستانى، ٤٧٨ افغانى تبادله مى شد.

Views: 6979

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر