زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

قیمت تيل دیزل در شهرکابل ۶.۵ درصد افزایش یافته است

قیمت تيل دیزل در شهرکابل ۶.۵ درصد افزایش یافته است

کابل(پژواک،۴ دلو٩٩): در شهر کابل امروز نسبت به شنبه گذشته، قيمت تیل افزایش و از آرد و روغن کاهش را نشان مى دهد؛ اما نرخ سایر مواد اولیۀ ضرورى، بدون تغییر باقیمانده است.

محمد اميد حسين يک تن از عمده فروشان مواد خوراکه در بازارمندوى شهر کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقی، از ١٧٣٠ به  ۱۷۰۰افغانى، و ١٦ لیتر روغن مالیزیایی از١٥٨٠ به ۱۴۸۰ افغانى، کاهش پيدا کرده است.

به گفتۀ وى، به دليل افزايش واردات و کاهش تقاضا، قيمت آرد و روغن کاهش يافته است.

اما وى افزود که امروز نسبت به هفت روز قبل، قيمت فروش عمدۀ ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى۲۴۰۰ افغانى،٤٩ کيلوگرام بورۀ هندی ٢٢٧٠ افغانى  و يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى ٣٢٠ افغانى بدون تغییر باقی مانده است.

اما به گفتۀ موصوف، قیمت يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى از ۳٠۰ افغانى به ۳۲۰ افغانى افزايش يافته است.

قيمت فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.

حامد صوفى زاده يک تن از پرچون فروشان مواد خوراکى، در مارکيت مواد خوراکه فروشى دهن باغ شهرکابل، گفت که امروز قیمت فروش پرچون ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى ١٧٥٠ افغانی، ۵۰ کيلوگرام بورۀ هندی ٢٣۵٠ افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى٢۴۵٠ افغانى، ١٦ لیتر روغن مالیزیایی  ١۵۵٠ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ٣۳۰ افغانى و یک کیلوگرام چای سیاه افریقایی ۳۵۰ افغانى مى باشد.

قیمت تیل دیزل افزایش یافته است.

به اساس معلومات يک تن از کارکنان تانک تيل هاشمی در چهارراهى تایمنی شهرکابل، امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت يک ليتر ديزل از ٤٣  به ۴۶ افغانى  افزایش يافته است.

اما قیمت فروش يک ليتر پترول چون هفت روز پیش، ٤٠ افغانى می باشد.

به گفتۀ وى؛ قيمت تيل ديزل به دنبال افزایش ارزش آن در بازارهاى جهانى و  مسدود بودن راه های مواصلاتی در کشور، در شهرکابل نيز بلند رفته است.

اما محمد شریف یک تن از گازفروشان در ساحۀ کلوله پشتۀ شهرکابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که امروز چون شنبۀ گذشته، يک کيلو گاز مايع را ۵۵ افغانی مى فروشد.

قيمت چوب بلوط  و زغال کاهش يافته است.

قدرت الله از چوب فروشان چهارراهى شهيد شهر کابل، به پژواک گفت که قيمت یک خروار چوب بلوط بى پوست، به دليل کاهش تقاضا از ٨٠٠٠ به ۷۸۰۰ افغانى و قیمت یک تُن زغال سنگ از ٦٥٠٠ به ۶۴۰۰ افغانی  کاهش پيدا کرده است .

اما وى افزود که قيمت یک خروار چوب ارچۀ سرخ، به قیمت یک هفته قبل، ٨٠٠٠ افغانى می باشد.

قيمت طلا در این هفته بدون تغییر باقی مانده است.

محمد جاوید یک تن از طلافروشان در بازار لیسه مریم شهرکابل گفت که امروز چون شنبۀ گذشته، یک گرام طلای روسی عيار ٥٨٥ به ٢٩٠٠ افغانى و يک گرام طلاى عربى عيار ٧٥٠ به ٣٦٠٠ افغانى فروش مى شود.

درعین حال، حاجى حسين مالک صرافى «صداقت» در سرای شهزادۀ شهرکابل، گفت که امروز ارزش خريد يک دالر امريکايی ۷۷،۲۰ افغانى مى باشد و هزار کلدار پاکستانی ٤٧٩ افغانى تبادله مى شود.

این درحالی است که به تاريخ ٢٠ جدى، ارزش خريد يک دالرامريکايى ٧٧،١٠ افغانى بود و يکهزار کلدار پاکستانى، ٤٧۹ افغانى تبادله مى شد.

Views: 690

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر